ANALYSE VAN TUSSENKOMSTEN - DOCUMENT : P510226

Document P510226
Titel 1. Herziening van de Grondwet. Herziening van artikel 14 van de Grondwet met het oog op de afschaffing van de doodstraf.
2. Herziening van de Grondwet. Herziening van Titel II van de Grondwet om er een nieuw artikel in te voegen betreffende de afschaffing van de doodstraf.

Indiening van het verslag


2003/2004-0
Verslag nr. 226/6 (Alfons Borginon), inclusief stuk nr. 541/2
P0051 19/02/2004
Blz : 91

Verslag namens de commissie:

- Uiteenzettingen / bespreking
0000/2003-1
Afschaffing van de doodstraf.- Uitleveringen
51K0226006
Hilde Vautmans ,VLD - Blz : 4,5,10
Olivier Maingain ,MR - Blz : 5-7,9-22
Geert Bourgeois ,N-VA - Blz : 7-10,13,17,20,22
Servais Verherstraeten ,CD&V - Blz : 9,11,15
Voorzitter Herman De Croo ,VLD - Blz : 9-12,15-18,20-22
Alfons Borginon ,VLD - Blz : 10-12,17
Jean-Jacques Viseur ,cdH - Blz : 11,15
Minister Laurette Onkelinx ,PS - Blz : 13,18-22
Geert Lambert ,sp.a-spirit - Blz : 16
Valérie Déom ,PS - Blz : 17

Verslag namens de commissie:

- Bijlagen
0000/2003-1
- Brief van de minister van Justitie - Adviezen van hoogleraren
51K0226006
Blz : 24-42

Verslag namens de commissie:

- Toegevoegde voorstellen:
0000/2003-1
Het wetsvoorstel nr. 541 vervalt
51K0226006
Blz : 23

Integraal verslag

- Voorstelling van het verslag
2003/2004-0
P0057 25/03/2004
Alfons Borginon ,VLD - Blz : 2,3

Integraal verslag

- Bespreking van de artikelen
2003/2004-0
Afschaffing van de doodstraf.- Systeem van de onsamendrukbare straffen
P0057 25/03/2004
Claude Eerdekens ,PS - Blz : 3-5
Hilde Vautmans ,VLD - Blz : 5,6
Martine Payfa ,MR - Blz : 6,7
Bart Laeremans ,VB - Blz : 7-12
Stef Goris ,VLD - Blz : 8
Jean-Pierre Malmendier ,MR - Blz : 10
Geert Bourgeois ,N-VA - Blz : 12-14

Integraal verslag

- Stemmingen
2003/2004-0
Het voorstel tot invoeging van een nieuw artikel 14bis in de Grondwet is aangenomen en zal aan de Senaat worden overgezonden (226/8) (Nieuw opschrift: Herziening van Titel II van de Grondwet om er een nieuw artikel in te voegen betreffende de afschaffing van de doodstraf)
P0057 25/03/2004
Blz : 24,25
Eurovoc-hoofddescriptorHERZIENING VAN DE GRONDWET
Eurovoc-descriptorenDOODSTRAF | HERZIENING VAN DE GRONDWET
Volledige Fiche