ANALYSE VAN TUSSENKOMSTEN - DOCUMENT : P532969

Document P532969
Titel 1. Herziening van de Grondwet Voorstel tot herziening van artikel 142 van de Grondwet.
2. Herziening van de Grondwet Ontwerp tot herziening van artikel 142 van de Grondwet.

Indiening van het verslag


2013/2014-0
Verslag nr. 2969/3 (Christiane Vienne en Luk Van Biesen), inclusief stukken nrs. 2970/5, 2971/3, 2972/5, 2973/6 en 3045/2
P0169 Bijlage 27/11/2013
Blz : 5,6

Verslag namens de commissie:

- Procedure
2013/2014-0
Zesde Staatshervorming.- Advies van de Raad van State (doc. 2970/1, 2972/1 en 2973/1).- Advies van het Parlement van de Duitstalige gemeenschap (doc. 2973/1).- Verzoeken om uitstelling (afgewezen).- Niet-toepassing van art. 78.1, al. 2, Rgt. (rapporteurs).- Coördinatie van art. 142 GW (zie doc. 2969/4)
53K2969003
Blz : 6,7

Verslag namens de commissie:

- Uiteenzettingen / bespreking
2013/2014-0
Aanbevelingen van de GRECO.- Financiering van de politieke partijen en verkiezingsuitgaven.- Controlecommissie.- Controle van de geldigheid van de verkiezingen door het Grondwettelijk Hof.- Verkiezingscampagne via de media.- Betalende boodschappen via internet.- Sponsoring
53K2969003
Veerle Wouters ,N-VA - Barbara Pas ,VB - Staatssecretaris Melchior Wathelet ,cdH - Kristien Van Vaerenbergh ,N-VA - Stefaan Van Hecke ,Ecolo-Groen - Voorzitter André Flahaut ,PS - Olivier Henry ,PS - Caroline Gennez ,sp.a -

Verslag namens de commissie:

- Toegevoegde voorstellen:
2013/2014-0
Het voorstel nr. 3045/1 vervalt
53K2969003
Blz : 50

Integraal verslag

- Algemene bespreking
2013/2014-0
Aanbevelingen van de GRECO.- Controle van de verkiezingsuitgaven en van de partijfinanciering.- Verkiezingscampagne.- Sponsoring.- Betalend internetgebruik
P0170 27/11/2013
Veerle Wouters ,N-VA - Blz : 63,64
Peter Logghe ,VB - Blz : 64-67
Muriel Gerkens ,Ecolo-Groen - Blz : 67

Integraal verslag

- Aanneming van de artikelen
2013/2014-0
Het voorstel is aangehouden
P0170 27/11/2013
Blz : 71,72

Integraal verslag

- Stemmingen
2013/2014-0
(Stemming bij de bijzondere meerderheid.- Art. 195 GW)
Aangenomen en overgezonden aan de Senaat (2969/6)
P0171 28/11/2013
Blz : 121,122

Door de Senaat aangenomen ontwerp


2013/2014-0
P0179 Bijlage 09/01/2014
Blz : 10
Eurovoc-hoofddescriptorHERZIENING VAN DE GRONDWET
Eurovoc-descriptorenOVERHEIDSTOEZICHT | PARTIJFINANCIERING | KOSTEN VAN DE VERKIEZINGEN | ORGANISATIE VAN VERKIEZINGEN | VERKIEZINGSPROPAGANDA | HERZIENING VAN DE GRONDWET | INSTITUTIONELE HERVORMING
Volledige Fiche