Wetgevend bestand

Document nr. 54K3119
Sleutel 030110
Titel
Versie
Nummer 1
Code versie
Code 1
NL AUTEUR
FR AUTEUR
Titel
FR Projet de loi introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses.
NL Wetsontwerp tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
Artikel Grondwet
Code 74
FR procédure monocamérale
NL monocamerale procedure
Stand van zaken
Kamer FR ADOPTE CHAMBRE
Kamer NL AANGENOMEN KAMER
Zittingsperiode 54
Kamer en/of Senaat
Hoofddocument
BICAM Nr 00/000-K3119/001-2017/2018-0
Document nr 54K3119001
Volgnummer 1
Zittingsperiode 54
Zitting 2017/2018-0
Bron
Code (K / S / R) K
NL KAMER
FR CHAMBRE
Indieningsdatum 04/06/2018
Type
NL WETSONTWERP
FR PROJET DE LOI
Code 02
Inoverwegingsneming
Datum ronddeling 05/06/2018
Verzendingsdatum 04/06/2018
Auteur
Nummer 00188
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Gouvernement/Regering
Partij ZZZ
Flag 0
Stemming
Datum 28/02/2019
Type
Code 16
NL AANGENOMEN
FR ADOPTE
Subdocumenten
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 002
Datum 04/06/2018
Datum ronddeling 25/06/2018
Type
NL WETSONTWERP
FR PROJET DE LOI
Code 75
PDF
Link 54K3119002
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 00188
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Gouvernement/Regering
Partij ZZZ
Flag 0
Commentaar
Commentaar NL PARTIE II / DEEL II
Commentaar FR PARTIE II / DEEL II
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 003
Datum 06/06/2018
Datum ronddeling 25/06/2018
Type
NL AMENDEMENT
FR AMENDEMENT
Code 31
PDF
Link 54K3119003
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 01240
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Terwingen
Voornaam Raf
Partij CD&V
Flag 0
Auteurs
Sleutel 06595
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Van der Donckt
Voornaam Wim
Partij N-VA
Flag 0
Auteurs
Sleutel O937
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Ceysens
Voornaam Patricia
Partij Open Vld
Flag 0
Auteurs
Sleutel 01207
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Jadin
Voornaam Kattrin
Partij MR
Flag 0
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 004
Datum 04/07/2018
Datum ronddeling 12/07/2018
Type
NL AMENDEMENT
FR AMENDEMENT
Code 31
PDF
Link 54K3119004
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 01240
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Terwingen
Voornaam Raf
Partij CD&V
Flag 0
Auteurs
Sleutel 06595
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Van der Donckt
Voornaam Wim
Partij N-VA
Flag 0
Auteurs
Sleutel 06663
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Friart
Voornaam Benoît
Partij MR
Flag 0
Auteurs
Sleutel 06824
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Janssens
Voornaam Dirk
Partij Open Vld
Flag 0
Auteurs
Sleutel 01207
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Jadin
Voornaam Kattrin
Partij MR
Flag 0
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 005
Datum 12/07/2018
Datum ronddeling 17/09/2018
Type
NL AMENDEMENT
FR AMENDEMENT
Code 31
PDF
Link 54K3119005
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 06329
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Henry
Voornaam Olivier
Partij PS
Flag 0
Auteurs
Sleutel 00946
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Gerkens
Voornaam Muriel
Partij Ecolo-Groen
Flag 0
Auteurs
Sleutel 01189
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Almaci
Voornaam Meyrem
Partij Ecolo-Groen
Flag 0
Auteurs
Sleutel O2028
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam de Lamotte
Voornaam Michel
Partij cdH
Flag 0
Auteurs
Sleutel O1286
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Casier
Voornaam Youro
Partij sp.a
Flag 0
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 006
Datum 12/09/2018
Datum ronddeling 25/09/2018
Type
NL AMENDEMENT
FR AMENDEMENT
Code 31
PDF
Link 54K3119006
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 00946
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Gerkens
Voornaam Muriel
Partij Ecolo-Groen
Flag 0
Auteurs
Sleutel 01189
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Almaci
Voornaam Meyrem
Partij Ecolo-Groen
Flag 0
Auteurs
Sleutel 06638
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Vanden Burre
Voornaam Gilles
Partij Ecolo-Groen
Flag 0
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 007
Datum 26/09/2018
Datum ronddeling 27/09/2018
Type
NL ADVIES VAN DE RAAD VAN STATE
FR AVIS DU CONSEIL D'ETAT
Code 36
PDF
Link 54K3119007
Datum //???
