ANALYSE VAN TUSSENKOMSTEN - DOCUMENT : P511326

Document P511326
Titel Herziening van de Grondwet Voorstel tot wijziging van de terminologie van de Grondwet.

Indiening van het verslag


2004/2005-0
Verslag nr. 1326/2 (Marie-Claire Lambert)
P0093 18/11/2004
Blz : 71

Verslag namens de commissie:

- Uiteenzettingen / bespreking
2003/2004-0
Benaming "parlement" voor de wetgevende assemblees van de deelgebieden.- Samenhang van de tekst van de Grondwet.- Brussels Hoofdstedelijk Gewest.- "Kamer van Volksvertegenwoordigers"
51K1326002
Voorzitter Herman De Croo ,VLD - Blz : 3-5
Hervé Hasquin ,MR - Blz : 3,4
Koen Bultinck ,VB - Blz : 3,4
Servais Verherstraeten ,CD&V - Blz : 4

Integraal verslag

- Voorstelling van het verslag
2004/2005-0
P0093 18/11/2004
Marie-Claire Lambert ,PS - Blz : 65

Integraal verslag

- Bespreking van de artikelen
2004/2005-0
Bespreking van het enig artikel
P0093 18/11/2004
Marie-Claire Lambert ,PS - Blz : 65

Integraal verslag

- Stemmingen
2004/2005-0
Het voorstel tot wijziging van de terminologie van de Grondwet wordt aangenomen en zal aan de Senaat worden overgezonden (1326/4)
P0094 18/11/2004
Blz : 23-33
Eurovoc-hoofddescriptorHERZIENING VAN DE GRONDWET
Eurovoc-descriptorenHERZIENING VAN DE GRONDWET
Volledige Fiche