ANALYSE VAN TUSSENKOMSTEN - DOCUMENT : P531382

Document P531382
Titel Wetsvoorstel wat de bezoldiging van de leden van de koninklijke familie betreft.

Verzending naar een andere commissie


2012/2013-0
Verzending naar de commissie voor de Herziening van de Grondwet en de Hervorming der Instellingen
P0158 17/09/2013
Blz : 5

Indiening van het verslag


2012/2013-0
Verslag nr. 1382/2 (Caroline Genez en François-Xavier de Donnea) : zie stuk nr. 2960/3
P0159 Bijlage 08/10/2013
Blz : 8
Eurovoc-hoofddescriptorSTAATSHOOFD
Eurovoc-descriptorenSTAATSHOOFD
Vrije trefwoodCIVIELE LIJST | KONINKLIJKE FAMILIE
Volledige Fiche