Film ???
Blip ???
Commentaar
Commentaar NL N° 63.906/2/V
Commentaar FR N° 63.906/2/V
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 008
Datum 26/09/2018
Datum ronddeling 10/10/2018
Type
NL AMENDEMENT
FR AMENDEMENT
Code 31
PDF
Link 54K3119008
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 06595
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Van der Donckt
Voornaam Wim
Partij N-VA
Flag 0
Auteurs
Sleutel 00826
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Verherstraeten
Voornaam Servais
Partij CD&V
Flag 0
Auteurs
Sleutel 06824
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Janssens
Voornaam Dirk
Partij Open Vld
Flag 0
Auteurs
Sleutel 01207
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Jadin
Voornaam Kattrin
Partij MR
Flag 0
Auteurs
Sleutel 01201
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Dierick
Voornaam Leen
Partij CD&V
Flag 0
Auteurs
Sleutel O2028
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam de Lamotte
Voornaam Michel
Partij cdH
Flag 0
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 009
Datum 16/10/2018
Datum ronddeling 19/10/2018
Type
NL ERRATA
FR ERRATA
Code 38
PDF
Link 54K3119009
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 00402
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Greffe/Griffie
Partij ZZZ
Flag 0
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 010
Datum 22/10/2018
Datum ronddeling 12/11/2018
Type
NL AMENDEMENT
FR AMENDEMENT
Code 31
PDF
Link 54K3119010
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 01240
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Terwingen
Voornaam Raf
Partij CD&V
Flag 0
Auteurs
Sleutel 06595
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Van der Donckt
Voornaam Wim
Partij N-VA
Flag 0
Auteurs
Sleutel 01207
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Jadin
Voornaam Kattrin
Partij MR
Flag 0
Auteurs
Sleutel 06824
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Janssens
Voornaam Dirk
Partij Open Vld
Flag 0
Auteurs
Sleutel O2028
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam de Lamotte
Voornaam Michel
Partij cdH
Flag 0
Auteurs
Sleutel 06638
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Vanden Burre
Voornaam Gilles
Partij Ecolo-Groen
Flag 0
Auteurs
Sleutel 01189
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Almaci
Voornaam Meyrem
Partij Ecolo-Groen
Flag 0
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 011
Datum 14/11/2018
Datum ronddeling 14/11/2018
Type
NL VERSLAG
FR RAPPORT
Code 32
PDF
Link 54K3119011
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 06329
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Henry
Voornaam Olivier
Partij PS
Flag 0
Auteurs
Sleutel 01201
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Dierick
Voornaam Leen
Partij CD&V
Flag 0
Commentaar
Commentaar NL 1ERE LECTURE / 1STE LEZING
Commentaar FR 1ERE LECTURE / 1STE LEZING
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 012
Datum 14/11/2018
Datum ronddeling 14/11/2018
Type
NL ARTIKELEN BIJ 1E STEMMING AANGENOMEN
FR ARTICLES ADOPTES AU 1ER VOTE
Code 48
PDF
Link 54K3119012
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 00406
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Commission/Commissie
Partij ZZZ
Flag 0
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 013
Datum 27/11/2018
Datum ronddeling 13/12/2018
Type
NL AMENDEMENT
FR AMENDEMENT
Code 31
PDF
Link 54K3119013
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 01240
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Terwingen
Voornaam Raf
Partij CD&V
Flag 0
Auteurs
Sleutel 06595
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Van der Donckt
Voornaam Wim
Partij N-VA
Flag 0
Auteurs
Sleutel 06824
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Janssens
Voornaam Dirk
Partij Open Vld
Flag 0
Auteurs
Sleutel O1388
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Uyttersprot
Voornaam Goedele
