ANALYSE VAN TUSSENKOMSTEN - DOCUMENT : P512496

Document P512496
Titel 1. Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers.
2. Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers.

Verzoek om urgentie


2005/2006-0
Het urgentieverzoek wordt aangenomen
P0211 18/05/2006
Greet Van Gool ,sp.a-spirit - Blz : 19

Indiening van het verslag


2005/2006-0
Verslag nr. 2496/5 (Danielle Van Lombeek-Jacobs)
P0216 Bijlage 08/06/2006
Blz : 6,7

Verslag namens de commissie:

- Uiteenzettingen / bespreking
2005/2006-0
Feitelijke vereniging.- "Informatieplicht" i.p.v. "organisatienota".- Aansprakelijkheid en verzekeringen.- Arbeid verricht in ondergeschikt verband.- Vergoedingen.- Bestuurders.- Sportbeoefenaars
51K2496005
Greet Van Gool ,sp.a-spirit - Blz : 3-6,14,17
Greta D'hondt ,CD&V - Blz : 6,7,14-16
Hans Bonte ,sp.a-spirit - Blz : 8,14
Jean-Marc Delizée ,PS - Blz : 8,9,14
Muriel Gerkens ,ECOLO - Blz : 8,14
Benoît Drèze ,cdH - Blz : 9,10,14,15
Annelies Storms ,sp.a-spirit - Blz : 11
Koen Bultinck ,VB - Blz : 11
Staatssecretaris Vincent Van Quickenborne ,VLD - Blz : 13
Minister Rudy Demotte ,PS - Blz : 12-14
Minister Marc Verwilghen ,VLD - Blz : 14,17

Verslag namens de commissie:

- Bespreking van de artikelen
2005/2006-0
51K2496005
Greet Van Gool ,sp.a-spirit - Blz : 17,19-22,25,26
Benoît Drèze ,cdH - Blz : 17,18,21
Greta D'hondt ,CD&V - Blz : 17,19-26
Minister Rudy Demotte ,PS - Blz : 17,18,24
Minister Marc Verwilghen ,VLD - Blz : 18,21,22,26
Annelies Storms ,sp.a-spirit - Blz : 18,23
Hans Bonte ,sp.a-spirit - Blz : 20,22-24
Maggie De Block ,VLD - Blz : 20,23,25,26
Jean-Marc Delizée ,PS - Blz : 21
Muriel Gerkens ,ECOLO - Blz : 22
Minister Peter Vanvelthoven ,sp.a-spirit - Blz : 23-26

Verslag namens de commissie:

- Bijlagen
2005/2006-0
Advies van de juridische dienst
51K2496005
Blz : 28-31

Integraal verslag

- Voorstelling van het verslag
2005/2006-0
P0215 08/06/2006
Danielle Van Lombeek-Jacobs ,PS - Blz : 58,59

Integraal verslag

- Algemene bespreking
2005/2006-0
Organisatienota.- Informatieplicht.- Administratieve vereenvoudiging.- Aansprakelijkheidsregeling.- Arbeidswet.- Verzekering.- Feitelijke verenigingen.- VZW's.- Informatiecampagne.- RVA.- Werkloosheidsuitkeringen.- Onkostenvergoedingen.- Vrijwilligerswerk
P0215 08/06/2006
Greta D'hondt ,CD&V - Blz : 60-65
Jean-Marc Delizée ,PS - Blz : 65-67
Maggie De Block ,VLD - Blz : 67-69
Pierrette Cahay-André ,MR - Blz : 69,70
Annelies Storms ,sp.a-spirit - Blz : 70,71
Muriel Gerkens ,ECOLO - Blz : 71-73
Benoît Drèze ,cdH - Blz : 73-75
Greet Van Gool ,sp.a-spirit - Blz : 75-79
Minister Peter Vanvelthoven ,sp.a-spirit - Blz : 79,80

Integraal verslag

- Aanneming van de artikelen
2005/2006-0
P0215 08/06/2006
Blz : 80

Integraal verslag

- Stemmingen
2005/2006-0
Het wetsvoorstel is aangenomen en zal aan de Senaat worden overgezonden (2496/7)
P0216 08/06/2006
Blz : 9
Eurovoc-hoofddescriptorVRIJWILLIGERSWERK
Eurovoc-descriptorenVRIJWILLIGERSWERK | ONBETAALD WERK | SOCIALE ZEKERHEID
Volledige Fiche