Wetgevend bestand

Document nr. 54K2611
Sleutel 029585
Titel
Versie
Nummer 2
Code versie
Code 3
NL KAMER
FR CHAMBRE
Titel
FR Révision de la Constitution. Projet de révision de l'article 12 de la Constitution.
NL Herziening van de Grondwet. Ontwerp tot herziening van artikel 12 van de Grondwet.
Titel
Versie
Nummer 1
Code versie
Code 1
NL AUTEUR
FR AUTEUR
Titel
FR Révision de la Constitution. Proposition de révision de l'article 12 de la Constitution.
NL Herziening van de Grondwet. Voorstel tot herziening van artikel 12 van de Grondwet.
Titel (kort)
FR CONSTITUTION - REVISION ARTICLE 12 - DELAI D'ARRESTATION
NL GRONDWET - HERZIENING ARTIKEL 12 - ARRESTATIETERMIJN
Artikel Grondwet
Code 77
FR procédure bicamérale
NL bicamerale procedure
Stand van zaken
Kamer FR ADOPTE CHAMBRE
Kamer NL AANGENOMEN KAMER
Senaat FR ADOPTE SENAT
Senaat NL AANGENOMEN SENAAT
Zittingsperiode 54
Kamer en/of Senaat
Hoofddocument
BICAM Nr 00/000-S0363/001-2016/2017-0
Document nr 54S0363001
Volgnummer 2
Zittingsperiode 54
Zitting 2016/2017-0
Bron
Code (K / S / R) S
NL SENAAT
FR SENAT
Indieningsdatum 20/07/2017
Type
NL OVERGEZONDEN TEKST
FR TEXTE TRANSMIS
Code 22
Inoverwegingsneming
Datum ronddeling
Verzendingsdatum
Auteur
Nummer 00193
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Chambre/Kamer
Partij ZZZ
Flag 0
Stemming
Datum 10/10/2017
Type
Code 16
NL AANGENOMEN
FR ADOPTE
Subdocumenten
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 002
Datum 02/10/2017
Datum ronddeling
Type
NL VERSLAG
FR RAPPORT
Code 32
PDF
Link 54S0363002
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 00840
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Anciaux
Voornaam Bert
Partij sp.a
Flag 0
Auteurs
Sleutel 00905
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Barzin
Voornaam Anne
Partij MR
Flag 0
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 003
Datum 02/10/2017
Datum ronddeling
Type
NL AANGENOMEN TEKST
FR TEXTE ADOPTE
Code 34
PDF
Link 54S0363003
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 00406
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Commission/Commissie
Partij ZZZ
Flag 0
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 004
Datum 10/10/2017
Datum ronddeling
Type
NL AMENDEMENT
FR AMENDEMENT
Code 31
PDF
Link 54S0363004
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 01095
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Van dermeersch
Voornaam Anke
Partij VB
Flag 0
Auteurs
Sleutel 00912
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam D'haeseleer
Voornaam Guy
Partij VB
Flag 0
Type sub-document
Type
Datum van vervallenverklaring
Ontheven van verval
Datum
Nummer 54S0363001
Hoofddocument
BICAM Nr 00/000-K2611/001-2016/2017-0
Document nr 54K2611001
Volgnummer 1
Zittingsperiode 54
Zitting 2016/2017-0
Bron
Code (K / S / R) K
NL KAMER
FR CHAMBRE
Indieningsdatum 13/07/2017
Type
NL VOORSTEL TOT HERZIENING
FR PROPOSITION DE RÉVISION
Code 08
Inoverwegingsneming
Datum ronddeling 13/07/2017
Verzendingsdatum 13/07/2017
Auteur
Nummer 01134
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Delpérée
Voornaam Francis
Partij cdH
Flag 0
Auteur
Nummer 01209
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Kitir
Voornaam Meryame
Partij sp.a
Flag 0
Auteur
Nummer 06588
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam De Roover
Voornaam Peter
Partij N-VA
Flag 0
Auteur
Nummer 01056
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Ducarme
Voornaam Denis
Partij MR
Flag 0
Auteur
Nummer 00826
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Verherstraeten
