ANALYSE VAN TUSSENKOMSTEN - DOCUMENT : P531385

Document P531385
Titel 1. Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening wat de toegelaten afwijkingen betreft.
2. Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening wat de toegelaten afwijkingen betreft.

Indiening van het verslag


2010/2011-0
Verslag nr. 1385/3 (Karel Uyttersprot), inclusief stuk nr. 1708/2
P0042 Bijlage 30/06/2011
Blz : 5

Terugzending naar de commissie


2010/2011-0
P0042 30/06/2011
Bert Schoofs ,VB - Blz : 38,39
Peter Luykx ,N-VA - Blz : 38-40
Meyrem Almaci ,Ecolo-Groen! - Blz : 39
Patrick Dewael ,Open Vld - Blz : 40
Voorzitter André Flahaut ,PS - Blz : 40

Verslag namens de commissie:

- Bespreking van de artikelen
2010/2011-0
53K1385003
Willem-Frederik Schiltz ,Open Vld - Blz : 7-9
Karine Lalieux ,PS - Blz : 8,9
Minister Sabine Laruelle ,MR - Blz : 9

Verslag namens de commissie:

- Uiteenzettingen / bespreking
2010/2011-0
Tankstations.- Wetgeving in verband met de openingsuren en sluitingsdagen.- Wachtwinkels.- Overlast
53K1385003
Peter Luykx ,N-VA - Blz : 3-7
Christiane Vienne ,PS - Blz : 4-7
Peter Logghe ,VB - Blz : 4
Ronny Balcaen ,Ecolo-Groen! - Blz : 5
Minister Sabine Laruelle ,MR - Blz : 5
Peter Vanvelthoven ,sp.a - Blz : 6
Joseph George ,cdH - Blz : 6

Indiening van het verslag


2011/2012-0
Verslag nr. 1385/7 (Karel Uyttersprot), inclusief stuk nr. 1708/2
P0072 Bijlage 16/02/2012
Blz : 5

Aanvullend verslag namens de commissie

- Uiteenzettingen / bespreking
2011/2012-0
Wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening.- Uitzondering op de wetgeving voor wie als hoofdactiviteit bepaalde producten verkoopt.- Berekening van de hoofdactiviteit
53K1385007
Ronny Balcaen ,Ecolo-Groen - Blz : 4-6,8
Willem-Frederik Schiltz ,Open Vld - Blz : 4-6,8,9
Bert Schoofs ,VB - Blz : 5,7,8
Peter Luykx ,N-VA - Blz : 7-9

Aanvullend verslag namens de commissie

- Toegevoegde voorstellen:
2011/2012-0
Het toegevoegde wetsvoorstel nr. 1708/1 vervalt
P0073 01/03/2012
Blz : 10

Integraal verslag

- Algemene bespreking
2011/2012-0
Openingsuren in handelszaken.- Afwijkingsvoorwaarden voor shops bij benzinestations, dagbladwinkels, traiteurs en videozaken;- Limburg.- Bruno's foodcorner.- Lobbying
P0073 01/03/2012
Peter Luykx ,N-VA - Blz : 46
Liesbeth Van der Auwera ,CD&V - Blz : 46,47
Kattrin Jadin ,MR - Blz : 47
Peter Vanvelthoven ,sp.a - Blz : 47,48
Bert Schoofs ,VB - Blz : 48-52
Guy Coëme ,PS - Blz : 52
Ronny Balcaen ,Ecolo-Groen - Blz : 52,53

Integraal verslag

- Aanneming van de artikelen
2011/2012-0
P0073 01/03/2012
Blz : 53

Integraal verslag

- Stemmingen
2011/2012-0
Aangenomen en overgezonden aan de Senaat (1385/9)
P0073 01/03/2012
Blz : 98

Door de Senaat ter bekrachtiging overgezonden ontwerp


2011/2012-0
P0078 Bijlage 22/03/2012
Blz : 6
Eurovoc-hoofddescriptorCOMMERCIELE DISTRIBUTIE
Eurovoc-descriptorenDETAILHANDEL | COMMERCIELE DISTRIBUTIE | GROOTWARENHUIS | ZELFSTANDIG WINKELBEDRIJF | WEKELIJKSE RUSTTIJD | ZONDAGSWERK | OPENINGSTIJD VAN EEN WINKEL
Volledige Fiche