ANALYSE VAN TUSSENKOMSTEN - DOCUMENT : P533168

Document P533168
Titel 1. Herziening van de Grondwet Voorstel tot herziening van artikel 70 van de Grondwet.
2. Herziening van de Grondwet Ontwerp tot herziening van artikel 70 van de Grondwet.

Ontwerp overgezonden door de Senaat


2013/2014-0
Verzending naar de commissie voor de Herziening van de Grondwet en de Hervorming der Instellingen
P0172 Bijlage 05/12/2013
Blz : 10-12

Indiening van het verslag


2013/2014-0
Verslag nr. 3168/4 (André Frédéric en Luk Van Biesen) : zie stuk nr. 3161/3
P0176 Bijlage 18/12/2013
Blz : 4,5

Integraal verslag

- Algemene bespreking
2013/2014-0
Zie stuk nr. 3161
P0176 18/12/2013

Integraal verslag

- Aanneming van de artikelen
2013/2014-0
Het ontwerp tot herziening is aangehouden
P0177 18/12/2013
Blz : 64

Integraal verslag

- Stemmingen
2013/2014-0
(Stemming bij de bijzondere meerderheid - art. 195 GW)
Aangenomen en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd (3168/3)
P0178 19/12/2013
Blz : 134,135
Eurovoc-hoofddescriptorHERZIENING VAN DE GRONDWET
Eurovoc-descriptorenEERSTE KAMER | MANDAAT | AFGEVAARDIGDE | HERZIENING VAN DE GRONDWET | INSTITUTIONELE HERVORMING
Volledige Fiche