ANALYSE VAN TUSSENKOMSTEN - DOCUMENT : P532064

Document P532064
Titel Herziening van de Grondwet. Herziening van artikel 195 van de Grondwet.

Indiening van het verslag


2011/2012-0
Verslag nr. 2064/3 (Renaat Landuyt en Valérie Déom)
P0076 Bijlage 15/03/2012
Blz : 5

Verslag namens de commissie:

- Uiteenzettingen / bespreking
2011/2012-0
Zesde staatshervorming.- Uitvoering van het institutioneel akkoord van 11 oktober 2011.- Toevoeging van een overgangsbepaling aan art. 195.- Communautaire pacificatie.- Federale kieskring.- Koppeling tussen de federale verkiezingen en de verkiezingen voor de deelstaten en het Europees parlement.- Recht op kinderbijslag.- Hervorming van de Senaat.- Herziening en geen "schorsing" van de grondwet.- Jeugd-sanctierecht.- Raad van State en grondwetsherziening.- Stelling van uitputting van bevoegdheid van de constituante
53K2064003
Thierry Giet ,PS - Blz : 3-6,31,32
Ben Weyts ,N-VA - Blz : 5-8,18,19,23,28-32
Gerolf Annemans ,VB - Blz : 6
Olivier Maingain ,FDF - Blz : 6,23-26
Stefaan Van Hecke ,Ecolo-Groen - Blz : 7,14,15,32
Daniel Bacquelaine ,MR - Blz : 9-11
Michel Doomst ,CD&V - Blz : 11,12,32
Luk Van Biesen ,Open Vld - Blz : 13,14
Catherine Fonck ,cdH - Blz : 15,16
Renaat Landuyt ,sp.a - Blz : 16
Barbara Pas ,VB - Blz : 16-18,26
Patrick Dewael ,Open Vld - Blz : 19
Staatssecretaris Servais Verherstraeten ,CD&V - Blz : 19-23
Staatssecretaris Melchior Wathelet ,cdH - Blz : 22,23,25,26,31

Integraal verslag

- Uiteenzettingen / bespreking
2011/2012-0
Zesde staatshervorming.- Tijdelijke herziening van art. 195.- Confederalisme.- Grosaru-arrest en beroepen tegen de geldelijkheid van verkiezingen.- Golden rule en budgettaire discipline.- Federale kieskring.- Splitsing van BHV-kieskring en BHV-gerechtelijk arrondissement.- Gelijktijdigheid van federale, gewestelijke en Europese verkiezingen.- Communautaire pacificatie : kwestie van de taalfaciliteiten en de benoeming van de burgemeesters.- Techniek van de impliciete herziening van de grondwet.- Hervorming van het tweekamerstelsel.- Recht op kinderbijslag.- Bevoegdheid van de Raad van State inzake privaatrechtelijke geschillen.- Positief injunctierecht van de deelgebieden.- Adviezen van grondwetspecialisten over de herziening van art. 195.- Uitputting van de bevoegdheid van de constituante.- Bevoegdheid van de gewesten over de provincies en gemeenten (pacificatiewet van 9 augustus 1988 en college van gouverneurs).- Toekenning van gemeenschapsbevoegdheden aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.- Betonneren van Vlaamse toegevingen aan de Franstaligen.- Uitspraken van prof. F. Delperée over het constitutioneel snelrecht.- Geen "schorsing" van de grondwet.- De Raad van State is geen adviesorgaan voor de grondwet.- Raad van Europa
P0076 15/03/2012
Ben Weyts ,N-VA - Blz : 3-7
Thierry Giet ,PS - Blz : 7-9
Michel Doomst ,CD&V - Blz : 9-11,35
Daniel Bacquelaine ,MR - Blz : 12-15
Renaat Landuyt ,sp.a - Blz : 15
Stefaan Van Hecke ,Ecolo-Groen - Blz : 15-19
Luk Van Biesen ,Open Vld - Blz : 19-23
Barbara Pas ,VB - Blz : 23-28
Catherine Fonck ,cdH - Blz : 28,29
Muriel Gerkens ,Ecolo-Groen - Blz : 29,30
Olivier Maingain ,FDF - Blz : 30-33
Jean Marie Dedecker ,LDD - Blz : 33-35
Staatssecretaris Melchior Wathelet ,cdH - Blz : 36
Staatssecretaris Servais Verherstraeten ,CD&V - Blz : 36-38

Integraal verslag

- Aanneming van de artikelen
2011/2012-0
Het voorstel tot herziening is aangehouden
P0076 15/03/2012
Blz : 39

Integraal verslag

- Stemmingen
2011/2012-0
(Stemming bij de bijzondere meerderheid - art 195 GW)
Aangenomen en overgezonden aan de Senaat (2064/5)
P0076 15/03/2012
Blz : 41-45

Door de Senaat aangenomen ontwerp


2011/2012-0
P0079 Bijlage 28/03/2012
Blz : 5
Eurovoc-hoofddescriptorHERZIENING VAN DE GRONDWET
Eurovoc-descriptorenHERZIENING VAN DE GRONDWET
Volledige Fiche