Voornaam Servais
Partij CD&V
Flag 0
Auteur
Nummer 00124
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Dewael
Voornaam Patrick
Partij Open Vld
Flag 0
Stemming
Datum 20/07/2017
Type
Code 16
NL AANGENOMEN
FR ADOPTE
Subdocumenten
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 002
Datum 14/07/2017
Datum ronddeling 17/07/2017
Type
NL AMENDEMENT
FR AMENDEMENT
Code 31
PDF
Link 54K2611002
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 00476
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Onkelinx
Voornaam Laurette
Partij PS
Flag 0
Auteurs
Sleutel 06536
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Crusnière
Voornaam Stéphane
Partij PS
Flag 0
Auteurs
Sleutel 01227
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Van Hecke
Voornaam Stefaan
Partij Ecolo-Groen
Flag 0
Auteurs
Sleutel 06638
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Vanden Burre
Voornaam Gilles
Partij Ecolo-Groen
Flag 0
Auteurs
Sleutel 01056
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Ducarme
Voornaam Denis
Partij MR
Flag 0
Auteurs
Sleutel 01134
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Delpérée
Voornaam Francis
Partij cdH
Flag 0
Auteurs
Sleutel 06588
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam De Roover
Voornaam Peter
Partij N-VA
Flag 0
Auteurs
Sleutel 06022
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Yüksel
Voornaam Veli
Partij CD&V
Flag 0
Auteurs
Sleutel 01230
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Van Cauter
Voornaam Carina
Partij Open Vld
Flag 0
Auteurs
Sleutel 00837
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Bonte
Voornaam Hans
Partij sp.a
Flag 0
Auteurs
Sleutel 00682
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Maingain
Voornaam Olivier
Partij DéFI
Flag 0
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 003
Datum 17/07/2017
Datum ronddeling 18/07/2017
Type
NL VERSLAG
FR RAPPORT
Code 32
PDF
Link 54K2611003
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 06664
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Miller
Voornaam Richard
Partij MR
Flag 0
Auteurs
Sleutel 00476
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Onkelinx
Voornaam Laurette
Partij PS
Flag 0
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 004
Datum 17/07/2017
Datum ronddeling 17/07/2017
Type
NL AANGENOMEN TEKST
FR TEXTE ADOPTE
Code 34
PDF
Link 54K2611004
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 00406
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Commission/Commissie
Partij ZZZ
Flag 0
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 005
Datum 18/07/2017
Datum ronddeling 24/07/2017
Type
NL AMENDEMENT
FR AMENDEMENT
Code 31
PDF
Link 54K2611005
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 01236
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Pas
Voornaam Barbara
Partij VB
Flag 0
Auteurs
Sleutel 00472
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Dewinter
Voornaam Filip
Partij VB
Flag 0
Auteurs
Sleutel 06183
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Penris
Voornaam Jan
Partij VB
Flag 0
Auteurs
Sleutel 00476
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Onkelinx
Voornaam Laurette
Partij PS
Flag 0
Auteurs
Sleutel 06536
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Crusnière
Voornaam Stéphane
Partij PS
Flag 0
Auteurs
Sleutel 00682
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Maingain
Voornaam Olivier
Partij DéFI
Flag 0
Auteurs
Sleutel 01227
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Van Hecke
Voornaam Stefaan