Partij N-VA
Flag 0
Auteurs
Sleutel 06663
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Friart
Voornaam Benoît
Partij MR
Flag 0
Auteurs
Sleutel 06638
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Vanden Burre
Voornaam Gilles
Partij Ecolo-Groen
Flag 0
Auteurs
Sleutel 01189
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Almaci
Voornaam Meyrem
Partij Ecolo-Groen
Flag 0
Auteurs
Sleutel O2028
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam de Lamotte
Voornaam Michel
Partij cdH
Flag 0
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 014
Datum 07/12/2018
Datum ronddeling 07/12/2018
Type
NL VERSLAG
FR RAPPORT
Code 32
PDF
Link 54K3119014
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 01189
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Almaci
Voornaam Meyrem
Partij Ecolo-Groen
Flag 0
Auteurs
Sleutel O937
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Ceysens
Voornaam Patricia
Partij Open Vld
Flag 0
Commentaar
Commentaar NL 2IEME LECTURE / 2DE LEZING
Commentaar FR 2IEME LECTURE / 2DE LEZING
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 015
Datum 12/12/2018
Datum ronddeling 20/02/2019
Type
NL AANGENOMEN TEKST
FR TEXTE ADOPTE
Code 34
PDF
Link 54K3119015
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 00406
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Commission/Commissie
Partij ZZZ
Flag 0
Commentaar
Commentaar NL 2IEME LECTURE / 2DE LEZING
Commentaar FR 2IEME LECTURE / 2DE LEZING
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 016
Datum 18/12/2018
Datum ronddeling 19/12/2018
Type
NL AMENDEMENT
FR AMENDEMENT
Code 31
PDF
Link 54K3119016
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 06329
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Henry
Voornaam Olivier
Partij PS
Flag 0
Auteurs
Sleutel O1286
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Casier
Voornaam Youro
Partij sp.a
Flag 0
Auteurs
Sleutel 01189
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Almaci
Voornaam Meyrem
Partij Ecolo-Groen
Flag 0
Auteurs
Sleutel 06638
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Vanden Burre
Voornaam Gilles
Partij Ecolo-Groen
Flag 0
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 017
Datum 07/02/2019
Datum ronddeling 07/02/2019
Type
NL ADVIES VAN DE RAAD VAN STATE
FR AVIS DU CONSEIL D'ETAT
Code 36
PDF
Link 54K3119017
Datum //???
Film ???
Blip ???
Commentaar
Commentaar NL N° 65.081/2
Commentaar FR N° 65.081/2
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 018
Datum 18/02/2019
Datum ronddeling 19/02/2019
Type
NL AMENDEMENT
FR AMENDEMENT
Code 31
PDF
Link 54K3119018
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 06329
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Henry
Voornaam Olivier
Partij PS
Flag 0
Auteurs
Sleutel 06461
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Laaouej
Voornaam Ahmed
Partij PS
Flag 0
Auteurs
Sleutel O1286
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Casier
Voornaam Youro
Partij sp.a
Flag 0
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 019
Datum 20/02/2019
Datum ronddeling 22/02/2019
Type
NL AMENDEMENT
FR AMENDEMENT
Code 31
PDF
Link 54K3119019
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 06588
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam De Roover
Voornaam Peter
Partij N-VA
Flag 0
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 020
Datum 25/02/2019
Datum ronddeling 26/02/2019
Type
NL AMENDEMENT
FR AMENDEMENT
Code 31
PDF
Link 54K3119020
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel O2028
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam de Lamotte
Voornaam Michel
Partij cdH
Flag 0
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 021
Datum 26/02/2019
Datum ronddeling 28/02/2019
Type
NL AMENDEMENT
FR AMENDEMENT
Code 31
PDF
Link 54K3119021
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 06329
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Henry
