Wetgevend bestand

Document nr. 51K0226
Sleutel 013216
Titel
Versie
Nummer 2
Code versie
Code 2
NL COMMISSIE
FR COMMISSION
Titel
FR Révision de la Constitution. Révision du Titre II de la Constitution en vue d'y insérer un article nouveau relatif à l'abolition de la peine de mort.
NL Herziening van de Grondwet. Herziening van Titel II van de Grondwet om er een nieuw artikel in te voegen betreffende de afschaffing van de doodstraf.
Titel
Versie
Nummer 1
Code versie
Code 1
NL AUTEUR
FR AUTEUR
Titel
FR Révision de la Constitution. Révision de l'article 14 de la Constitution en vue d'abolir la peine de mort.
NL Herziening van de Grondwet. Herziening van artikel 14 van de Grondwet met het oog op de afschaffing van de doodstraf.
Titel (kort)
FR CONSTITUTION - ARTICLE 14 - SUPPRESSION PEINE DE MORT
NL GRONDWET - ARTIKEL 14 - AFSCHAFFING DOODSTRAF
Artikel Grondwet
Code 77
FR procédure bicamérale
NL bicamerale procedure
Stand van zaken
Kamer FR ADOPTE CHAMBRE
Kamer NL AANGENOMEN KAMER
Senaat FR ADOPTE SENAT
Senaat NL AANGENOMEN SENAAT
Zittingsperiode 51
Kamer en/of Senaat
Hoofddocument
BICAM Nr 00/000-S0601/001-2003/2004-0
Document nr 51S0601001
Volgnummer 2
Zittingsperiode 51
Zitting 2003/2004-0
Bron
Code (K / S / R) S
NL SENAAT
FR SENAT
Indieningsdatum 30/03/2004
Type
NL OVERGEZONDEN TEKST
FR TEXTE TRANSMIS
Code 22
Inoverwegingsneming
Datum ronddeling
Verzendingsdatum
Auteur
Nummer 00193
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Chambre/Kamer
Partij ZZZ
Flag 0
Stemming
Datum 13/01/2005
Type
Code 16
NL AANGENOMEN
FR ADOPTE
Subdocumenten
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 002
Datum 16/12/2004
Datum ronddeling
Type
NL VERSLAG
FR RAPPORT
Code 32
PDF
Link 51S0601002
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 00075
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Moureaux
Voornaam Philippe
Partij PS
Flag 0
Type sub-document
Type
Datum van vervallenverklaring
Ontheven van verval
Datum
Nummer 51S0601001
Hoofddocument
BICAM Nr 00/000-K0226/001-0/2003-1
Document nr 51K0226001
Volgnummer 1
Zittingsperiode 51
Zitting 0/2003-1
Bron
Code (K / S / R) K
NL KAMER
FR CHAMBRE
Indieningsdatum 25/09/2003
Type
NL VOORSTEL TOT HERZIENING
FR PROPOSITION DE RÉVISION
Code 08
Inoverwegingsneming
Datum ronddeling 29/09/2003
Verzendingsdatum 25/09/2003
Auteur
Nummer 00682
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Maingain
Voornaam Olivier
Partij MR
Flag 0
Auteur
Nummer 00757
Type
Code 3
FR SIGNATAIRE
NL ONDERTEKENAAR
Naam Bacquelaine
Voornaam Daniel
Partij MR
Flag 0
Auteur
Nummer 01066
Type
Code 3
FR SIGNATAIRE
NL ONDERTEKENAAR
Naam Claes
Voornaam Hilde
Partij sp.a-spirit
Flag 0
Auteur
Nummer 00057
Type
Code 3
FR SIGNATAIRE
NL ONDERTEKENAAR
Naam Eerdekens
Voornaam Claude
Partij PS
Flag 0
Auteur
Nummer 01078
Type
Code 3
FR SIGNATAIRE
NL ONDERTEKENAAR
Naam Lambert
Voornaam Geert
Partij sp.a-spirit
Flag 0
Auteur
Nummer 00965
Type
Code 3
FR SIGNATAIRE
NL ONDERTEKENAAR
Naam Nagy
Voornaam Marie
Partij ECOLO
Flag 0
Auteur
Nummer 00852
Type
Code 3
FR SIGNATAIRE
NL ONDERTEKENAAR
Naam Milquet
Voornaam Joëlle
Partij cdH
Flag 0
Auteur
Nummer 00086
Type
Code 3
FR SIGNATAIRE
NL ONDERTEKENAAR
Naam Van Parys
Voornaam Tony
Partij CD&V
Flag 0
Auteur
Nummer 01038
Type
Code 3
FR SIGNATAIRE
NL ONDERTEKENAAR
Naam Vautmans
Voornaam Hilde
Partij VLD
Flag 0
