Wetgevend bestand

Document nr. 54K2648
Sleutel 029629
Titel
Versie
Nummer 1
Code versie
Code 1
NL AUTEUR
FR AUTEUR
Titel
FR Projet de loi portant création de l'Autorité de protection des données.
NL Wetsontwerp tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit.
Titel (kort)
FR AUTORITE DE PROTECTION DES DONNEES
NL GEGEVENSBESCHERMINGSAUTORITEIT
Artikel Grondwet
Code 74
FR procédure monocamérale
NL monocamerale procedure
Stand van zaken
Kamer FR ADOPTE CHAMBRE
Kamer NL AANGENOMEN KAMER
Zittingsperiode 54
Kamer en/of Senaat
Hoofddocument
BICAM Nr 00/000-K2648/001-2016/2017-0
Document nr 54K2648001
Volgnummer 1
Zittingsperiode 54
Zitting 2016/2017-0
Bron
Code (K / S / R) K
NL KAMER
FR CHAMBRE
Indieningsdatum 23/08/2017
Type
NL WETSONTWERP
FR PROJET DE LOI
Code 02
Inoverwegingsneming
Datum ronddeling 12/09/2017
Verzendingsdatum 23/08/2017
Auteur
Nummer 00188
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Gouvernement/Regering
Partij ZZZ
Flag 0
Stemming
Datum 16/11/2017
Type
Code 16
NL AANGENOMEN
FR ADOPTE
Subdocumenten
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 002
Datum 11/10/2017
Datum ronddeling 17/10/2017
Type
NL AMENDEMENT
FR AMENDEMENT
Code 31
PDF
Link 54K2648002
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 06884
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Lachaert
Voornaam Egbert
Partij Open Vld
Flag 0
Auteurs
Sleutel 06027
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Dedecker
Voornaam Peter
Partij N-VA
Flag 0
Auteurs
Sleutel 01030
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Deseyn
Voornaam Roel
Partij CD&V
Flag 0
Auteurs
Sleutel 06712
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Foret
Voornaam Gilles
Partij MR
Flag 0
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 003
Datum 17/10/2017
Datum ronddeling 08/11/2017
Type
NL AMENDEMENT
FR AMENDEMENT
Code 31
PDF
Link 54K2648003
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 01303
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Hellings
Voornaam Benoit
Partij Ecolo-Groen
Flag 0
Auteurs
Sleutel 01227
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Van Hecke
Voornaam Stefaan
Partij Ecolo-Groen
Flag 0
Auteurs
Sleutel 00476
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Onkelinx
Voornaam Laurette
Partij PS
Flag 0
Auteurs
Sleutel 06326
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Özen
Voornaam Özlem
Partij PS
Flag 0
Auteurs
Sleutel 06785
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Lambrecht
Voornaam Annick
Partij sp.a
Flag 0
Auteurs
Sleutel 06884
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Lachaert
Voornaam Egbert
Partij Open Vld
Flag 0
Auteurs
Sleutel 06027
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Dedecker
Voornaam Peter
Partij N-VA
Flag 0
Auteurs
Sleutel 01190
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Becq
Voornaam Sonja
Partij CD&V
Flag 0
Auteurs
Sleutel 06712
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Foret
Voornaam Gilles
Partij MR
Flag 0
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 004
Datum 18/10/2017
Datum ronddeling 06/11/2017
Type
NL AMENDEMENT
FR AMENDEMENT
Code 31
PDF
Link 54K2648004
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 00476
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Onkelinx
Voornaam Laurette
Partij PS
Flag 0
Auteurs
Sleutel 06326
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Özen
Voornaam Özlem
Partij PS
Flag 0
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 005
Datum 24/10/2017
Datum ronddeling 06/11/2017
Type
NL AMENDEMENT
FR AMENDEMENT
Code 31
PDF
Link 54K2648005
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 00476
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Onkelinx
Voornaam Laurette
Partij PS
Flag 0
Auteurs
Sleutel 01094
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Brotcorne
Voornaam Christian
Partij cdH
Flag 0
Auteurs
Sleutel 01240
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Terwingen
Voornaam Raf
Partij CD&V
Flag 0
Auteurs
Sleutel 01230
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Van Cauter
Voornaam Carina
Partij Open Vld
Flag 0
Auteurs
Sleutel 06027
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Dedecker
Voornaam Peter
Partij N-VA
Flag 0
Auteurs
Sleutel 06712
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Foret
Voornaam Gilles
Partij MR
Flag 0
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 006
Datum 09/11/2017
Datum ronddeling 09/11/2017
Type
NL VERSLAG
FR RAPPORT
Code 32
PDF
Link 54K2648006
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 06884
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Lachaert
Voornaam Egbert
Partij Open Vld
Flag 0
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 007
Datum 09/11/2017
Datum ronddeling 09/11/2017
Type
NL AANGENOMEN TEKST
FR TEXTE ADOPTE
Code 34
PDF
Link 54K2648007
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 00406
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Commission/Commissie
Partij ZZZ
Flag 0
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 008
Datum 16/11/2017
Datum ronddeling 20/11/2017
Type
NL AANGENOMEN TEKST
FR TEXTE ADOPTE
Code 34
PDF
Link 54K2648008
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 00193
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Chambre/Kamer
Partij ZZZ
Flag 0
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 009
Datum 29/11/2017
Datum ronddeling 04/12/2017
Type
NL ADVIES
FR AVIS
Code 40
PDF
Link 54K2648009
Datum //???
