ANALYSE VAN TUSSENKOMSTEN - DOCUMENT : P512205

Document P512205
Titel 1. Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers.
2. Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers en van de wet van 27 december 2005 houdende diverse bepalingen.
3. Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers en van de wet van 27 december 2005 houdende diverse bepalingen.

Verzoek om urgentie


2005/2006-0
Uitstel van de inwerkingtreding van de wet van 23 juli 2005 betreffende de rechten van de vrijwilligers
P0186 12/01/2006
Greet Van Gool ,sp.a-spirit - Blz : 62
Greta D'hondt ,CD&V - Blz : 62
Benoît Drèze ,cdH - Blz : 62,63
Minister Marc Verwilghen ,VLD - Blz : 63,64

Verzoek om urgentie


2005/2006-0
De urgentie wordt aangenomen
P0186 12/01/2006
Blz : 63

Integraal verslag

- Agenda/ Regeling van de werkzaamheden
2005/2006-0
Indiening van een amendement in de plenaire vergadering.- Terugzending van het wetsvoorstel naar de commissie.- Agendering op een latere plenaire vergadering
P0187 19/01/2006
Greta D'hondt ,CD&V - Blz : 41,42,44,46
Greet Van Gool ,sp.a-spirit - Blz : 42,47
Paul Tant ,CD&V - Blz : 43,45-47
Hans Bonte ,sp.a-spirit - Blz : 43,45,46
Pierrette Cahay-André ,MR - Blz : 43,44
Pieter De Crem ,CD&V - Blz : 46
Alfons Borginon ,VLD - Blz : 47,48

Verslag namens de commissie:

- Uiteenzettingen / bespreking
2005/2006-0
Rechten van vrijwilligers.- Aansprakelijkheid.- Immuniteit.- Lichte fout.- Verzekeringen.- Inkomensvervangende tegemoetkoming
51K2205003
Greet Van Gool ,sp.a-spirit - Blz : 3,5
Greta D'hondt ,CD&V - Blz : 3,4
Thierry Giet ,PS - Blz : 4,5
Jean-Marc Delizée ,PS - Blz : 5,6
Hans Bonte ,sp.a-spirit - Blz : 6
Pierrette Cahay-André ,MR - Blz : 6
Minister Rudy Demotte ,PS - Blz : 6,7
Hans Bonte ,sp.a-spirit - Blz : 7

Verslag namens de commissie:

- Bespreking van de artikelen
2005/2006-0
51K2205003
Blz : 8

Aanvullend verslag namens de commissie

- Uiteenzettingen / bespreking
2005/2006-0
Inwerkingtreding en uitvoering van de wet.
51K2205007
Greet Van Gool ,sp.a-spirit - Blz : 3
Benoît Drèze ,cdH - Blz : 3,4
Greta D'hondt ,CD&V - Blz : 4
Maggie De Block ,VLD - Blz : 4
Hans Bonte ,sp.a-spirit - Blz : 4
Minister Rudy Demotte ,PS - Blz : 4,5

Integraal verslag

- Voorstelling van het verslag
2005/2006-0
P0189 26/01/2006
Annelies Storms ,sp.a-spirit - Blz : 56-59

Integraal verslag

- Algemene bespreking
2005/2006-0
Inwerkingtreding van de wet van 3 juli 2005.- Vrijwilligers met een vervangingsinkomen.- Verzekering.- Aansprakelijkheid.- Uitvoeringsbesluiten
P0189 26/01/2006
Benoît Drèze ,cdH - Blz : 59-61,63,64
Greta D'hondt ,CD&V - Blz : 61,62,64
Maggie De Block ,VLD - Blz : 62
Minister Rudy Demotte ,PS - Blz : 63,64
Greet Van Gool ,sp.a-spirit - Blz : 64

Integraal verslag

- Aanneming van de artikelen
2005/2006-0
Nieuw opschrift
P0189 26/01/2006
Blz : 65

Integraal verslag

- Stemmingen
2005/2006-0
Het wetsvoorstel is aangenomen en zal aan de Senaat worden overgezonden (2205/9) (Nieuw opschrift : "Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers en van de wet van 27 december 2005 houdende diverse bepalingen")
P0189 26/01/2006
Blz : 72
Eurovoc-hoofddescriptorONBETAALD WERK | SOCIALE ZEKERHEID
Eurovoc-descriptorenVRIJWILLIGERSWERK | ONBETAALD WERK | SOCIALE ZEKERHEID
Volledige Fiche