ANALYSE VAN TUSSENKOMSTEN - DOCUMENT : P510865

Document P510865
Titel Herziening van de Grondwet. Herziening van het opschrift van titel III, hoofdstuk IV, afdeling I, onderafdeling I, van de Grondwet.

Indiening van het verslag


2003/2004-0
Verslag nr. 865/4 (Walter Muls)
P0062 06/05/2004
Blz : 79

Verslag namens de commissie:

- Uiteenzettingen / bespreking
2003/2004-0
Gemeenschaps- en gewestraden.- Benaming "Parlement" i.p.v. "Raad".- Mogelijke invloed op de bevoegdheden van de Raad van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
51K0865004
Voorzitter Herman De Croo ,VLD - Blz : 3,4,6,10-12,15-17
Bart Laeremans ,VB - Blz : 4-8,11,12,16
Alfons Borginon ,VLD - Blz : 8-10,14,17
Servais Verherstraeten ,CD&V - Blz : 10,11,14,15,17,18
Geert Bourgeois ,N-VA - Blz : 13,17
Dirk Van der Maelen ,sp.a-spirit - Blz : 13,17
Olivier Maingain ,MR - Blz : 14,15
Walter Muls ,sp.a-spirit - Blz : 16
Koen Bultinck ,VB - Blz : 16
Alain Courtois ,MR - Blz : 17

Verslag namens de commissie:

- Bijlagen
2003/2004-0
- nota van de juridische dienst van de Kamer
- nota van de minister van Binnenlandse Zaken
- nota van de voorzitter van de Vlaamse Raad
51K0865004
Blz : 19-41

Integraal verslag

- Voorstelling van het verslag
2003/2004-0
P0063 06/05/2004
Walter Muls ,sp.a-spirit - Blz : 22-25

Integraal verslag

- Algemene bespreking
2003/2004-0
P0063 06/05/2004
Walter Muls ,sp.a-spirit - Blz : 25
Servais Verherstraeten ,CD&V - Blz : 26,27
Alfons Borginon ,VLD - Blz : 27-30
Bart Laeremans ,VB - Blz : 30-34
Geert Bourgeois ,N-VA - Blz : 34,35

Integraal verslag

- Stemmingen
2003/2004-0
Het voorstel tot herziening van de Grondwet is aangenomen en zal aan de Senaat worden overgezonden (865/6)
P0063 06/05/2004
Blz : 56
Eurovoc-hoofddescriptorHERZIENING VAN DE GRONDWET
Eurovoc-descriptorenHERZIENING VAN DE GRONDWET
Volledige Fiche