Wetgevend bestand

Document nr. 54K3230
Sleutel 030213
Titel
Versie
Nummer 2
Code versie
Code 3
NL KAMER
FR CHAMBRE
Titel
FR Projet de loi relative au remboursement des tests diagnostiques et génétiques en cas de mort subite d'un jeune sportif.
NL Wetsontwerp betreffende de terugbetaling van diagnostische en genetische testen in geval van plotse dood bij jonge sporters.
Titel
Versie
Nummer 1
Code versie
Code 1
NL AUTEUR
FR AUTEUR
Titel
FR Proposition de loi relative au remboursement des tests diagnostiques et génétiques en cas de mort subite d'un jeune sportif.
NL Wetsvoorstel betreffende de terugbetaling van diagnostische en genetische testen in geval van plotse dood bij jonge sporters.
Artikel Grondwet
Code 74
FR procédure monocamérale
NL monocamerale procedure
Stand van zaken
Kamer FR ADOPTE CHAMBRE
Kamer NL AANGENOMEN KAMER
Zittingsperiode 54
Kamer en/of Senaat
Hoofddocument
BICAM Nr 00/000-K3230/001-2017/2018-0
Document nr 54K3230001
Volgnummer 1
Zittingsperiode 54
Zitting 2017/2018-0
Bron
Code (K / S / R) K
NL KAMER
FR CHAMBRE
Indieningsdatum 12/07/2018
Type
NL WETSVOORSTEL
FR PROPOSITION DE LOI
Code 05
Inoverwegingsneming 20180719
Datum ronddeling 13/07/2018
Verzendingsdatum 19/07/2018
Auteur
Nummer 06794
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Vercammen
Voornaam Jan
Partij N-VA
Flag 0
Auteur
Nummer 06796
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Capoen
Voornaam An
Partij N-VA
Flag 0
Auteur
Nummer 06843
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Hufkens
Voornaam Renate
Partij N-VA
Flag 0
Auteur
Nummer 06590
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Van Camp
Voornaam Yoleen
Partij N-VA
Flag 0
Auteur
Nummer 06589
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Van Peel
Voornaam Valerie
Partij N-VA
Flag 0
Auteur
Nummer 01076
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Fonck
Voornaam Catherine
Partij cdH
Flag 0
Auteur
Nummer 01130
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Muylle
Voornaam Nathalie
Partij CD&V
Flag 0
Auteur
Nummer 01284
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Somers
Voornaam Ine
Partij Open Vld
Flag 0
Auteur
Nummer 06219
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Thiéry
Voornaam Damien
Partij MR
Flag 0
Auteur
Nummer 06813
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Dedry
Voornaam Anne
Partij Ecolo-Groen
Flag 0
Auteur
Nummer 06722
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Schlitz
Voornaam Sarah
Partij Ecolo-Groen
Flag 0
Stemming
Datum 28/02/2019
Type
Code 16
NL AANGENOMEN
FR ADOPTE
Subdocumenten
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 002
Datum 15/01/2019
Datum ronddeling 17/01/2019
Type
NL ADDENDUM
FR ADDENDUM
Code 52
PDF
Link 54K3230002
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 00402
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Greffe/Griffie
Partij ZZZ
Flag 0
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 003
Datum 05/02/2019
Datum ronddeling 07/02/2019
Type
NL AMENDEMENT
FR AMENDEMENT
Code 31
PDF
Link 54K3230003
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 06824
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Janssens
Voornaam Dirk
Partij Open Vld
Flag 0
Auteurs
Sleutel 01130
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Muylle
Voornaam Nathalie
Partij CD&V
Flag 0
Auteurs
Sleutel 06219
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Thiéry
Voornaam Damien
Partij MR
Flag 0
Auteurs
Sleutel 06794
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Vercammen
Voornaam Jan
Partij N-VA
Flag 0
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 004
Datum 14/02/2019
Datum ronddeling 14/02/2019
Type
NL VERSLAG
FR RAPPORT
Code 32
PDF
Link 54K3230004
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 06824
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Janssens
Voornaam Dirk
Partij Open Vld
Flag 0
Auteurs
Sleutel 06423
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Piedboeuf
Voornaam Benoît
Partij MR
Flag 0
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 005
