Wetgevend bestand

Document nr. 54K2171
Sleutel 029149
Titel
Versie
Nummer 1
Code versie
Code 1
NL AUTEUR
FR AUTEUR
Titel
FR Proposition de résolution relative au Fonds belge pour la Sécurité alimentaire.
NL Voorstel van resolutie betreffende het Belgisch Fonds voor de Voedselzekerheid.
Titel (kort)
FR FONDS BELGE POUR LA SECURITE ALIMENTAIRE
NL BELGISCH FONDS VOOR DE VOEDSELZEKERHEID
Stand van zaken
Kamer FR ADOPTE CHAMBRE
Kamer NL AANGENOMEN KAMER
Zittingsperiode 54
Kamer en/of Senaat
Hoofddocument
BICAM Nr 00/000-K2171/001-2016/2017-0
Document nr 54K2171001
Volgnummer 1
Zittingsperiode 54
Zitting 2016/2017-0
Bron
Code (K / S / R) K
NL KAMER
FR CHAMBRE
Indieningsdatum 08/11/2016
Type
NL VOORSTEL VAN RESOLUTIE
FR PROPOSITION DE RESOLUTION
Code 06
Inoverwegingsneming 20161124
Datum ronddeling 22/11/2016
Verzendingsdatum 24/11/2016
Auteur
Nummer 06813
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Dedry
Voornaam Anne
Partij Ecolo-Groen
Flag 0
Auteur
Nummer 01284
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Somers
Voornaam Ine
Partij Open Vld
Flag 0
Auteur
Nummer 06852
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Van Hoof
Voornaam Els
Partij CD&V
Flag 0
Auteur
Nummer 06592
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Bellens
Voornaam Rita
Partij N-VA
Flag 0
Auteur
Nummer 01207
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Jadin
Voornaam Kattrin
Partij MR
Flag 0
Auteur
Nummer 00946
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Gerkens
Voornaam Muriel
Partij Ecolo-Groen
Flag 0
Auteur
Nummer 00951
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Dallemagne
Voornaam Georges
Partij cdH
Flag 0
Commentaar
FR AFFAIRES ETRANGERES - AIDE AU DEVELOPPEMENT
NL AFFAIRES ETRANGERES - AIDE AU DEVELOPPEMENT
Stemming
Datum 20/04/2017
Type
Code 16
NL AANGENOMEN
FR ADOPTE
Subdocumenten
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 002
Datum 24/01/2017
Datum ronddeling 26/01/2017
Type
NL AMENDEMENT
FR AMENDEMENT
Code 31
PDF
Link 54K2171002
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 01002
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Pehlivan
Voornaam Fatma
Partij sp.a
Flag 0
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 003
Datum 10/03/2017
Datum ronddeling 13/03/2017
Type
NL AMENDEMENT
FR AMENDEMENT
Code 31
PDF
Link 54K2171003
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 01284
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Somers
Voornaam Ine
Partij Open Vld
Flag 0
Auteurs
Sleutel 06813
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Dedry
Voornaam Anne
Partij Ecolo-Groen
Flag 0
Auteurs
Sleutel 06852
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Van Hoof
Voornaam Els
Partij CD&V
Flag 0
Auteurs
Sleutel 01207
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Jadin
Voornaam Kattrin
Partij MR
Flag 0
Auteurs
Sleutel 06592
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Bellens
Voornaam Rita
Partij N-VA
Flag 0
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 004
Datum 23/03/2017
Datum ronddeling 23/03/2017
Type
NL VERSLAG
FR RAPPORT
Code 32
PDF
Link 54K2171004
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 06796
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Capoen
Voornaam An
Partij N-VA
Flag 0
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 005
Datum 13/04/2017
Datum ronddeling 13/04/2017
Type
NL AANGENOMEN TEKST
FR TEXTE ADOPTE
Code 34
PDF
Link 54K2171005
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 00406
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Commission/Commissie
Partij ZZZ
Flag 0
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 006
Datum 20/04/2017
Datum ronddeling 24/04/2017
Type
NL AANGENOMEN TEKST
FR TEXTE ADOPTE
Code 34
PDF
Link 54K2171006
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 00193
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Chambre/Kamer
Partij ZZZ
Flag 0
Type sub-document
Type
Datum van vervallenverklaring
Ontheven van verval
Datum
Nummer 54K2171001
Alle commissies
Commissie
Sleutel 010
Type
NL OPENBAAR
FR PUBLIC
Code P
Naam
FR Relations extérieures
NL Buitenlandse Betrekkingen
Type van vergadering
Kode 0
NL Kamer
FR Chambre
Rapporteur
Sleutel 06796
Naam Capoen
Voornaam An
Partij N-VA
Kalender
Kode 00
NL IN BESPREKING
FR EN DISCUSSION
Datum 24/01/2017
Kalender
Kode 11
NL START VERGADERING
FR EN REUNION
Datum 24/01/2017
Kalender
Kode 00
NL IN BESPREKING
FR EN DISCUSSION
Datum 14/03/2017
Kalender
Kode 16
NL AANGENOMEN
FR ADOPTE
Datum 14/03/2017
Verslag
Verslag 54K2171004
Datum verslag 23/03/2017
Datum aanvul. verslag
Commissie
Sleutel 0990
Type
NL OPENBAAR
FR PUBLIC
Code P
Naam
FR SEANCE PLENIERE
NL PLENUMVERGADERING
Type van vergadering
Kode 0
NL Kamer
FR Chambre
Rapporteur
Rapporteur
Rapporteur
Rapporteur
Kalender
Kode 00
NL IN BESPREKING
FR EN DISCUSSION
Datum 20/04/2017
Kalender
Kode 11
NL START VERGADERING
FR EN REUNION
Datum 20/04/2017
Kalender
Kode 16
NL AANGENOMEN
FR ADOPTE
Datum 20/04/2017
Descriptoren, trefwoorden
Eurovoc descriptoren
Code 0003091
FR AIDE AU DEVELOPPEMENT
NL ONTWIKKELINGSHULP
D ENTWICKLUNGSHILFE
Eurovoc descriptoren
Code 0020947
FR RESOLUTION DU PARLEMENT
NL MOTIE VAN HET PARLEMENT
D ENTSCHLIESSUNG DES PARLAMENTS
Eurovoc descriptoren
Code 0023451
FR DEVELOPPEMENT DURABLE
NL DUURZAME ONTWIKKELING
D DAUERHAFTE ENTWICKLUNG
Eurovoc descriptoren
Code 0026931
FR SECURITE ALIMENTAIRE
NL VOEDSELVEILIGHEID
D LEBENSMITTELSICHERHEIT
Eurovoc-hoofddescriptor
Code 0026931
FR SECURITE ALIMENTAIRE
NL VOEDSELVEILIGHEID
D LEBENSMITTELSICHERHEIT
Stemming Kamer 20/04/2017
Stemming Senaat
Stemming motie
Stemming kandidatuur
Publicatie
Staatsblad
Staatsblad datum
Datum wet
Staatsblad nr. 000
Staatsblad erratum
Indieningsdatum 08/11/2016