ANALYSE VAN TUSSENKOMSTEN - DOCUMENT : P533193

Document P533193
Titel 1. Herziening van de Grondwet Voorstel tot invoeging van een artikel 39bis in Titel III van de Grondwet.
2. Herziening van de Grondwet Voorstel tot invoeging van een artikel 39ter in Titel III van de Grondwet.
3. Herziening van de Grondwet Ontwerp tot invoeging van een artikel 39ter in Titel III van de Grondwet.

Ontwerp overgezonden door de Senaat


2013/2014-0
Verzending naar de commissie voor de Herziening van de Grondwet en de Hervorming der Instellingen
P0172 Bijlage 05/12/2013
Blz : 11,12

Indiening van het verslag


2013/2014-0
Verslag nr. 3193/3 (Caroline Gennez en Gerda Mylle), inclusief stukken nrs. 859/2, 3194/3 en 3195/3
P0176 Bijlage 18/12/2013
Blz : 6

Verslag namens de commissie:

- Procedure
2013/2014-0
Aanwijzing van de rapporteurs (stemmingen)
53K3193003
Blz : 4

Verslag namens de commissie:

- Uiteenzettingen / bespreking
2013/2014-0
Stabiliteit van het kiesrecht.- Beginsel van de samenvallende federale, deelstatelijke en Europese verkiezingen
53K3193003
Staatssecretaris Servais Verherstraeten ,CD&V - Bruno Valkeniers ,VB - Ben Weyts ,N-VA -

Verslag namens de commissie:

- Toegevoegde voorstellen:
2013/2014-0
Het voorstel nr. 859/1 vervalt
53K3193003
Blz : 11

Integraal verslag

- Algemene bespreking
2013/2014-0
Zie stuk nr. 3161
P0176 18/12/2013

Integraal verslag

- Aanneming van de artikelen
2013/2014-0
Het ontwerp tot herziening is aangehouden
P0177 18/12/2013
Blz : 76

Integraal verslag

- Stemmingen
2013/2014-0
(Stemming bij de bijzondere meerderheid - art. 195 GW)
Aangenomen en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd (3193/4)
P0178 19/12/2013
Blz : 151-153
Eurovoc-hoofddescriptorHERZIENING VAN DE GRONDWET
Eurovoc-descriptorenVERKIEZING | ORGANISATIE VAN VERKIEZINGEN | HERZIENING VAN DE GRONDWET | INSTITUTIONELE HERVORMING | HERVORMING VAN HET KIESSTELSEL
Volledige Fiche