ANALYSE VAN TUSSENKOMSTEN - DOCUMENT : P532283

Document P532283
Titel 1. Herziening van de Grondwet. Voorstel tot invoeging van een artikel 168bis in de Grondwet.
2. Herziening van de Grondwet. Ontwerp tot invoeging van een artikel 168bis in de Grondwet.

Ontwerp overgezonden door de Senaat


2011/2012-0
(Stemming bij de bijzondere meerderheid - art 195 GW)
Verzending naar de commissie voor de Herziening van de Grondwet en de Hervorming der Instellingen
P0095 Bijlage 28/06/2012
Blz : 7

Verzoek om urgentie


2011/2012-0
De urgentie is aangenomen
P0095 28/06/2012
Blz : 74

Indiening van het verslag


2011/2012-0
Verslag nr. 2283/2 (Bruno Van Grootenbrulle en Michel Doomst) : zie stuk nr. 2281/3
P0097 Bijlage 12/07/2012
Blz : 7

Integraal verslag

- Algemene bespreking
2011/2012-0
Zie stuk nr. 2281
P0097 12/07/2012
Blz : 1

Integraal verslag

- Bespreking van de artikelen
2011/2012-0
Verankering in de grondwet van het kiesarrondissement BHV voor de verkiezing van het Europees Parlement
P0098 12/07/2012
Olivier Maingain ,FDF - Blz : 110

Integraal verslag

- Aanneming van de artikelen
2011/2012-0
Het enig artikel is aangehouden
P0098 12/07/2012
Blz : 111

Integraal verslag

- Stemmingen
2011/2012-0
Aangenomen en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd (2283/5)
P0100 13/07/2012
Blz : 79-81
Eurovoc-hoofddescriptorHERZIENING VAN DE GRONDWET
Eurovoc-descriptorenINDELING IN KIESDISTRICTEN | EUROPESE VERKIEZING | HOOFDSTEDELIJK GEWEST BRUSSEL | HERZIENING VAN DE GRONDWET | INSTITUTIONELE HERVORMING | PROVINCIE VLAAMS BRABANT
Volledige Fiche