ANALYSE VAN TUSSENKOMSTEN - DOCUMENT : P520175

Document P520175
Titel Herziening van de Grondwet. Herziening van artikel 22bis van de Grondwet.

Indiening van het verslag


2007/2008-0
Verslag nr. 175/5 (Willem-Frederik Schiltz)
P0042 Bijlage 29/05/2008
Blz : 5

Verslag namens de commissie:

- Uiteenzettingen / bespreking
2007/2008-0
Verdrag van 20 november 1989 inzake de rechten van het kind.- Hervorming van Titel II van de Grondwet
52K0175005
Marie-Christine Marghem ,MR - Blz : 3,4
Voorzitter Herman Van Rompuy ,CD&V - N-VA - Blz : 4,6,8
Clotilde Nyssens ,cdH - Blz : 5,7,8
François-Xavier de Donnea ,MR - Blz : 5
Willem-Frederik Schiltz ,Open Vld - Blz : 5-8
Jean-Marc Nollet ,Ecolo-Groen! - Blz : 5,6
Bruno Tobback ,sp.a+Vl.Pro - Blz : 6
Koen Bultinck ,VB - Blz : 6
Servais Verherstraeten ,CD&V - N-VA - Blz : 6
Olivier Maingain ,MR - Blz : 6,7

Verslag namens de commissie:

- Bijlagen
2007/2008-0
(Cfr stuk nr 1501/1-2004/2005)
Verslag namens de werkgroep belast met het onderzoek van Titel II Grondwet (Talbia Belhouari).- Nota's van deskundigen (professoren Jan Velaers en Sébastien Van Drooghenbroeck)
52K0175005
Blz : 9-33

Integraal verslag

- Voorstelling van het verslag
2007/2008-0
P0043 05/06/2008
Willem-Frederik Schiltz ,Open Vld - Blz : 37,38

Integraal verslag

- Bespreking van de artikelen
2007/2008-0
Bespreking van het enig artikel :
Internationaal verdrag voor de rechten van het kind.- Verankering van de kinderrechten in de Belgische Grondwet
P0043 05/06/2008
Willem-Frederik Schiltz ,Open Vld - Blz : 38
Marie-Christine Marghem ,MR - Blz : 38-41
Clotilde Nyssens ,cdH - Blz : 41,42
Servais Verherstraeten ,CD&V - N-VA - Blz : 42,43

Integraal verslag

- Stemmingen
2007/2008-0
Aangenomen en overgezonden aan de Senaat (175/7)
P0043 05/06/2008
Blz : 60

Door de Senaat aangenomen ontwerp


2008/2009-0
P0064 Bijlage 04/12/2008
Blz : 10
Eurovoc-hoofddescriptorHERZIENING VAN DE GRONDWET
Eurovoc-descriptorenHERZIENING VAN DE GRONDWET | RECHTEN VAN HET KIND
Volledige Fiche