Wetgevend bestand

Document nr. 54K2705
Sleutel 029677
Titel
Versie
Nummer 1
Code versie
Code 1
NL AUTEUR
FR AUTEUR
Titel
FR Proposition de loi modifiant la loi du 21 février 2003 créant un service des créances alimentaires au sein du SPF Finances afin que celui-ci devienne un véritable service universel.
NL Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD Financiën, teneinde die Dienst echt algemene bevoegdheid te geven.
Artikel Grondwet
Code 74
FR procédure monocamérale
NL monocamerale procedure
Stand van zaken
Kamer FR SANS OBJET CHAMBRE
Kamer NL ZONDER VOORWERP KAMER
Zittingsperiode 54
Kamer en/of Senaat
Hoofddocument
BICAM Nr 00/000-K2705/001-2017/2018-0
Document nr 54K2705001
Volgnummer 1
Zittingsperiode 54
Zitting 2017/2018-0
Bron
Code (K / S / R) K
NL KAMER
FR CHAMBRE
Indieningsdatum 12/10/2017
Type
NL WETSVOORSTEL
FR PROPOSITION DE LOI
Code 05
Inoverwegingsneming 20171019
Datum ronddeling 13/10/2017
Verzendingsdatum 19/10/2017
Auteur
Nummer 06455
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Winckel
Voornaam Fabienne
Partij PS
Flag 0
Auteur
Nummer 01050
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Massin
Voornaam Eric
Partij PS
Flag 0
Auteur
Nummer 06461
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Laaouej
Voornaam Ahmed
Partij PS
Flag 0
Auteur
Nummer 00988
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Lalieux
Voornaam Karine
Partij PS
Flag 0
Auteur
Nummer 06326
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Özen
Voornaam Özlem
Partij PS
Flag 0
Stemming
Datum 04/04/2019
Type
Code 14
NL ZONDER VOORWERP
FR SANS OBJET
Subdocumenten
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 002
Datum 05/04/2019
Datum ronddeling 05/04/2019
Type
NL VERSLAG (VERWIJZEND)
FR RAPPORT (RENVOI)
Code 41
PDF
Link 54K2705002
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 01205
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Gilkinet
Voornaam Georges
Partij Ecolo-Groen
Flag 0
Commentaar
Commentaar NL VOIR DOC. / ZIE STUK -K2601/6
Commentaar FR VOIR DOC. / ZIE STUK -K2601/6
Type sub-document
Gekoppeld(e)/verbonden document(en)
Type
NL (GEKOPPELDE DOCUMENTEN)
FR (DOCUMENTS JOINTS)
Nr. 54K2601001
Datum van vervallenverklaring
Ontheven van verval
Datum
Nummer 54K2705001
Alle commissies
Commissie
Sleutel 094
Type
NL OPENBAAR
FR PUBLIC
Code P
Naam
FR Finances et Budget
NL Financiën en Begroting
Type van vergadering
Kode 0
NL Kamer
FR Chambre
Rapporteur
Sleutel 01205
Naam Gilkinet
Voornaam Georges
Partij Ecolo-Groen
Kalender
Kode 00
NL IN BESPREKING
FR EN DISCUSSION
Datum 30/01/2019
Kalender
Kode 11
NL START VERGADERING
FR EN REUNION
Datum 30/01/2019
Kalender
Kode 00
NL IN BESPREKING
FR EN DISCUSSION
Datum 13/03/2019
Kalender
Kode 00
NL IN BESPREKING
FR EN DISCUSSION
Datum 19/03/2019
Kalender
Kode 14
NL ZONDER VOORWERP
FR SANS OBJET
Datum 19/03/2019
Opmerking SUITE ADOPTION / TGV AANNEMING K2601/1
Verslag
Verslag 54K2705002
Datum verslag 05/04/2019
Datum aanvul. verslag
Commissie
Sleutel 0990
Type
NL OPENBAAR
FR PUBLIC
Code P
Naam
FR SEANCE PLENIERE
NL PLENUMVERGADERING
Type van vergadering
Kode 0
NL Kamer
FR Chambre
Rapporteur
Rapporteur
Rapporteur
Rapporteur
Kalender
Kode 00
NL IN BESPREKING
FR EN DISCUSSION
Datum 04/04/2019
Kalender
Kode 11
NL START VERGADERING
FR EN REUNION
Datum 04/04/2019
Kalender
Kode 14
NL ZONDER VOORWERP
FR SANS OBJET
Datum 04/04/2019
Opmerking SUITE ADOPTION / TGV AANNEMING K2601/1
Incident
Bevoegheid
Code Z11
Datum 12/10/2017
NL AANGELEGENHEID BEDOELD IN ARTIKEL 74
FR MATIERE VISEE A L'ARTICLE 74
Aantal dagen 000
Descriptoren, trefwoorden
Eurovoc descriptoren
Code 0002110
FR OBLIGATION ALIMENTAIRE
NL ALIMENTATIEPLICHT
D UNTERHALTSPFLICHT
Eurovoc-hoofddescriptor
Code 0002110
FR OBLIGATION ALIMENTAIRE
NL ALIMENTATIEPLICHT
D UNTERHALTSPFLICHT
Stemming Kamer
Stemming Senaat
Stemming motie
Stemming kandidatuur
Publicatie
Staatsblad
Staatsblad datum
Datum wet
Staatsblad nr. 000
Staatsblad erratum
Indieningsdatum 12/10/2017