ANALYSE VAN TUSSENKOMSTEN - DOCUMENT : P533101

Document P533101
Titel Wetsontwerp tot aanvulling van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk wat de preventie van psychosociale risico's op het werk betreft, waaronder inzonderheid geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk.

Indiening van het wetsontwerp


2013/2014-0
Verzending naar de commissie voor de Sociale Zaken
P0166 Bijlage 07/11/2013
Blz : 15,16

Indiening van het verslag


2013/2014-0
Verslag nr. 3101/3 (Vincent Sampaoli), inclusief stuk nr. 3102/2
P0182 Bijlage 30/01/2014
Blz : 5

Verslag namens de commissie:

- Uiteenzettingen / bespreking
2013/2014-0
Onverenigbaarheden voor de uitoefening van de functie van vertrouwenspersoon of preventieadviseur.- Definitie van psychosociale risico's op het werk.- Arbeidsinspectie op de hoogte brengen.- Schadeloosstelling van het slachtoffer.- Bescherming tegen ontslag.- Bescherming van de persoonlijke levenssfeer.- Probleemoplossing via informele procedures.-
53K3101003
Minister Monica De Coninck ,sp.a - Mathias De Clercq ,Open Vld - Nahima Lanjri ,CD&V - Zuhal Demir ,N-VA - Jeanne Nyanga-Lumbala ,cdH - Jean-Marc Delizée ,PS - Kristof Calvo ,Ecolo-Groen - Meryame Kitir ,sp.a - Guy D'haeseleer ,VB - David Clarinval ,MR - Zoé Genot ,Ecolo-Groen -

Verslag namens de commissie:

- Bepalingen die uitvoeringsmaatregelen vereisen (art,78,2, al.4, Rgt)
2013/2014-0
53K3101003
Blz : 25

Integraal verslag

- Algemene bespreking
2013/2014-0
Begrip "psychosociale risico's in de onderneming".- Bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk.- Termijnen waarbinnen de preventieadviseur advies moet uitbrengen.- Aanwijzing van de vertrouwenspersoon.- Schadeloosstelling van de slachtoffers.- Financiering van de externe preventiediensten.- Bescherming tegen ontslag
P0182 30/01/2014
Jean-Marc Delizée ,PS - Blz : 55-58
Guy D'haeseleer ,VB - Blz : 58,59

Integraal verslag

- Aanneming van de artikelen
2013/2014-0
P0182 30/01/2014
Blz : 60

Integraal verslag

- Stemmingen
2013/2014-0
Aangenomen en overgezonden aan de Senaat (3101/5)
P0182 30/01/2014
Blz : 136

Door de Senaat ter bekrachtiging overgezonden ontwerp


2013/2014-0
P0187 Bijlage 20/02/2014
Blz : 9
Eurovoc-hoofddescriptorARBEID
Eurovoc-descriptorenARBEID | SEKSUEEL GEWELD | GEWELD
Volledige Fiche