Wetgevend bestand

Document nr. 51K0865
Sleutel 014082
Titel
Versie
Nummer 1
Code versie
Code 1
NL AUTEUR
FR AUTEUR
Titel
FR Révision de la Constitution. Révision de l'intitulé du titre III, chapitre IV, section Ière, sous-section Ière de la Constitution.
NL Herziening van de Grondwet. Herziening van het opschrift van titel III, hoofdstuk IV, afdeling I, onderafdeling I, van de Grondwet.
Titel (kort)
FR APPELLATION CONSEILS DE COMMUNAUTE ET DE REGION - PARLEMENTS
NL BENAMING RADEN GEMEENSCHAPPEN EN GEWESTEN - PARLEMENTEN
Artikel Grondwet
Code 77
FR procédure bicamérale
NL bicamerale procedure
Stand van zaken
Kamer FR ADOPTE CHAMBRE
Kamer NL AANGENOMEN KAMER
Senaat FR ADOPTE SENAT
Senaat NL AANGENOMEN SENAAT
Zittingsperiode 51
Kamer en/of Senaat
Hoofddocument
BICAM Nr 00/000-S0671/001-2003/2004-0
Document nr 51S0671001
Volgnummer 2
Zittingsperiode 51
Zitting 2003/2004-0
Bron
Code (K / S / R) S
NL SENAAT
FR SENAT
Indieningsdatum 07/05/2004
Type
NL OVERGEZONDEN TEKST
FR TEXTE TRANSMIS
Code 22
Inoverwegingsneming
Datum ronddeling
Verzendingsdatum
Auteur
Nummer 00193
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Chambre/Kamer
Partij ZZZ
Flag 0
Stemming
Datum 17/06/2004
Type
Code 16
NL AANGENOMEN
FR ADOPTE
Subdocumenten
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 002
Datum 13/05/2004
Datum ronddeling
Type
NL AMENDEMENT
FR AMENDEMENT
Code 31
PDF
Link 51S0671002
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 00847
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam de Béthune
Voornaam Sabine
Partij CD&V
Flag 0
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 003
Datum 27/05/2004
Datum ronddeling
Type
NL VERSLAG
FR RAPPORT
Code 32
PDF
Link 51S0671003
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 00063
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Happart
Voornaam Jean-Marie
Partij PS
Flag 0
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 004
Datum 17/06/2004
Datum ronddeling
Type
NL AMENDEMENT
FR AMENDEMENT
Code 31
PDF
Link 51S0671004
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 00674
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Van Hauthem
Voornaam Joris
Partij VB
Flag 0
Auteurs
Sleutel 00663
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Van Overmeire
Voornaam Karim
Partij VB
Flag 0
Type sub-document
Type
Datum van vervallenverklaring
Ontheven van verval
Datum
Nummer 51S0671001
Hoofddocument
BICAM Nr 00/000-K0865/001-2003/2004-0
Document nr 51K0865001
Volgnummer 1
Zittingsperiode 51
Zitting 2003/2004-0
Bron
Code (K / S / R) K
NL KAMER
FR CHAMBRE
Indieningsdatum 04/03/2004
Type
NL VOORSTEL TOT HERZIENING
FR PROPOSITION DE RÉVISION
Code 08
Inoverwegingsneming
Datum ronddeling 04/03/2004
Verzendingsdatum 04/03/2004
Auteur
Nummer 00113
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam De Croo
Voornaam Herman
Partij VLD
Flag 0
Commentaar
FR DROIT PUBLIC - CONSTITUTION
NL DROIT PUBLIC - CONSTITUTION
Stemming
Datum 06/05/2004
Type
Code 16
NL AANGENOMEN
FR ADOPTE
Subdocumenten
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 002
Datum 30/03/2004
Datum ronddeling 31/03/2004
Type
NL AMENDEMENT
FR AMENDEMENT
Code 31
PDF
Link 51K0865002
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 00911
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Bultinck
Voornaam Koen
Partij VB
Flag 0
Auteurs
Sleutel 00806
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Laeremans
Voornaam Bart
Partij VB
Flag 0
Auteurs
Sleutel 00826
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Verherstraeten
