ANALYSE VAN TUSSENKOMSTEN - DOCUMENT : P531476

Document P531476
Titel 1. Voorstel van resolutie betreffende het vastleggen van een concrete timing voor de onderhandelingen met Duitsland en Nederland over de reactivering van de Ijzeren Rijn en de aanstelling van de eerste minister als coördinator van deze onderhandelingen.
2. Voorstel van resolutie betreffende het vastleggen van een concrete timing voor de onderhandelingen met Duitsland en Nederland over de reactivering van de Ijzeren Rijn en de aanstelling van de eerste minister als coördinator van deze onderhandelingen.

Indiening van het verslag


2010/2011-0
Verslag nr. 1476/4 (Minneke De Ridder), inclusief stuk nr. 1242/5
P0045 Bijlage 19/07/2011
Blz : 5

Verslag namens de commissie:

- Uiteenzettingen / bespreking
2010/2011-0
Debat over de Ijzeren Rijn.- Coördinerende taak van de federale eerste minister met betrekking tot alle bevoegde departementen en ministeries.- Integratie van de financiering van de Ijzeren Rijn in het tienjarig investeringsplan van de NMBS
53K1476004
Peter Luykx ,N-VA - Blz : 3-5
Staatssecretaris Etienne Schouppe ,CD&V - Blz : 3,4
Gerald Kindermans ,CD&V - Blz : 4
André Frédéric ,PS - Blz : 4
Peter Vanvelthoven ,sp.a - Blz : 4,6
Linda Musin ,PS - Blz : 5
Christophe Bastin ,cdH - Blz : 5
Jef Van den Bergh ,CD&V - Blz : 6
Steven Vandeput ,N-VA - Blz : 6
Tanguy Veys ,VB - Blz : 6
Bert Schoofs ,VB - Blz : 6
Ronny Balcaen ,Ecolo-Groen! - Blz : 7
Valérie De Bue ,MR - Blz : 7

Integraal verslag

- Voorstelling van het verslag
2010/2011-0
P0045 19/07/2011
Minneke De Ridder ,N-VA - Blz : 11-13

Integraal verslag


2010/2011-0
Nieuw opschrift
P0045 19/07/2011
Blz : 11

Integraal verslag

- Uiteenzettingen / bespreking
2010/2011-0
Ijzeren Rijn.- Spoorlijn tussen het Antwerpse havengebied en het Duitse Rijnbekken via Nederland.- Arbitragetribunaal in Den Haag.- Verdeling van de kosten tussen België en Nederland.- Vrachtvervoer per spoor.- Eurocarex.- Cordon sanitaire
P0045 19/07/2011
Peter Luykx ,N-VA - Blz : 13,14
Linda Musin ,PS - Blz : 14,15
Bert Schoofs ,VB - Blz : 15-18
Patrick Dewael ,Open Vld - Blz : 17,18
Gerolf Annemans ,VB - Blz : 17,18
Jef Van den Bergh ,CD&V - Blz : 18
Maggie De Block ,Open Vld - Blz : 18
Yvan Mayeur ,PS - Blz : 18

Integraal verslag

- Stemmingen
2010/2011-0
Aangenomen en aan de Regering medegedeeld (1476/6)
P0047 20/07/2011
Blz : 38
Eurovoc-hoofddescriptorVERVOER PER SPOOR
Eurovoc-descriptorenDUITSLAND | NEDERLAND | SPOORWEGNET | INTERNATIONALE ONDERHANDELING | VERVOER PER SPOOR | MOTIE VAN HET PARLEMENT
Vrije trefwoodNMBS
Volledige Fiche