Datum 14/02/2019
Datum ronddeling 14/02/2019
Type
NL AANGENOMEN TEKST
FR TEXTE ADOPTE
Code 34
PDF
Link 54K3230005
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 00406
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Commission/Commissie
Partij ZZZ
Flag 0
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 006
Datum 21/02/2019
Datum ronddeling 25/02/2019
Type
NL AMENDEMENT
FR AMENDEMENT
Code 31
PDF
Link 54K3230006
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 01130
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Muylle
Voornaam Nathalie
Partij CD&V
Flag 0
Auteurs
Sleutel 06794
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Vercammen
Voornaam Jan
Partij N-VA
Flag 0
Auteurs
Sleutel 01284
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Somers
Voornaam Ine
Partij Open Vld
Flag 0
Auteurs
Sleutel 06219
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Thiéry
Voornaam Damien
Partij MR
Flag 0
Auteurs
Sleutel 06813
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Dedry
Voornaam Anne
Partij Ecolo-Groen
Flag 0
Auteurs
Sleutel 06722
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Schlitz
Voornaam Sarah
Partij Ecolo-Groen
Flag 0
Auteurs
Sleutel 01076
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Fonck
Voornaam Catherine
Partij cdH
Flag 0
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 007
Datum 21/02/2019
Datum ronddeling 26/02/2019
Type
NL ARTIKELEN BIJ 1E STEMMING AANGENOMEN
FR ARTICLES ADOPTES AU 1ER VOTE
Code 48
PDF
Link 54K3230007
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 00193
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Chambre/Kamer
Partij ZZZ
Flag 0
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 008
Datum 28/02/2019
Datum ronddeling 05/03/2019
Type
NL AANGENOMEN TEKST
FR TEXTE ADOPTE
Code 34
PDF
Link 54K3230008
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 00193
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Chambre/Kamer
Partij ZZZ
Flag 0
Type sub-document
Type
Datum van vervallenverklaring
Ontheven van verval
Datum
Nummer 54K3230001
Alle commissies
Commissie
Sleutel 096
Type
NL OPENBAAR
FR PUBLIC
Code P
Naam
FR Santé publique, Environnement et Renouveau de la Société
NL Volksgezondheid, Leefmilieu en Maatschappelijke Hernieuwing
Type van vergadering
Kode 0
NL Kamer
FR Chambre
Rapporteur
Sleutel 06824
Naam Janssens
Voornaam Dirk
Partij Open Vld
Rapporteur
Sleutel 06423
Naam Piedboeuf
Voornaam Benoît
Partij MR
Kalender
Kode 00
NL IN BESPREKING
FR EN DISCUSSION
Datum 22/01/2019
Kalender
Kode 11
NL START VERGADERING
FR EN REUNION
Datum 22/01/2019
Kalender
Kode 00
NL IN BESPREKING
FR EN DISCUSSION
Datum 05/02/2019
Kalender
Kode 16
NL AANGENOMEN
FR ADOPTE
Datum 05/02/2019
Verslag
Verslag 54K3230004
Datum verslag 14/02/2019
Datum aanvul. verslag
Commissie
Sleutel 0990
Type
NL OPENBAAR
FR PUBLIC
Code P
Naam
FR SEANCE PLENIERE
NL PLENUMVERGADERING
Type van vergadering
Kode 0
NL Kamer
FR Chambre
Rapporteur
Rapporteur
Rapporteur
Rapporteur
Kalender
Kode 00
NL IN BESPREKING
FR EN DISCUSSION
Datum 21/02/2019
Kalender
Kode 11
NL START VERGADERING
FR EN REUNION
Datum 21/02/2019
Kalender
Kode 16
NL AANGENOMEN
FR ADOPTE
Datum 28/02/2019
Incident
Bevoegheid
Code Z11
Datum 12/07/2018
NL AANGELEGENHEID BEDOELD IN ARTIKEL 74
FR MATIERE VISEE A L'ARTICLE 74
Aantal dagen 000
Descriptoren, trefwoorden
Eurovoc descriptoren
Code 0001538
FR JEUNE
NL JONGERE
D JUNGER MENSCH
Eurovoc descriptoren
Code 0002491
FR POLITIQUE DE LA SANTE
NL GEZONDHEIDSBELEID
D GESUNDHEITSPOLITIK
Eurovoc-hoofddescriptor
Code 0002491
FR POLITIQUE DE LA SANTE
NL GEZONDHEIDSBELEID
D GESUNDHEITSPOLITIK
Eurovoc descriptoren
Code 0004270
FR SPORT
NL SPORT
D SPORT
Eurovoc descriptoren
Code 0023924
FR MORT
NL DOOD
D TOD
Eurovoc descriptoren
Code 0024339
FR MEDECINE LEGALE
NL FORENSISCHE GENEESKUNDE
D GERICHTSMEDIZIN
Stemming Kamer 28/02/2019
Stemming Senaat
Stemming motie
Stemming kandidatuur
Publicatie
Staatsblad
Staatsblad datum
Datum wet
Staatsblad nr. 000
Staatsblad erratum
Indieningsdatum 12/07/2018