ANALYSE VAN TUSSENKOMSTEN - DOCUMENT : P511728

Document P511728
Titel Herziening van de Grondwet. Wijziging van de terminologie van de Grondwet.

Ontwerp overgezonden door de Senaat


2004/2005-0
Verzending naar de commissie voor de Herziening van de Grondwet en de Hervorming van de Instellingen
P0132 28/04/2005
Blz : 75

Zaak zonder verslag


2006/2007-0
P0284 25/04/2007
Blz : 36,37

Integraal verslag

- Aanneming van de artikelen
2006/2007-0
Aanneming van het enig artikel.- Tekstverbeteringen
P0284 25/04/2007
Blz : 37

Integraal verslag

- Stemmingen
2006/2007-0
Het ontwerp tot wijziging van de terminologie van de Grondwet wordt aangenomen en zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd (1728/2)
P0284 25/04/2007
Blz : 84
Eurovoc-hoofddescriptorHERZIENING VAN DE GRONDWET
Eurovoc-descriptorenTOEZICHT OP DE GRONDWETTIGHEID | HERZIENING VAN DE GRONDWET
Eurovoc kandidaat-descriptorenARBITRAGEHOF
Volledige Fiche