ANALYSE VAN TUSSENKOMSTEN - DOCUMENT : P530713

Document P530713
Titel 1. Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat de vrijstelling van doorstorting van de ingehouden bedrijfsvoorheffing voor bezoldigingen van sportbeoefenaars betreft.
2. Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat de vrijstelling van doorstorting van de ingehouden bedrijfsvoorheffing voor bezoldigingen van sportbeoefenaars betreft.

Indiening van het verslag


2010/2011-0
Verslag nr. 713/6 (Dirk Van der Maelen)
P0022 Bijlage 16/03/2011
Blz : 5

Verslag namens de commissie:

- Uiteenzettingen / bespreking
2010/2011-0
Vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing.- Financiering van de opleiding van jonge sporters (bezoldiging van de trainers en begeleiders en van de jonge sporters).- Wet van 4 mei 2007 betreffende het fiscaal statuut van de sportbeoefenaars.- Budgettaire impact
53K0713006
Philippe Goffin ,MR - Blz : 3
Dirk Van der Maelen ,sp.a - Blz : 3,4,21,22,25
Christiane Vienne ,PS - Blz : 4,5
Georges Gilkinet ,Ecolo-Groen! - Blz : 5,21,24
Jef Van den Bergh ,CD&V - Blz : 5
Minister Didier Reynders ,MR - Blz : 5,6
Jan Jambon ,N-VA - Blz : 6,7,20,21,23,25
Olivier Henry ,PS - Blz : 22
Staatssecretaris Bernard Clerfayt ,MR - Blz : 23,24,25
Gwendolyn Rutten ,Open Vld - Blz : 25
Guy Coëme ,PS - Blz : 26

Verslag namens de commissie:

- Hoorzittingen met deskundigen
2010/2011-0
Hoorzitting met de heren :
- Ivan De Witte, Ludwig Sneyers en Nils Van Brantegem (Pro League)
- François De Keersmaecker (KBVB)
- Frank Smets (Volleyliga)
- Patrick Wijns (Profliga Basketball)
53K0713006
Dirk Van der Maelen ,sp.a - Blz : 10,11,15,19
Guy Coëme ,PS - Blz : 11,20
Georges Gilkinet ,Ecolo-Groen! - Blz : 12
Staatssecretaris Bernard Clerfayt ,MR - Blz : 12,20
Jan Jambon ,N-VA - Blz : 12,18,20
Herman De Croo ,Open Vld - Blz : 12,13
Philippe Goffin ,MR - Blz : 13
Jef Van den Bergh ,CD&V - Blz : 13,18,19
Muriel Gerkens ,Ecolo-Groen! - Blz : 13,14

Verslag namens de commissie:

- Bespreking van de artikelen
2010/2011-0
Mededelingsplicht betreffende de aanwending van de bedragen welke afkomstig zijn van de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing
53K0713006
Jan Jambon ,N-VA - Blz : 26,27,31
Georges Gilkinet ,Ecolo-Groen! - Blz : 26,27
Staatssecretaris Bernard Clerfayt ,MR - Blz : 27,32
Guy Coëme ,PS - Blz : 27
Gwendolyn Rutten ,Open Vld - Blz : 27,28
Olivier Henry ,PS - Blz : 28
Georges Gilkinet ,Ecolo-Groen! - Blz : 28,29
Josy Arens ,cdH - Blz : 29
Meyrem Almaci ,Ecolo-Groen! - Blz : 29,31
Dirk Van der Maelen ,sp.a - Blz : 29,30
Philippe Goffin ,MR - Blz : 30
Muriel Gerkens ,Ecolo-Groen! - Blz : 30,31
Jef Van den Bergh ,CD&V - Blz : 31

Integraal verslag

- Algemene bespreking
2010/2011-0
Vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor bezoldigingen van sportbeoefenaars.- Bevordering van de opleiding van jonge sporters.- Wet van 4 mei 2007
P0023 17/03/2011
Dirk Van der Maelen ,sp.a - Blz : 81-87,94-96
Herman De Croo ,Open Vld - Blz : 82-86
Gwendolyn Rutten ,Open Vld - Blz : 84,85
Georges Gilkinet ,Ecolo-Groen! - Blz : 85,89-93
Muriel Gerkens ,Ecolo-Groen! - Blz : 85
Bruno Tobback ,sp.a - Blz : 85
Veerle Wouters ,N-VA - Blz : 86-88
Olivier Henry ,PS - Blz : 88,89
Jef Van den Bergh ,CD&V - Blz : 93-97
Staatssecretaris Bernard Clerfayt ,MR - Blz : 95
Jean Marie Dedecker ,LDD - Blz : 97-99

Integraal verslag

- Aanneming van de artikelen
2010/2011-0
P0023 17/03/2011
Blz : 100

Door de Senaat ter bekrachtiging overgezonden ontwerp


2010/2011-0
P0027 Bijlage 06/04/2011
Blz : 6
Eurovoc-hoofddescriptorDIRECTE BELASTING
Eurovoc-descriptorenBELASTINGVRIJSTELLING | DIRECTE BELASTING | INKOMSTENBELASTING | SPORT | SPORTORGANISATIE
Volledige Fiche