Wetgevend bestand

Document nr. 51K1925
Sleutel 015167
Titel
Versie
Nummer 1
Code versie
Code 1
NL AUTEUR
FR AUTEUR
Titel
FR Révision de la Constitution. Révision du titre IX de la Constitution, en vue d'abroger la disposition II.
NL Herziening van de Grondwet. Herziening van titel IX van de Grondwet om bepaling II op te heffen.
Titel (kort)
FR CONSTITUTION - DISPOSITION TRANSITOIRE - ABROGATION
NL GRONDWET - OVERGANGSBEPALING - OPHEFFING
Artikel Grondwet
Code 77
FR procédure bicamérale
NL bicamerale procedure
Stand van zaken
Kamer FR ADOPTE CHAMBRE
Kamer NL AANGENOMEN KAMER
Senaat FR ADOPTE SENAT
Senaat NL AANGENOMEN SENAAT
Zittingsperiode 51
Kamer en/of Senaat
Hoofddocument
BICAM Nr 00/000-K1925/001-2004/2005-0
Document nr 51K1925001
Volgnummer 2
Zittingsperiode 51
Zitting 2004/2005-0
Bron
Code (K / S / R) K
NL KAMER
FR CHAMBRE
Indieningsdatum 08/07/2005
Type
NL OVERGEZONDEN TEKST
FR TEXTE TRANSMIS
Code 22
Inoverwegingsneming
Datum ronddeling 13/07/2005
Verzendingsdatum 08/07/2005
Auteur
Nummer 00194
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Sénat/Senaat
Partij ZZZ
Flag 0
Commentaar
FR DROIT PUBLIC - CONSTITUTION
NL DROIT PUBLIC - CONSTITUTION
Stemming
Datum 24/11/2005
Type
Code 16
NL AANGENOMEN
FR ADOPTE
Subdocumenten
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 002
Datum 21/11/2005
Datum ronddeling 21/11/2005
Type
NL VERSLAG
FR RAPPORT
Code 32
PDF
Link 51K1925002
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 01079
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Wathelet
Voornaam Melchior
Partij cdH
Flag 0
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 003
Datum 24/11/2005
Datum ronddeling 05/12/2005
Type
NL AANGENOMEN TEKST
FR TEXTE ADOPTE
Code 34
PDF
Link 51K1925003
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 00193
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Chambre/Kamer
Partij ZZZ
Flag 0
Type sub-document
Type
Datum van vervallenverklaring
Ontheven van verval
Datum
Nummer 51K1925001
Hoofddocument
BICAM Nr 00/000-S1048/001-2004/2005-0
Document nr 51S1048001
Volgnummer 1
Zittingsperiode 51
Zitting 2004/2005-0
Bron
Code (K / S / R) S
NL SENAAT
FR SENAT
Indieningsdatum 18/02/2005
Type
NL VOORSTEL TOT HERZIENING
FR PROPOSITION DE RÉVISION
Code 08
Inoverwegingsneming
Datum ronddeling
Verzendingsdatum
Auteur
Nummer 00523
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Lizin
Voornaam Anne-Marie
Partij PS
Flag 0
Stemming
Datum 07/07/2005
Type
Code 16
NL AANGENOMEN
FR ADOPTE
Subdocumenten
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 002
Datum 23/06/2005
Datum ronddeling
Type
NL VERSLAG
FR RAPPORT
Code 32
PDF
Link 51S1048002
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 01134
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Delpérée
Voornaam Francis
Partij cdH
Flag 0
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 003
Datum 23/06/2005
Datum ronddeling
Type
NL AANGENOMEN TEKST
FR TEXTE ADOPTE
Code 34
PDF
Link 51S1048003
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 00406
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Commission/Commissie
Partij ZZZ
Flag 0
Type sub-document
Type
Datum van vervallenverklaring
Ontheven van verval
Datum
Nummer 51S1048001
Alle commissies
Commissie
Sleutel 016
Type
NL OPENBAAR
FR PUBLIC
Code P
Naam
FR Révision de la Constitution et de la Réforme des Institutions
NL Herziening van de Grondwet en de Hervorming van de Instellingen
Type van vergadering
Kode 0
NL Kamer
FR Chambre
Rapporteur
Sleutel 01079
Naam Wathelet
Voornaam Melchior
Partij cdH
Kalender
Kode 11
NL START VERGADERING
FR EN REUNION
Datum 08/11/2005
Kalender
Kode 16
NL AANGENOMEN
FR ADOPTE
Datum 08/11/2005
Opmerking A L'UNANIMITE/EENPARIG
Verslag
Verslag 51K1925002
Datum verslag 21/11/2005
Datum aanvul. verslag
Commissie
Sleutel 0990
Type
NL OPENBAAR
FR PUBLIC
Code P
Naam
FR SEANCE PLENIERE
NL PLENUMVERGADERING
Type van vergadering
Kode 0
NL Kamer
FR Chambre
Rapporteur
Rapporteur
Rapporteur
Rapporteur
Kalender
Kode 00
NL IN BESPREKING
FR EN DISCUSSION
Datum 24/11/2005
Kalender
Kode 11
NL START VERGADERING
FR EN REUNION
Datum 24/11/2005
Kalender
Kode 16
NL AANGENOMEN
FR ADOPTE
Datum 24/11/2005
Commissie
Sleutel 1990
Type
NL OPENBAAR
FR PUBLIC
Code P
Naam
FR Séance Plénière Sénat
NL Plenaire Vergadering Senaat
Type van vergadering
Kode 1
NL Senaat
FR Sénat
Rapporteur
Rapporteur
Rapporteur
Rapporteur
Kalender
Kode 11
NL START VERGADERING
FR EN REUNION
Datum 07/07/2005
Kalender
Kode 16
NL AANGENOMEN
FR ADOPTE
Datum 07/07/2005
Incident
Bevoegheid
Code Z12
Datum 18/02/2005
NL AANGELEGENHEID BEDOELD IN ARTIKEL 77
FR MATIERE VISEE A L'ARTICLE 77
Aantal dagen 000
Descriptoren, trefwoorden
Eurovoc descriptoren
Code 0003720
FR REVISION DE LA CONSTITUTION
NL HERZIENING VAN DE GRONDWET
D VERFASSUNGSAENDERUNG
Eurovoc-hoofddescriptor
Code 0003720
FR REVISION DE LA CONSTITUTION
NL HERZIENING VAN DE GRONDWET
D VERFASSUNGSAENDERUNG
Stemming Kamer 24/11/2005
Stemming Senaat 07/07/2005
Stemming motie
Stemming kandidatuur
Publicatie
Staatsblad
Staatsblad datum 28/12/2005
Datum wet 06/12/2005
Staatsblad nr. 393
Staatsblad erratum
Indieningsdatum 18/02/2005