Partij Ecolo-Groen
Flag 0
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 006
Datum 20/07/2017
Datum ronddeling 27/07/2017
Type
NL AANGENOMEN TEKST
FR TEXTE ADOPTE
Code 34
PDF
Link 54K2611006
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 00193
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Chambre/Kamer
Partij ZZZ
Flag 0
Type sub-document
Gekoppeld(e)/verbonden document(en)
Type
NL (GEKOPPELDE DOCUMENTEN)
FR (DOCUMENTS JOINTS)
Nr. 54K1712001
Type
NL (GEKOPPELDE DOCUMENTEN)
FR (DOCUMENTS JOINTS)
Nr. 54K1713001
Type
NL (GEKOPPELDE DOCUMENTEN)
FR (DOCUMENTS JOINTS)
Nr. 54K1741001
Type
NL (GEKOPPELDE DOCUMENTEN)
FR (DOCUMENTS JOINTS)
Nr. 54K2047001
Type
NL (GEKOPPELDE DOCUMENTEN)
FR (DOCUMENTS JOINTS)
Nr. 54K2132001
Datum van vervallenverklaring
Ontheven van verval
Datum
Nummer 54K2611001
Alle commissies
Commissie
Sleutel 016
Type
NL OPENBAAR
FR PUBLIC
Code P
Naam
FR Révision de la Constitution et de la Réforme des Institutions
NL Herziening van de Grondwet en de Hervorming van de Instellingen
Type van vergadering
Kode 0
NL Kamer
FR Chambre
Rapporteur
Sleutel 06664
Naam Miller
Voornaam Richard
Partij MR
Rapporteur
Sleutel 00476
Naam Onkelinx
Voornaam Laurette
Partij PS
Kalender
Kode 00
NL IN BESPREKING
FR EN DISCUSSION
Datum 14/07/2017
Kalender
Kode 11
NL START VERGADERING
FR EN REUNION
Datum 14/07/2017
Kalender
Kode 16
NL AANGENOMEN
FR ADOPTE
Datum 14/07/2017
Verslag
Verslag 54K2611003
Datum verslag 17/07/2017
Datum aanvul. verslag
Commissie
Sleutel 0990
Type
NL OPENBAAR
FR PUBLIC
Code P
Naam
FR SEANCE PLENIERE
NL PLENUMVERGADERING
Type van vergadering
Kode 0
NL Kamer
FR Chambre
Rapporteur
Rapporteur
Rapporteur
Rapporteur
Kalender
Kode 02
NL STEM. URGENTIE
FR VOTE SUR URGENCE
Datum 13/07/2017
Opmerking ADOPTEE ASSIS ET LEVE/AANGENOMEN ZITTEN EN OPSTAAN
Kalender
Kode 00
NL IN BESPREKING
FR EN DISCUSSION
Datum 20/07/2017
Kalender
Kode 11
NL START VERGADERING
FR EN REUNION
Datum 20/07/2017
Kalender
Kode 16
NL AANGENOMEN
FR ADOPTE
Datum 20/07/2017
Incident
Incident
NL STEMMING OVER URGENTIE
FR VOTE SUR URGENCE
Datum 13/07/2017
Opmerking ADOPTEE PAR ASSIS ET LEVE/AANGENOMEN ZITTEN EN OPSTAAN
Raad van State (RVS)
Datum verzending aanvraag advies Raad van State
Datum advies Raad van State
Commissie
Sleutel 1990
Type
NL OPENBAAR
FR PUBLIC
Code P
Naam
FR Séance Plénière Sénat
NL Plenaire Vergadering Senaat
Type van vergadering
Kode 1
NL Senaat
FR Sénat
Rapporteur
Rapporteur
Rapporteur
Rapporteur
Kalender
Kode 11
NL START VERGADERING
FR EN REUNION
Datum 10/10/2017
Kalender
Kode 16
NL AANGENOMEN
FR ADOPTE
Datum 10/10/2017
Incident
Bevoegheid
Code Z12
Datum 13/07/2017
NL AANGELEGENHEID BEDOELD IN ARTIKEL 77
FR MATIERE VISEE A L'ARTICLE 77
Aantal dagen 000
Descriptoren, trefwoorden
Eurovoc descriptoren
Code 0002716
FR PROCEDURE PENALE
NL STRAFPROCEDURE
D STRAFVERFAHREN
Eurovoc descriptoren
Code 0003720
FR REVISION DE LA CONSTITUTION
NL HERZIENING VAN DE GRONDWET
D VERFASSUNGSAENDERUNG
Eurovoc descriptoren
Code 0003994
FR ARRESTATION
NL ARRESTATIE
D FESTNAHME
Eurovoc descriptoren
Code 0003997
FR DETENTION PROVISOIRE
NL VOORLOPIGE HECHTENIS
D UNTERSUCHUNGSHAFT
Eurovoc descriptoren
Code 0005171
FR GARDE A VUE
NL VOORHECHTENIS
D POLIZEIGEWAHRSAM
Eurovoc-hoofddescriptor
Code 0005171
FR GARDE A VUE
NL VOORHECHTENIS
D POLIZEIGEWAHRSAM
Stemming Kamer 20/07/2017
Stemming Senaat 10/10/2017
Stemming motie
Stemming kandidatuur
Publicatie
Staatsblad
Staatsblad datum 29/11/2017
Datum wet 24/10/2017
Staatsblad nr. 286
Staatsblad erratum
Indieningsdatum 13/07/2017