ANALYSE VAN TUSSENKOMSTEN - DOCUMENT : P532282

Document P532282
Titel 1. Herziening van de Grondwet. Voorstel tot herziening van artikel 63 van de Grondwet.
2. Herziening van de Grondwet. Ontwerp tot herziening van artikel 63 van de Grondwet.

Ontwerp overgezonden door de Senaat


2011/2012-0
(Stemming bij de bijzondere meerderheid - art 195 GW)
Verzending naar de commissie voor de Herziening van de Grondwet en de Hervorming der Instellingen
P0095 Bijlage 28/06/2012
Blz : 7

Verzoek om urgentie


2011/2012-0
De urgentie is aangenomen
P0095 28/06/2012
Blz : 74

Indiening van het verslag


2011/2012-0
Verslag nr. 2282/2 (Bruno Van Grootenbrulle en Michel Doomst) : zie stuk nr. 2281/3
P0097 Bijlage 12/07/2012
Blz : 7

Integraal verslag

- Algemene bespreking
2011/2012-0
Zie stuk nr. 2281
P0097 12/07/2012
Blz : 1

Integraal verslag

- Bespreking van de artikelen
2011/2012-0
Verankering van het kiesarrondissement BHV in de grondwet
P0098 12/07/2012
Olivier Maingain ,FDF - Blz : 110

Integraal verslag

- Aanneming van de artikelen
2011/2012-0
Het enig artikel is aangehouden
P0098 12/07/2012
Blz : 110

Integraal verslag

- Stemmingen
2011/2012-0
Aangenomen en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd (2282/5)
P0100 13/07/2012
Blz : 79
Eurovoc-hoofddescriptorHERZIENING VAN DE GRONDWET
Eurovoc-descriptorenINDELING IN KIESDISTRICTEN | HOOFDSTEDELIJK GEWEST BRUSSEL | HERZIENING VAN DE GRONDWET | INSTITUTIONELE HERVORMING | PROVINCIE VLAAMS BRABANT
Eurovoc kandidaat-descriptorenGEMEENTE MET EEN BIJZONDERE TAALREGELING
Volledige Fiche