ANALYSE VAN TUSSENKOMSTEN - DOCUMENT : P532966

Document P532966
Titel 1. Herziening van de Grondwet Voorstel tot invoeging van een artikel 39bis in de Grondwet.
2. Herziening van de Grondwet Ontwerp tot invoeging van een artikel 39bis in de Grondwet.

Indiening van het verslag


2013/2014-0
Verslag nr. 2966/3 (Christiane Vienne en Luk Van Biesen), inclusief stuk nr. 2968/4
P0169 Bijlage 27/11/2013
Blz : 4,5

Verslag namens de commissie:

- Procedure
2013/2014-0
Zesde Staatshervorming (2de fase)
Verzoek om advies van de Raad van State (stuk 2968)
Samenvoeging van de teksten 2971 en 2969 in een enkele gecoordineerde tekst
53K2966003
Voorzitter André Flahaut ,PS - Blz : 4

Verslag namens de commissie:

- Uiteenzettingen / bespreking
2013/2014-0
Volksraadplegingen
53K2966003
Kristien Van Vaerenbergh ,N-VA - Barbara Pas ,VB - Stefaan Van Hecke ,Ecolo-Groen - Catherine Fonck ,cdH - Staatssecretaris Melchior Wathelet ,cdH -

Integraal verslag

- Voorstelling van het verslag
2013/2014-0
P0170 27/11/2013
Luk Van Biesen ,Open Vld - Blz : 48-51
Christiane Vienne ,PS - Blz : 51-54

Integraal verslag

- Algemene bespreking
2013/2014-0
Gewestelijke volksraadpleging.- Rol van het Grondwettelijk Hof
P0170 27/11/2013
Christiane Vienne ,PS - Blz : 53,54
Kristien Van Vaerenbergh ,N-VA - Blz : 54-56
Marie-Christine Marghem ,MR - Blz : 56,57
Luk Van Biesen ,Open Vld - Blz : 57,58
Barbara Pas ,VB - Blz : 58-60
Muriel Gerkens ,Ecolo-Groen - Blz : 60,61

Integraal verslag

- Aanneming van de artikelen
2013/2014-0
Het voorstel is aangehouden
P0170 27/11/2013
Blz : 61

Integraal verslag

- Stemmingen
2013/2014-0
(Stemming bij de bijzondere meerderheid.- Art. 195 GW)
Aangenomen en overgezonden aan de Senaat (2966/5)
P0171 28/11/2013
Blz : 120,121

Door de Senaat aangenomen ontwerp


2013/2014-0
P0179 Bijlage 09/01/2014
Blz : 10
Eurovoc-hoofddescriptorHERZIENING VAN DE GRONDWET
Eurovoc-descriptorenREFERENDUM | GEWESTVORMING | HERZIENING VAN DE GRONDWET | INSTITUTIONELE HERVORMING | BEVOEGDHEIDSOVERDRACHT
Volledige Fiche