ANALYSE VAN TUSSENKOMSTEN - DOCUMENT : P512647

Document P512647
Titel 1. Voorstel tot invoeging van een titel Ibis en een artikel 7bis om duurzame ontwikkeling als algemene beleidsdoelstelling voor de federale Staat, de gemeenschappen en de gewesten in de Grondwet in te schrijven.
2. Ontwerp tot invoeging van een titel Ibis en een artikel 7bis om duurzame ontwikkeling als algemene beleidsdoelstelling voor de federale Staat, de gemeenschappen en de gewesten in de Grondwet in te schrijven.

Ontwerp overgezonden door de Senaat


2006/2007-0
Verzending naar de commissie voor de Herziening van de Grondwet en de Hervorming der Instellingen.
P0231 Bijlage 10/10/2006
Blz : 13

Indiening van het verslag


2006/2007-0
Verslag nr. 2647/4 (Charles Michel en Geert Lambert), inclusief stuk nr. 2661/2
P0276 Bijlage 29/03/2007
Blz : 7

Verslag namens de commissie:

- Uiteenzettingen / bespreking
2006/2007-0
Duurzame ontwikkeling.- Nieuw artikel 7bis in de Grondwet.- Solidariteit met de toekomstige generaties.- Rapport Brundtland
51K2647004
Staatssecretaris Els Van Weert ,sp.a-spirit - Blz : 3,4,11-13
Jean-Marc Nollet ,Agalev-Ecolo - Blz : 4-6,11,13,14
Hervé Hasquin ,MR - Blz : 6
Paul Tant ,CD&V - Blz : 7
Talbia Belhouari ,PS - Blz : 8
Bart Laeremans ,VB - Blz : 8
Charles Michel ,MR - Blz : 8,9,12,14
Alfons Borginon ,VLD - Blz : 9,11,12
David Geerts ,sp.a-spirit - Blz : 10
Geert Lambert ,sp.a-spirit - Blz : 10,12,13
Servais Verherstraeten ,CD&V - Blz : 10-12
Melchior Wathelet ,cdH - Blz : 11
Marie-Claire Lambert ,PS - Blz : 13

Integraal verslag

- Uiteenzettingen / bespreking
2006/2007-0
Duurzame ontwikkeling.- Grondwet.- Rapport Brundtland
P0279 19/04/2007
Pieter De Crem ,CD&V - Blz : 31
Jean-Marc Nollet ,Agalev-Ecolo - Blz : 31
Melchior Wathelet ,cdH - Blz : 32-36
Staatssecretaris Els Van Weert ,sp.a-spirit - Blz : 36,37

Integraal verslag

- Aanneming van de artikelen
2006/2007-0
Het enig artikel wordt aangehouden
P0279 19/04/2007
Blz : 38

Integraal verslag

- Stemmingen
2006/2007-0
Het aangehouden artikel wordt ongewijzigd aangenomen
P0280 19/04/2007
Blz : 26,27

Integraal verslag

- Stemmingen
2006/2007-0
Het ontwerp is aangenomen en zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd (2647/5)
P0280 19/04/2007
Blz : 28
Eurovoc-hoofddescriptorHERZIENING VAN DE GRONDWET
Eurovoc-descriptorenHERZIENING VAN DE GRONDWET | DUURZAME ONTWIKKELING
Volledige Fiche