ANALYSE VAN TUSSENKOMSTEN - DOCUMENT : P532967

Document P532967
Titel 1. Herziening van de Grondwet Voorstel tot herziening van artikel 143 van de Grondwet.
2. Herziening van de Grondwet Ontwerp tot herziening van artikel 143 van de Grondwet.

Indiening van het verslag


2013/2014-0
Verslag nr. 2967/3 (Christiane Vienne en Luk Van Biesen) : zie stuk nr. 2965/5
P0169 Bijlage 27/11/2013
Blz : 4,5

Integraal verslag

- Algemene bespreking
2013/2014-0
Zie stuk nr. 2965
P0170 27/11/2013
Blz : 41

Integraal verslag

- Aanneming van de artikelen
2013/2014-0
Het voorstel is aangehouden
P0170 27/11/2013
Blz : 47

Integraal verslag

- Stemmingen
2013/2014-0
(Stemming bij de bijzondere meerderheid.- Art. 195 GW)
Aangenomen en overgezonden aan de Senaat (2967/5)
P0171 28/11/2013
Blz : 119,120

Door de Senaat aangenomen ontwerp


2013/2014-0
P0179 Bijlage 09/01/2014
Blz : 10
Eurovoc-hoofddescriptorHERZIENING VAN DE GRONDWET
Eurovoc-descriptorenDIRECTE BELASTING | INKOMSTENBELASTING | GEWESTVORMING | HERZIENING VAN DE GRONDWET | INSTITUTIONELE HERVORMING | VERDELING VAN DE BEVOEGDHEDEN
Vrije trefwoodBELANGENCONFLICT
Volledige Fiche