Voornaam Servais
Partij CD&V
Flag 0
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 003
Datum 20/04/2004
Datum ronddeling 22/04/2004
Type
NL AMENDEMENT
FR AMENDEMENT
Code 31
PDF
Link 51K0865003
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 00792
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Bourgeois
Voornaam Geert
Partij N-VA
Flag 0
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 004
Datum 30/04/2004
Datum ronddeling 30/04/2004
Type
NL VERSLAG
FR RAPPORT
Code 32
PDF
Link 51K0865004
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 01104
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Muls
Voornaam Walter
Partij sp.a-spirit
Flag 0
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 005
Datum 05/05/2004
Datum ronddeling 07/05/2004
Type
NL AANGENOMEN TEKST
FR TEXTE ADOPTE
Code 34
PDF
Link 51K0865005
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 00402
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Greffe/Griffie
Partij ZZZ
Flag 0
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 006
Datum 06/05/2004
Datum ronddeling 11/05/2004
Type
NL AANGENOMEN TEKST
FR TEXTE ADOPTE
Code 34
PDF
Link 51K0865006
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 00193
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Chambre/Kamer
Partij ZZZ
Flag 0
Type sub-document
Type
Datum van vervallenverklaring
Ontheven van verval
Datum
Nummer 51K0865001
Alle commissies
Commissie
Sleutel 016
Type
NL OPENBAAR
FR PUBLIC
Code P
Naam
FR Révision de la Constitution et de la Réforme des Institutions
NL Herziening van de Grondwet en de Hervorming van de Instellingen
Type van vergadering
Kode 0
NL Kamer
FR Chambre
Rapporteur
Sleutel 01104
Naam Muls
Voornaam Walter
Partij sp.a-spirit
Kalender
Kode 00
NL IN BESPREKING
FR EN DISCUSSION
Datum 30/03/2004
Kalender
Kode 11
NL START VERGADERING
FR EN REUNION
Datum 30/03/2004
Kalender
Kode 00
NL IN BESPREKING
FR EN DISCUSSION
Datum 20/04/2004
Kalender
Kode 16
NL AANGENOMEN
FR ADOPTE
Datum 20/04/2004
Verslag
Verslag 51K0865004
Datum verslag 30/04/2004
Datum aanvul. verslag
Commissie
Sleutel 0990
Type
NL OPENBAAR
FR PUBLIC
Code P
Naam
FR SEANCE PLENIERE
NL PLENUMVERGADERING
Type van vergadering
Kode 0
NL Kamer
FR Chambre
Rapporteur
Rapporteur
Rapporteur
Rapporteur
Kalender
Kode 00
NL IN BESPREKING
FR EN DISCUSSION
Datum 06/05/2004
Kalender
Kode 11
NL START VERGADERING
FR EN REUNION
Datum 06/05/2004
Kalender
Kode 16
NL AANGENOMEN
FR ADOPTE
Datum 06/05/2004
Opmerking MAJORITE SPECIALE ACQUISE/BIJZ. MEERDERHEID BEREIKT
Commissie
Sleutel 1990
Type
NL OPENBAAR
FR PUBLIC
Code P
Naam
FR Séance Plénière Sénat
NL Plenaire Vergadering Senaat
Type van vergadering
Kode 1
NL Senaat
FR Sénat
Rapporteur
Rapporteur
Rapporteur
Rapporteur
Kalender
Kode 11
NL START VERGADERING
FR EN REUNION
Datum 17/06/2004
Kalender
Kode 16
NL AANGENOMEN
FR ADOPTE
Datum 17/06/2004
Incident
Bevoegheid
Code Z12
Datum 04/03/2004
NL AANGELEGENHEID BEDOELD IN ARTIKEL 77
FR MATIERE VISEE A L'ARTICLE 77
Aantal dagen 000
Descriptoren, trefwoorden
Eurovoc descriptoren
Code 0003720
FR REVISION DE LA CONSTITUTION
NL HERZIENING VAN DE GRONDWET
D VERFASSUNGSAENDERUNG
Eurovoc-hoofddescriptor
Code 0003720
FR REVISION DE LA CONSTITUTION
NL HERZIENING VAN DE GRONDWET
D VERFASSUNGSAENDERUNG
Stemming Kamer 06/05/2004
Stemming Senaat 17/06/2004
Stemming motie
Stemming kandidatuur
Publicatie
Staatsblad
Staatsblad datum 13/08/2004
Datum wet 09/07/2004
Staatsblad nr. 288
Staatsblad erratum
Indieningsdatum 04/03/2004