ANALYSE VAN TUSSENKOMSTEN - DOCUMENT : P511727

Document P511727
Titel Herziening van de Grondwet. Herziening van artikel 142, eerste lid, van de Grondwet.

Ontwerp overgezonden door de Senaat


2004/2005-0
Verzending naar de commissie voor de Herziening van de Grondwet et de Hervorming van de Instellingen
P0132 28/04/2005
Blz : 75

Zaak zonder verslag


2006/2007-0
P0284 25/04/2007
Blz : 35

Integraal verslag


2006/2007-0
Bespreking van het enig artikel : Vervanging van de benaming "Arbitragehof" door "Grondwettelijk Hof"
P0284 25/04/2007
Pieter De Crem ,CD&V - Blz : 35,36
Minister Didier Reynders ,MR - Blz : 35,36

Integraal verslag

- Aanneming van de artikelen
2006/2007-0
Aanneming van het enig artikel.- Tekstverbeteringen
P0284 25/04/2007
Blz : 36

Integraal verslag

- Stemmingen
2006/2007-0
Het ontwerp tot herziening van de Grondwet is aangenomen en zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd (1727/2)
P0284 25/04/2007
Blz : 83,84
Eurovoc-hoofddescriptorHERZIENING VAN DE GRONDWET
Eurovoc-descriptorenTOEZICHT OP DE GRONDWETTIGHEID | HERZIENING VAN DE GRONDWET
Eurovoc kandidaat-descriptorenARBITRAGEHOF
Volledige Fiche