ANALYSE VAN TUSSENKOMSTEN - DOCUMENT : P532141

Document P532141
Titel 1. Herziening van de Grondwet. Voorstel tot invoeging van een artikel 157bis in de Grondwet.
2. Herziening van de Grondwet. Ontwerp tot invoeging van een artikel 157bis in de Grondwet.

Integraal verslag

- Ordemotie
2011/2012-0
Beslissing tot doorverwijzing naar de commissie voor de Herziening van de Grondwet
P0084 03/05/2012
Ben Weyts ,N-VA - Blz : 1-7
Voorzitter André Flahaut ,PS - Blz : 1-7,63
Gerolf Annemans ,VB - Blz : 4
Patrick Dewael ,Open Vld - Blz : 5,6
Jan Jambon ,N-VA - Blz : 6

Indiening van het verslag


2011/2012-0
Verslag nr. 2141/3 (Marie-Christine Marghem en Luk Van Biesen)
P0092 Bijlage 20/06/2012
Blz : 6

Verslag namens de commissie:

- Uiteenzettingen / bespreking
2011/2012-0
Institutioneel akkoord van 11 oktober 2011.- Zesde Staatshervorming.- Ingrijpende hervorming van het gerechtelijk arrondissement Brussel.- Oprichting van twee (eentalige) rechtbanken van eerste aanleg, arbeidsrechtbanken, rechtbanken van koophandel, arrondissementsrechtbanken en politierechtbanken.- Arrondissementen Brussel-Hoofdstad en Halle-Vilvoorde.- Oprichting van een afzonderlijk parket Halle-Vilvoorde en een afzonderlijk parket Brussel-Hoofdstad.- Ontdubbeling van de rechtbanken.- Grondwettelijke verankering van het personaliteitsbeginsel
53K2141003
Raf Terwingen ,CD&V - Blz : 3-5
Kristien Van Vaerenbergh ,N-VA - Blz : 5-6
Olivier Maingain ,FDF - Blz : 6,7,9,10
Ben Weyts ,N-VA - Blz : 7,8,10
Barbara Pas ,VB - Blz : 8,9
Gerolf Annemans ,VB - Blz : 9
Staatssecretaris Melchior Wathelet ,cdH - Blz : 9,10

Integraal verslag

- Algemene bespreking
2011/2012-0
Zie stuk nr. 2140
P0093 20/06/2012
Blz : 92

Integraal verslag

- Aanneming van de artikelen
2011/2012-0
Het enige artikel is aangehouden
P0093 20/06/2012
Blz : 92

Integraal verslag

- Stemmingen
2011/2012-0
Het aangehouden artikel is ongewijzigd aangenomen
P0094 21/06/2012
Blz : 89,90

Integraal verslag

- Stemmingen
2011/2012-0
Aangenomen en overgezonden aan de Senaat (2141/6)
P0094 21/06/2012
Blz : 90

Door de Senaat aangenomen ontwerp


2011/2012-0
P0100 Bijlage 13/07/2012
Blz : 11
Eurovoc-hoofddescriptorHERZIENING VAN DE GRONDWET
Eurovoc-descriptorenJURISDICTIEBEVOEGDHEID | TERRITORIALE BEVOEGDHEID | JUDICIELE HERVORMING | HOOFDSTEDELIJK GEWEST BRUSSEL | HERZIENING VAN DE GRONDWET | INSTITUTIONELE HERVORMING | TAALGEBRUIK | RECHTSSTELSEL
Vrije trefwoodRECHTERLIJKE INRICHTING
Volledige Fiche