Wetgevend bestand

Document nr. 54K3120
Sleutel 030098
Titel
Versie
Nummer 1
Code versie
Code 1
NL AUTEUR
FR AUTEUR
Titel
FR Proposition de loi visant ŕ améliorer la protection du congé de maternité des travailleuses malades ou victimes d'accident.
NL Wetsvoorstel houdende een betere bescherming van het zwangerschapsverlof van werkneemsters die ziek zijn of slachtoffer van een ongeval.
Artikel Grondwet
Code 74
FR procédure monocamérale
NL monocamerale procedure
Stand van zaken
Kamer FR PENDANT CHAMBRE
Kamer NL HANGEND KAMER
Zittingsperiode 54
Kamer en/of Senaat
Hoofddocument
BICAM Nr 00/000-K3120/001-2017/2018-0
Document nr 54K3120001
Volgnummer 1
Zittingsperiode 54
Zitting 2017/2018-0
Bron
Code (K / S / R) K
NL KAMER
FR CHAMBRE
Indieningsdatum 28/05/2018
Type
NL WETSVOORSTEL
FR PROPOSITION DE LOI
Code 05
Inoverwegingsneming 20180531
Datum ronddeling 28/05/2018
Verzendingsdatum 31/05/2018
Auteur
Nummer 00946
Type
Code 1
Soort
Auteur kode O
Auteur type soort N OVERGENOMEN
Auteur type soort F REPRIS
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Gerkens
Voornaam Muriel
Partij Ecolo-Groen
Flag 0
Auteur
Nummer 06722
Type
Code 2
Soort
FR SUCCESSEUR-AUTEUR
NL OVERNEMER-AUTEUR
Naam Schlitz
Voornaam Sarah
Partij Ecolo-Groen
Flag 0
Auteur
Nummer 06861
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Willaert
Voornaam Evita
Partij Ecolo-Groen
Flag 0
Auteur
Nummer 01016
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Nollet
Voornaam Jean-Marc
Partij Ecolo-Groen
Flag 0
Auteur
Nummer 01199
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam De Vriendt
Voornaam Wouter
Partij Ecolo-Groen
Flag 0
Auteur
Nummer 06638
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Vanden Burre
Voornaam Gilles
Partij Ecolo-Groen
Flag 0
Auteur
Nummer 01303
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Hellings
Voornaam Benoit
Partij Ecolo-Groen
Flag 0
Stemming
Datum
Type
Code 00
NL IN BESPREKING
FR EN DISCUSSION
Subdocumenten
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 002
Datum 11/12/2018
Datum ronddeling 04/01/2019
Type
NL OVERGENOMEN DOCUMENT
FR DOCUMENT REPRIS
Code 81
PDF
Link 54K3120002
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 00402
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Greffe/Griffie
Partij ZZZ
Flag 0
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 003
Datum 03/01/2019
Datum ronddeling 11/01/2019
Type
NL ADVIES
FR AVIS
Code 40
PDF
Link 54K3120003
Datum //???
Film ???
Blip ???
Commentaar
Commentaar NL COUR DES COMPTES / REKENHOF
Commentaar FR COUR DES COMPTES / REKENHOF
Type sub-document
Type
Datum van vervallenverklaring
Ontheven van verval
Datum
Nummer 54K3120001
Alle commissies
Commissie
Sleutel 005
Type
NL OPENBAAR
FR PUBLIC
Code P
Naam
FR Affaires sociales
NL Sociale Zaken
Type van vergadering
Kode 0
NL Kamer
FR Chambre
Verslag
Datum verslag
Datum aanvul. verslag
Incident
Bevoegheid
Code Z11
Datum 28/05/2018
NL AANGELEGENHEID BEDOELD IN ARTIKEL 74
FR MATIERE VISEE A L'ARTICLE 74
Aantal dagen 000
Descriptoren, trefwoorden
Eurovoc descriptoren
Code 0000102
FR CONGE DE MALADIE
NL ZIEKTEVERLOF
D KRANKHEITSURLAUB
Eurovoc descriptoren
Code 0000103
FR CONGE DE MATERNITE
NL ZWANGERSCHAPSVERLOF
D MUTTERSCHAFTSURLAUB
Eurovoc descriptoren
Code 0000563
FR DROIT DU TRAVAIL
NL ARBEIDSRECHT
D ARBEITSRECHT
Eurovoc-hoofddescriptor
Code 0000563
FR DROIT DU TRAVAIL
NL ARBEIDSRECHT
D ARBEITSRECHT
Eurovoc descriptoren
Code 0001343
FR INCAPACITE DE TRAVAIL
NL ARBEIDSONGESCHIKTHEID
D ARBEITSUNFAEHIGKEIT
Eurovoc descriptoren
Code 0005186
FR MATERNITE
NL MOEDERSCHAP
D MUTTERSCHAFT
Stemming Kamer
Stemming Senaat
Stemming motie
Stemming kandidatuur
Publicatie
Staatsblad
Staatsblad datum
Datum wet
Staatsblad nr. 000
Staatsblad erratum
Indieningsdatum 28/05/2018