ANALYSE VAN TUSSENKOMSTEN - DOCUMENT : P510455

Document P510455
Titel 1. Wetsvoorstel betreffende de rechten van vrijwilligers.
2. Wetsvoorstel betreffende de rechten van vrijwilligers.
3. Wetsontwerp betreffende de rechten van vrijwilligers.

Indiening van het verslag


2004/2005-0
Verslag nr. 455/8 (Nahima Lanjri en Annemie Turtelboom), inclusief stuk nr. 499/3
P0135 11/05/2005
Blz : 59

Verslag namens de commissie:

- Uiteenzettingen / bespreking
2003/2004-0
Verantwoordelijkheid.- Verzekering.- Vrijwilliger.- Fiscaal statuut.- Hoge Raad voor Vrijwilligers.- Vreemdelingen.- Arbeidsrecht.- Vervangingsinkomen.- Nationale Arbeidsraad.- Grijze zone.- Semi-agorale arbeid.- Sociale zekerheid.- Sport.- Vergoeding
51K0455008
Greet Van Gool ,sp.a-spirit - Blz : 3,4,8,12
Greta D'hondt ,CD&V - Blz : 4,5,9,10
Minister Rudy Demotte ,PS - Blz : 5-8,13,14
Alain Courtois ,MR - Blz : 8,13
Simonne Creyf ,CD&V - Blz : 8,9
Annemie Turtelboom ,VLD - Blz : 10
Jean-Marc Delizée ,PS - Blz : 10-12
Minister Freya Van den Bossche ,sp.a-spirit - Blz : 14

Verslag namens de commissie:

- Bespreking van de artikelen
2003/2004-0
51K0455008
Jean-Marc Delizée ,PS - Blz : 14,18-21,38,52,53,58,61
Greet Van Gool ,sp.a-spirit - Blz : 14-26,30-49,53-61,68-70
Greta D'hondt ,CD&V - Blz : 15-24,28,36,38-48, 53-62,68
Charles Michel ,MR - Blz : 15-33,36,40,42
Simonne Creyf ,CD&V - Blz : 16,18,23,24,27,28,31,32-35
Hans Bonte ,sp.a-spirit - Blz : 17,57,70
Nahima Lanjri ,CD&V - Blz : 17,18,32,33,36,38
Annemie Turtelboom ,VLD - Blz : 20,41,42,47
Alain Courtois ,MR - Blz : 20,58,61
Annelies Storms ,sp.a-spirit - Blz : 21,68
Benoît Drèze ,cdH - Blz : 25,30
Magda De Meyer ,sp.a-spirit - Blz : 29,33
Bruno Van Grootenbrulle ,PS - Blz : 34,44
Sabien Lahaye-Battheu ,VLD - Blz : 43
Minister Rudy Demotte ,PS - Blz : 49-52,53,56,57,59-61

Verslag namens de commissie:

- Toegevoegde voorstellen:
2003/2004-0
Het toegevoegde wetsvoorstel nr. 499 komt te vervallen
51K0455008
Blz : 71

Verslag namens de commissie:

- Bijlagen
2003/2004-0
51K0455008
Blz : 73-79

Integraal verslag

- Voorstelling van het verslag
2004/2005-0
P0137 18/05/2005
Nahima Lanjri ,CD&V - Blz : 7-11
Annemie Turtelboom ,VLD - Blz : 11-13

Integraal verslag

- Algemene bespreking
2004/2005-0
Statuut van vrijwilligers.- Aansprakelijkheid.- Verzekering.- Fiscaal statuut.- Sociaal statuut.- Sociale uitkering.- Aansprakelijkheidsverzekering.- Hoge Raad voor Vrijwilligers.- Semi-agorale arbeid.- Grijze zone.- Juridisch statuut.- Sport.- Buitenlandse werknemers.- Nationale Arbeidsraad.- Onkostenvergoeding.- Vrijwilligerswerk.- Arbeidsrecht.- Organisatienota
P0137 18/05/2005
Annemie Turtelboom ,VLD - Blz : 13-15
Danielle Van Lombeek-Jacobs ,PS - Blz : 16-20
Annelies Storms ,sp.a-spirit - Blz : 20-22
Alain Courtois ,MR - Blz : 22,23
Josy Arens ,cdH - Blz : 24-26
Greta D'hondt ,CD&V - Blz : 26-30
Greet Van Gool ,sp.a-spirit - Blz : 30-36
Minister Rudy Demotte ,PS - Blz : 36,37

Integraal verslag

- Aanneming van de artikelen
2004/2005-0
Tekstverbetering - artikel 10 is aangehouden- (nieuw opschrift)
P0137 18/05/2005
Blz : 37,38

Integraal verslag

- Stemmingen
2004/2005-0
Het aangehouden artikel wordt ongewijzigd aangenomen
P0140 19/05/2005
Blz : 42

Integraal verslag

- Stemverklaring
2004/2005-0
P0140 19/05/2005
Benoît Drèze ,cdH - Blz : 42,43
Charles Michel ,MR - Blz : 43
Melchior Wathelet ,cdH - Blz : 43

Integraal verslag

- Stemmingen
2004/2005-0
Het wetsvoorstel is aangenomen en zal aan de Senaat worden overgezonden (455/11)
P0140 19/05/2005
Blz : 42

Integraal verslag

- Reden van onthouding
2004/2005-0
P0140 19/05/2005
Alain Courtois ,MR - Blz : 44
Patrick Moriau ,PS - Blz : 44,45
Eurovoc-hoofddescriptorONBETAALD WERK | SOCIALE ZEKERHEID
Eurovoc-descriptorenVRIJWILLIGERSWERK | ONBETAALD WERK | SOCIALE ZEKERHEID
Volledige Fiche