Film ???
Blip ???
Commentaar
Commentaar NL COMM. PROTECTIE VIE PRIVEE/COMM. BESCHERMING PERS. LEVENSSFEER
Commentaar FR COMM. PROTECTIE VIE PRIVEE/COMM. BESCHERMING PERS. LEVENSSFEER
Type sub-document
Type
Datum van vervallenverklaring
Ontheven van verval
Datum
Nummer 54K2648001
Alle commissies
Commissie
Sleutel 009
Type
NL OPENBAAR
FR PUBLIC
Code P
Naam
FR Justice
NL Justitie
Type van vergadering
Kode 0
NL Kamer
FR Chambre
Rapporteur
Sleutel 06884
Naam Lachaert
Voornaam Egbert
Partij Open Vld
Kalender
Kode 11
NL START VERGADERING
FR EN REUNION
Datum 26/09/2017
Kalender
Kode 00
NL IN BESPREKING
FR EN DISCUSSION
Datum 03/10/2017
Kalender
Kode 00
NL IN BESPREKING
FR EN DISCUSSION
Datum 17/10/2017
Kalender
Kode 00
NL IN BESPREKING
FR EN DISCUSSION
Datum 24/10/2017
Kalender
Kode 16
NL AANGENOMEN
FR ADOPTE
Datum 24/10/2017
Opmerking A L'UNANIMITE / EENPARIG
Verslag
Verslag 54K2648006
Datum verslag 09/11/2017
Datum aanvul. verslag
Commissie
Sleutel 0990
Type
NL OPENBAAR
FR PUBLIC
Code P
Naam
FR SEANCE PLENIERE
NL PLENUMVERGADERING
Type van vergadering
Kode 0
NL Kamer
FR Chambre
Rapporteur
Rapporteur
Rapporteur
Rapporteur
Kalender
Kode 02
NL STEM. URGENTIE
FR VOTE SUR URGENCE
Datum 21/09/2017
Opmerking ADOPTEE ASSIS ET LEVE/AANGENOMEN ZITTEN EN OPSTAAN
Kalender
Kode 00
NL IN BESPREKING
FR EN DISCUSSION
Datum 16/11/2017
Kalender
Kode 11
NL START VERGADERING
FR EN REUNION
Datum 16/11/2017
Kalender
Kode 16
NL AANGENOMEN
FR ADOPTE
Datum 16/11/2017
Incident
Incident
NL STEMMING OVER URGENTIE
FR VOTE SUR URGENCE
Datum 21/09/2017
Opmerking ADOPTEE PAR ASSIS ET LEVE/AANGENOMEN BIJ ZITTEN EN OPSTAAN
Raad van State (RVS)
Datum verzending aanvraag advies Raad van State
Datum advies Raad van State
Bevoegheid
Code Z11
Datum 23/08/2017
NL AANGELEGENHEID BEDOELD IN ARTIKEL 74
FR MATIERE VISEE A L'ARTICLE 74
Aantal dagen 000
Opmerking
Tekst NL De Regering vraagt de spoedbehandeling overeenkomstig artikel 51 van het Reglement.
Tekst FR Le Gouvernement demande l'urgence en application de l'article 51 du Rčglement.
Descriptoren, trefwoorden
Eurovoc descriptoren
Code 0002840
FR PROTECTION DE LA VIE PRIVEE
NL EERBIEDIGING VAN HET PRIVE-LEVEN
D SCHUTZ DER PRIVATSPHAERE
Eurovoc-hoofddescriptor
Code 0002840
FR PROTECTION DE LA VIE PRIVEE
NL EERBIEDIGING VAN HET PRIVE-LEVEN
D SCHUTZ DER PRIVATSPHAERE
Eurovoc descriptoren
Code 0003041
FR DROIT DE L'INFORMATIQUE
NL INFORMATICARECHT
D DATENRECHT
Eurovoc descriptoren
Code 0004039
FR DIRECTIVE CE
NL EG-RICHTLIJN
D RICHTLINIE EG
Eurovoc descriptoren
Code 0005211
FR PROTECTION DES DONNEES
NL GEGEVENSBESCHERMING
D DATENSICHERUNG
Stemming Kamer 16/11/2017
Stemming Senaat
Stemming motie
Stemming kandidatuur
Publicatie
Staatsblad
Staatsblad datum 10/01/2018
Datum wet 03/12/2017
Staatsblad nr. 007
Staatsblad erratum
Staatsblad erratum datum 25/09/2018
Staatsblad erratum nr. 227
Staatsblad erratum
Indieningsdatum 23/08/2017