ANALYSE VAN TUSSENKOMSTEN - DOCUMENT : P531959

Document P531959
Titel Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen wat de leden en hun voorstellen betreft.

Verzending naar een andere commissie


2011/2012-0
Verwijzing naar de commissie belast met de problemen inzake handels- en economisch recht
P0071 09/02/2012
Blz : 54

Indiening van het verslag


2012/2013-0
Verslag nr. 1959/3 (Leen Dierick) : zie stuk nr. 338/5
P0133 Bijlage 28/02/2013
Blz : 4,5
Eurovoc-hoofddescriptorORGANISATIE ZONDER WINSTOOGMERK
Eurovoc-descriptorenORGANISATIE ZONDER WINSTOOGMERK
Volledige Fiche