Commentaar
FR DROIT PUBLIC - CONSTITUTION
NL DROIT PUBLIC - CONSTITUTION
Stemming
Datum 25/03/2004
Type
Code 16
NL AANGENOMEN
FR ADOPTE
Subdocumenten
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 002
Datum 09/12/2003
Datum ronddeling 16/12/2003
Type
NL AMENDEMENT
FR AMENDEMENT
Code 31
PDF
Link 51K0226002
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 00792
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Bourgeois
Voornaam Geert
Partij N-VA
Flag 0
Auteurs
Sleutel 00826
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Verherstraeten
Voornaam Servais
Partij CD&V
Flag 0
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 003
Datum 04/01/2004
Datum ronddeling 12/01/2004
Type
NL AMENDEMENT
FR AMENDEMENT
Code 31
PDF
Link 51K0226003
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 00682
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Maingain
Voornaam Olivier
Partij MR
Flag 0
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 004
Datum 27/01/2004
Datum ronddeling 30/01/2004
Type
NL AMENDEMENT
FR AMENDEMENT
Code 31
PDF
Link 51K0226004
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 00792
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Bourgeois
Voornaam Geert
Partij N-VA
Flag 0
Auteurs
Sleutel 00826
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Verherstraeten
Voornaam Servais
Partij CD&V
Flag 0
Auteurs
Sleutel 00682
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Maingain
Voornaam Olivier
Partij MR
Flag 0
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 005
Datum 10/02/2004
Datum ronddeling 11/02/2004
Type
NL AMENDEMENT
FR AMENDEMENT
Code 31
PDF
Link 51K0226005
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 00113
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam De Croo
Voornaam Herman
Partij VLD
Flag 0
Auteurs
Sleutel 00682
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Maingain
Voornaam Olivier
Partij MR
Flag 0
Auteurs
Sleutel 01038
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Vautmans
Voornaam Hilde
Partij VLD
Flag 0
Auteurs
Sleutel 00792
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Bourgeois
Voornaam Geert
Partij N-VA
Flag 0
Auteurs
Sleutel 00791
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Borginon
Voornaam Alfons
Partij VLD
Flag 0
Auteurs
Sleutel 01047
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Déom
Voornaam Valérie
Partij PS
Flag 0
Auteurs
Sleutel 00831
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Viseur
Voornaam Jean-Jacques
Partij cdH
Flag 0
Auteurs
Sleutel 00826
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Verherstraeten
Voornaam Servais
Partij CD&V
Flag 0
Auteurs
Sleutel 01066
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Claes
Voornaam Hilde
Partij sp.a-spirit
Flag 0
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 006
Datum 19/02/2004
Datum ronddeling 24/02/2004
Type
NL VERSLAG
FR RAPPORT
Code 32
PDF
Link 51K0226006
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 00791
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Borginon
Voornaam Alfons
Partij VLD
Flag 0
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 007
Datum 19/02/2004
Datum ronddeling 24/02/2004
Type
NL AANGENOMEN TEKST
FR TEXTE ADOPTE
Code 34
PDF
Link 51K0226007
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 00406
