Wetgevend bestand

Document nr. 54K3409
Sleutel 030395
Titel
Versie
Nummer 1
Code versie
Code 1
NL AUTEUR
FR AUTEUR
Titel
FR Projet de loi visant à relever les seuils applicables pour la détermination de la retenue de solidarité en matière de pensions.
NL Wetsontwerp houdende de verhoging van de grensbedragen van toepassing voor de bepaling van de solidariteitsafhouding inzake pensioenen.
Artikel Grondwet
Code 74
FR procédure monocamérale
NL monocamerale procedure
Stand van zaken
Kamer FR ADOPTE CHAMBRE
Kamer NL AANGENOMEN KAMER
Zittingsperiode 54
Kamer en/of Senaat
Hoofddocument
BICAM Nr 00/000-K3409/001-2018/2019-0
Document nr 54K3409001
Volgnummer 1
Zittingsperiode 54
Zitting 2018/2019-0
Bron
Code (K / S / R) K
NL KAMER
FR CHAMBRE
Indieningsdatum 05/12/2018
Type
NL WETSONTWERP
FR PROJET DE LOI
Code 02
Inoverwegingsneming
Datum ronddeling 11/12/2018
Verzendingsdatum 05/12/2018
Auteur
Nummer 00188
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Gouvernement/Regering
Partij ZZZ
Flag 0
Stemming
Datum 07/02/2019
Type
Code 16
NL AANGENOMEN
FR ADOPTE
Subdocumenten
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 002
Datum 09/01/2019
Datum ronddeling 11/01/2019
Type
NL AMENDEMENT
FR AMENDEMENT
Code 31
PDF
Link 54K3409002
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 01259
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Clarinval
Voornaam David
Partij MR
Flag 0
Auteurs
Sleutel 01231
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Vercamer
Voornaam Stefaan
Partij CD&V
Flag 0
Auteurs
Sleutel 06884
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Lachaert
Voornaam Egbert
Partij Open Vld
Flag 0
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 003
Datum 29/01/2019
Datum ronddeling 31/01/2019
Type
NL VERSLAG
FR RAPPORT
Code 32
PDF
Link 54K3409003
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 01199
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam De Vriendt
Voornaam Wouter
Partij Ecolo-Groen
Flag 0
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 004
Datum 29/01/2019
Datum ronddeling 29/01/2019
Type
NL AANGENOMEN TEKST
FR TEXTE ADOPTE
Code 34
PDF
Link 54K3409004
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 00406
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Commission/Commissie
Partij ZZZ
Flag 0
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 005
Datum 07/02/2019
Datum ronddeling 12/02/2019
Type
NL AANGENOMEN TEKST
FR TEXTE ADOPTE
Code 34
PDF
Link 54K3409005
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 00193
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Chambre/Kamer
Partij ZZZ
Flag 0
Type sub-document
Type
Datum van vervallenverklaring
Ontheven van verval
Datum
Nummer 54K3409001
Alle commissies
Commissie
Sleutel 005
Type
NL OPENBAAR
FR PUBLIC
Code P
Naam
FR Affaires sociales
NL Sociale Zaken
Type van vergadering
Kode 0
NL Kamer
FR Chambre
Rapporteur
Sleutel 01199
Naam De Vriendt
Voornaam Wouter
Partij Ecolo-Groen
Kalender
Kode 00
NL IN BESPREKING
FR EN DISCUSSION
Datum 09/01/2019
Kalender
Kode 11
NL START VERGADERING
FR EN REUNION
Datum 09/01/2019
Kalender
Kode 00
NL IN BESPREKING
FR EN DISCUSSION
Datum 23/01/2019
Kalender
Kode 16
NL AANGENOMEN
FR ADOPTE
Datum 23/01/2019
Verslag
Verslag 54K3409003
Datum verslag 29/01/2019
Datum aanvul. verslag
Commissie
Sleutel 0990
Type
NL OPENBAAR
FR PUBLIC
Code P
Naam
FR SEANCE PLENIERE
NL PLENUMVERGADERING
Type van vergadering
Kode 0
NL Kamer
FR Chambre
Rapporteur
Rapporteur
Rapporteur
Rapporteur
Kalender
Kode 02
NL STEM. URGENTIE
FR VOTE SUR URGENCE
Datum 06/12/2018
Opmerking ADOPTEE PAR ASSIS ET LEVE/AANGENOMEN ZITTEN&OPSTAAN
Kalender
Kode 00
NL IN BESPREKING
FR EN DISCUSSION
Datum 07/02/2019
Kalender
Kode 11
NL START VERGADERING
FR EN REUNION
Datum 07/02/2019
Kalender
Kode 16
NL AANGENOMEN
FR ADOPTE
Datum 07/02/2019
Incident
Incident
NL STEMMING OVER URGENTIE
FR VOTE SUR URGENCE
Datum 06/12/2018
Opmerking AANGENOMEN ZITTEN EN OPSTAAN / ADOPTEE PAR ASSIS ET LEVE
Raad van State (RVS)
Datum verzending aanvraag advies Raad van State
Datum advies Raad van State
Bevoegheid
Code Z11
Datum 05/12/2018
NL AANGELEGENHEID BEDOELD IN ARTIKEL 74
FR MATIERE VISEE A L'ARTICLE 74
Aantal dagen 000
Opmerking
Tekst NL De spoedbehandeling wordt door de regering gevraagd overeenkomstig artikel 51 van het Reglement.
Tekst FR Le gouvernement demande l'urgence conformément à l'article 51 du Règlement.
Descriptoren, trefwoorden
Eurovoc descriptoren
Code 0000250
FR COTISATION SOCIALE
NL SOCIALE BIJDRAGE
D SOZIALBEITRAG
Eurovoc descriptoren
Code 0003772
FR ASSURANCE VIEILLESSE
NL OUDERDOMSVERZEKERING
D ALTERSVERSICHERUNG
Eurovoc-hoofddescriptor
Code 0003772
FR ASSURANCE VIEILLESSE
NL OUDERDOMSVERZEKERING
D ALTERSVERSICHERUNG
Eurovoc descriptoren
Code 0004074
FR SECURITE SOCIALE
NL SOCIALE ZEKERHEID
D SOZIALE SICHERHEIT
Stemming Kamer 07/02/2019
Stemming Senaat
Stemming motie
Stemming kandidatuur
Publicatie
Staatsblad
Staatsblad datum 28/02/2019
Datum wet 17/02/2019
Staatsblad nr. 046
Staatsblad erratum
Indieningsdatum 05/12/2018