ANALYSE VAN TUSSENKOMSTEN - DOCUMENT : P532285

Document P532285
Titel 1. Herziening van de Grondwet. Voorstel tot herziening van artikel 160 van de Grondwet.
2. Herziening van de Grondwet. Ontwerp tot herziening van artikel 160 van de Grondwet.

Ontwerp overgezonden door de Senaat


2011/2012-0
Verzending naar de commissie voor de Herziening van de Grondwet en de Hervorming der Instellingen
P0095 Bijlage 28/06/2012
Blz : 7

Verzoek om urgentie


2011/2012-0
De urgentie is aangenomen
P0095 28/06/2012
Blz : 74

Indiening van het verslag


2011/2012-0
Verslag nr. 2285/3 (Marie-Christine Marghem en Luk Van Biesen) : zie stuk nr. 2284/3
P0097 Bijlage 12/07/2012
Blz : 7

Integraal verslag

- Algemene bespreking
2011/2012-0
Zie stuk nr. 2281
P0097 12/07/2012
Blz : 1

Integraal verslag

- Aanneming van de artikelen
2011/2012-0
Het enig artikel is aangehouden
P0098 12/07/2012
Blz : 113

Integraal verslag

- Stemmingen
2011/2012-0
(Stemming bij de bijzondere meerderheid - art 195 GW)
Aangenomen en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd (2285/4)
P0100 13/07/2012
Blz : 81,82
Eurovoc-hoofddescriptorHERZIENING VAN DE GRONDWET
Eurovoc-descriptorenADMINISTRATIEVE RECHTSPRAAK | BEROEP IN ADMINISTRATIEVE ZAKEN | BEROEP TOT NIETIGVERKLARING | JUDICIELE HERVORMING | HERZIENING VAN DE GRONDWET | INSTITUTIONELE HERVORMING | KLACHT INZAKE BESTUURLIJKE GESCHILLEN
Eurovoc kandidaat-descriptorenGEMEENTE MET EEN BIJZONDERE TAALREGELING
Vrije trefwoodRAAD VAN STATE
Volledige Fiche