Wetgevend bestand

Document nr. 54K3646
Sleutel 030633
Titel
Versie
Nummer 1
Code versie
Code 1
NL AUTEUR
FR AUTEUR
Titel
FR Proposition de résolution visant le remplacement du transport aérien par le transport ferroviaire.
NL Voorstel van resolutie voor een substitutie van luchtvervoer naar treinvervoer.
Stand van zaken
Kamer FR PENDANT CHAMBRE
Kamer NL HANGEND KAMER
Zittingsperiode 54
Kamer en/of Senaat
Hoofddocument
BICAM Nr 00/000-K3646/001-2018/2019-0
Document nr 54K3646001
Volgnummer 1
Zittingsperiode 54
Zitting 2018/2019-0
Bron
Code (K / S / R) K
NL KAMER
FR CHAMBRE
Indieningsdatum 13/03/2019
Type
NL VOORSTEL VAN RESOLUTIE
FR PROPOSITION DE RESOLUTION
Code 06
Inoverwegingsneming 20190314
Datum ronddeling 15/03/2019
Verzendingsdatum 14/03/2019
Auteur
Nummer 06919
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Van Peteghem
Voornaam Vincent
Partij CD&V
Flag 0
Auteur
Nummer 01131
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Van den Bergh
Voornaam Jef
Partij CD&V
Flag 0
Stemming
Datum
Type
Code 00
NL IN BESPREKING
FR EN DISCUSSION
Type
Datum van vervallenverklaring
Ontheven van verval
Datum
Nummer 54K3646001
Alle commissies
Commissie
Sleutel 095
Type
NL OPENBAAR
FR PUBLIC
Code P
Naam
FR Infrastructure, Communications et Entreprises publiques
NL Infrastructuur, Verkeer en Overheidsbedrijven
Type van vergadering
Kode 0
NL Kamer
FR Chambre
Verslag
Datum verslag
Datum aanvul. verslag
Incident
Stemming Kamer
Stemming Senaat
Stemming motie
Stemming kandidatuur
Publicatie
Staatsblad
Staatsblad datum
Datum wet
Staatsblad nr. 000
Staatsblad erratum
Indieningsdatum 13/03/2019