ANALYSE VAN TUSSENKOMSTEN - DOCUMENT : P511925

Document P511925
Titel Herziening van de Grondwet. Herziening van titel IX van de Grondwet om bepaling II op te heffen.

Ontwerp overgezonden door de Senaat


2004/2005-0
Verzending naar de commissie voor de Herziening van de Grondwet en de Hervorming van de Instellingen
P0154 13/07/2005
Blz : 59

Indiening van het verslag


2005/2006-0
Verslag nr. 1925/2 (Melchior Wathelet)
P0171 Bijlage 24/11/2005
Blz : 5

Verslag namens de commissie:

- Uiteenzettingen / bespreking
2004/2005-0
Opheffing van een overbodig geworden bepaling
51K1925002
Voorzitter Herman De Croo ,VLD - Blz : 3
Minister Renaat Landuyt ,sp.a-spirit - Blz : 3

Integraal verslag

- Geen bespreking
2005/2006-0
P0171 24/11/2005
Blz : 58

Integraal verslag

- Stemmingen
2005/2006-0
Het ontwerp tot herziening is aangenomen en zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd (1925/3)
P0171 24/11/2005
Blz : 70
Eurovoc-hoofddescriptorHERZIENING VAN DE GRONDWET
Eurovoc-descriptorenHERZIENING VAN DE GRONDWET
Volledige Fiche