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Commission/Commissie
Partij ZZZ
Flag 0
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 008
Datum 25/03/2004
Datum ronddeling 26/03/2004
Type
NL AANGENOMEN TEKST
FR TEXTE ADOPTE
Code 34
PDF
Link 51K0226008
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 00193
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Chambre/Kamer
Partij ZZZ
Flag 0
Type sub-document
Gekoppeld(e)/verbonden document(en)
Type
NL (GEKOPPELDE DOCUMENTEN)
FR (DOCUMENTS JOINTS)
Nr. 51K0541001
Type
NL (VERBONDEN DOCUMENTEN - BESLISSINGEN OVERLEGCOMMISSIE)
FR (DOCUMENTS LIES - DECISIONS COMMISSION CONCERTATION)
Nr. 51K0541001
Datum van vervallenverklaring
Ontheven van verval
Datum
Nummer 51K0226001
Alle commissies
Commissie
Sleutel 016
Type
NL OPENBAAR
FR PUBLIC
Code P
Naam
FR Révision de la Constitution et de la Réforme des Institutions
NL Herziening van de Grondwet en de Hervorming van de Instellingen
Type van vergadering
Kode 0
NL Kamer
FR Chambre
Rapporteur
Sleutel 00791
Naam Borginon
Voornaam Alfons
Partij VLD
Kalender
Kode 00
NL IN BESPREKING
FR EN DISCUSSION
Datum 09/12/2003
Kalender
Kode 11
NL START VERGADERING
FR EN REUNION
Datum 09/12/2003
Kalender
Kode 00
NL IN BESPREKING
FR EN DISCUSSION
Datum 13/01/2004
Kalender
Kode 00
NL IN BESPREKING
FR EN DISCUSSION
Datum 27/01/2004
Kalender
Kode 00
NL IN BESPREKING
FR EN DISCUSSION
Datum 10/02/2004
Kalender
Kode 16
NL AANGENOMEN
FR ADOPTE
Datum 10/02/2004
Opmerking EERSTE LID/PREMIERE ALINEA EENPARIG/A L'UNANIMITE
Kalender
Kode 16
NL AANGENOMEN
FR ADOPTE
Datum 10/02/2004
Opmerking TWEEDE LID/DEUXIEME ALINEA
Verslag
Verslag 51K0226006
Datum verslag 19/02/2004
Datum aanvul. verslag
Commissie
Sleutel 0990
Type
NL OPENBAAR
FR PUBLIC
Code P
Naam
FR SEANCE PLENIERE
NL PLENUMVERGADERING
Type van vergadering
Kode 0
NL Kamer
FR Chambre
Rapporteur
Rapporteur
Rapporteur
Rapporteur
Kalender
Kode 12
NL VERDAAGD
FR AJOURNE
Datum 04/03/2004
Kalender
Kode 00
NL IN BESPREKING
FR EN DISCUSSION
Datum 25/03/2004
Kalender
Kode 11
NL START VERGADERING
FR EN REUNION
Datum 25/03/2004
Kalender
Kode 16
NL AANGENOMEN
FR ADOPTE
Datum 25/03/2004
Incident
Incident
NL VERDAGING
FR AJOURNEMENT
Datum 04/03/2004
Raad van State (RVS)
Datum verzending aanvraag advies Raad van State
Datum advies Raad van State
Commissie
Sleutel 1990
Type
NL OPENBAAR
FR PUBLIC
Code P
Naam
FR Séance Plénière Sénat
NL Plenaire Vergadering Senaat
Type van vergadering
Kode 1
NL Senaat
FR Sénat
Rapporteur
Rapporteur
Rapporteur
Rapporteur
Kalender
Kode 11
NL START VERGADERING
FR EN REUNION
Datum 13/01/2005
Kalender
Kode 16
NL AANGENOMEN
FR ADOPTE
Datum 13/01/2005
Incident
Bevoegheid
Code Z12
Datum 25/09/2003
NL AANGELEGENHEID BEDOELD IN ARTIKEL 77
FR MATIERE VISEE A L'ARTICLE 77
Aantal dagen 000
Descriptoren, trefwoorden
Eurovoc descriptoren
Code 0002325
FR PEINE DE MORT
NL DOODSTRAF
D TODESSTRAFE
Eurovoc descriptoren
Code 0003720
FR REVISION DE LA CONSTITUTION
NL HERZIENING VAN DE GRONDWET
D VERFASSUNGSAENDERUNG
Eurovoc-hoofddescriptor
Code 0003720
FR REVISION DE LA CONSTITUTION
NL HERZIENING VAN DE GRONDWET
D VERFASSUNGSAENDERUNG
Stemming Kamer 25/03/2004
Stemming Senaat 13/01/2005
Stemming motie
Stemming kandidatuur
Publicatie
Staatsblad
Staatsblad datum 17/02/2005
Datum wet 02/02/2005
Staatsblad nr. 051
Staatsblad erratum
Indieningsdatum 25/09/2003