ANALYSE VAN TUSSENKOMSTEN - DOCUMENT : P510468

Document P510468
Titel Herziening van de Grondwet. Voorstel tot herziening van artikel 41 van de Grondwet.

Indiening van het verslag


2003/2004-0
Verslag nr. 468/5 (Servais Verherstraeten)
P0064 13/05/2004
Blz : 76

Verslag namens de commissie:

- Uiteenzettingen / bespreking
2003/2004-0
Bevoegdheden, werkingsregels en wijze van verkiezing van de binnengemeentelijke territoriale organen (districtraden).- Volksraadpleging over aangelegenheden van gemeentelijk of provinciaal belang.- Bevoegdheid van de gewesten
51K0468005
Alfons Borginon ,VLD - Blz : 3-10,29-31,34-37
Voorzitter Herman De Croo ,VLD - Blz : 5,6,8,10,11,32,33
Valérie Déom ,PS - Blz : 7,9,10,28,33,36
Olivier Maingain ,MR - Blz : 11-28,31,32,35-37

Verslag namens de commissie:


2003/2004-0
"La répartition des compétences en matière d'institutions intracommunales" (artikel van de heer L. Detroux, auditeur bij de Raad van State) Begrip "provinciale en gemeentelijke instellingen".- Binnengemeentelijke territoriale organen.- Kerkfabrieken en instellingen die belast zijn met het beheer van de temporaliën van de erkende erediensten.- Openbare centra voor maatschappelijk welzijn
51K0468005
Blz : 11-28

Verslag namens de commissie:

- Bijlagen
2003/2004-0
Nota's van de juridische dienst
- Bijlage I - Terminologische vraag betreffende de precieze verwijzing naar de norm die wordt uitgevaardigd door het gezagsniveau waaraan de bevoegdheid wordt overgedragen
51K0468005
Blz : 39-47

Verslag namens de commissie:

- Bijlagen
2003/2004-0
Bijlagen II en III - Advies over de amendementen nr. 1 en nr. 2
51K0468005
Blz : 48-50

Integraal verslag

- Bespreking van de artikelen
2003/2004-0
(enig artikel)
P0064 13/05/2004
Alfons Borginon ,VLD - Blz : 45,46

Integraal verslag

- Aanneming van de artikelen
2003/2004-0
P0064 13/05/2004
Blz : 46

Integraal verslag

- Stemmingen
2003/2004-0
Het voorstel is aangenomen en zal aan de Senaat worden overgezonden (468/7)
P0064 13/05/2004
Blz : 58
Eurovoc-hoofddescriptorHERZIENING VAN DE GRONDWET
Eurovoc-descriptorenVERKIEZING | REFERENDUM | GEWESTVORMING | HERZIENING VAN DE GRONDWET | BEVOEGDHEIDSOVERDRACHT
Vrije trefwoodDISTRICTSRAAD
Volledige Fiche