Voornaam Olivier
Partij PS
Flag 0
Auteurs
Sleutel 06287
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Scourneau
Voornaam Vincent
Partij MR
Flag 0
Auteurs
Sleutel 06588
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam De Roover
Voornaam Peter
Partij N-VA
Flag 0
Auteurs
Sleutel O1286
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Casier
Voornaam Youro
Partij sp.a
Flag 0
Auteurs
Sleutel 06638
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Vanden Burre
Voornaam Gilles
Partij Ecolo-Groen
Flag 0
Auteurs
Sleutel 01189
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Almaci
Voornaam Meyrem
Partij Ecolo-Groen
Flag 0
Auteurs
Sleutel 01240
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Terwingen
Voornaam Raf
Partij CD&V
Flag 0
Auteurs
Sleutel 06824
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Janssens
Voornaam Dirk
Partij Open Vld
Flag 0
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 022
Datum 27/02/2019
Datum ronddeling 27/02/2019
Type
NL AANGENOMEN TEKST
FR TEXTE ADOPTE
Code 34
PDF
Link 54K3119022
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 00406
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Commission/Commissie
Partij ZZZ
Flag 0
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 023
Datum 28/02/2019
Datum ronddeling 11/03/2019
Type
NL AMENDEMENT
FR AMENDEMENT
Code 31
PDF
Link 54K3119023
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 01209
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Kitir
Voornaam Meryame
Partij sp.a
Flag 0
Auteurs
Sleutel 06329
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Henry
Voornaam Olivier
Partij PS
Flag 0
Auteurs
Sleutel 01189
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Almaci
Voornaam Meyrem
Partij Ecolo-Groen
Flag 0
Auteurs
Sleutel 06638
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Vanden Burre
Voornaam Gilles
Partij Ecolo-Groen
Flag 0
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 024
Datum 28/02/2019
Datum ronddeling 04/03/2019
Type
NL AANGENOMEN TEKST
FR TEXTE ADOPTE
Code 34
PDF
Link 54K3119024
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 00193
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Chambre/Kamer
Partij ZZZ
Flag 0
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 025
Datum 27/02/2019
Datum ronddeling 18/03/2019
Type
NL AANVULLEND VERSLAG
FR RAPPORT COMPLEMENTAIRE
Code 33
PDF
Link 54K3119025
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 06638
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Vanden Burre
Voornaam Gilles
Partij Ecolo-Groen
Flag 0
Auteurs
Sleutel O937
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Ceysens
Voornaam Patricia
Partij Open Vld
Flag 0
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 026
Datum 21/03/2019
Datum ronddeling 21/03/2019
Type
NL CORRIGENDUM
FR CORRIGENDUM
Code 56
PDF
Link 54K3119026
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 00193
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Chambre/Kamer
Partij ZZZ
Flag 0
Type sub-document
Gekoppeld(e)/verbonden document(en)
Type
NL (GEKOPPELDE DOCUMENTEN)
FR (DOCUMENTS JOINTS)
Nr. 54K0125001
Type
NL (GEKOPPELDE DOCUMENTEN)
FR (DOCUMENTS JOINTS)
Nr. 54K1068001
Type
NL (GEKOPPELDE DOCUMENTEN)
FR (DOCUMENTS JOINTS)
Nr. 54K2431001
Datum van vervallenverklaring
Ontheven van verval
Datum
Nummer 54K3119001
Alle commissies
Commissie
Sleutel 018
Type
NL OPENBAAR
FR PUBLIC
Code P
Naam
FR de Droit commercial et économique
NL voor Handels- en Economisch Recht
Type van vergadering
Kode 0
NL Kamer
FR Chambre
Rapporteur
Sleutel 06329
Naam Henry
Voornaam Olivier
Partij PS
Rapporteur
Sleutel 01201
Naam Dierick
Voornaam Leen
Partij CD&V
Rapporteur
Sleutel 01189
Naam Almaci
Voornaam Meyrem
Partij Ecolo-Groen
Rapporteur
Sleutel O937
Naam Ceysens
Voornaam Patricia
Partij Open Vld
Kalender
Kode 11
NL START VERGADERING
FR EN REUNION
Datum 06/06/2018
Kalender