Wetgevend bestand

Document nr. 54K1901
Sleutel 028881
Titel
Versie
Nummer 1
Code versie
Code 1
NL AUTEUR
FR AUTEUR
Titel
FR Projet de loi insérant une condition générale de séjour dans la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.
NL Wetsontwerp tot invoering van een algemene verblijfsvoorwaarde in de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.
Titel (kort)
FR CONDITION GENERALE DE SEJOUR - DECLARATION DE PRIMO-ARRIVANT
NL ALGEMENE VERBLIJFSVOORWAARDE - NIEUWKOMERSVERKLARING
Artikel Grondwet
Code 74
FR procédure monocamérale
NL monocamerale procedure
Stand van zaken
Kamer FR ADOPTE CHAMBRE
Kamer NL AANGENOMEN KAMER
Zittingsperiode 54
Kamer en/of Senaat
Hoofddocument
BICAM Nr 00/000-K1901/001-2015/2016-0
Document nr 54K1901001
Volgnummer 1
Zittingsperiode 54
Zitting 2015/2016-0
Bron
Code (K / S / R) K
NL KAMER
FR CHAMBRE
Indieningsdatum 16/06/2016
Type
NL WETSONTWERP
FR PROJET DE LOI
Code 02
Inoverwegingsneming
Datum ronddeling 16/06/2016
Verzendingsdatum 16/06/2016
Auteur
Nummer 00188
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Gouvernement/Regering
Partij ZZZ
Flag 0
Commentaar
FR ETRANGERS
NL ETRANGERS
Stemming
Datum 24/11/2016
Type
Code 16
NL AANGENOMEN
FR ADOPTE
Subdocumenten
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 002
Datum 22/06/2016
Datum ronddeling 23/06/2016
Type
NL AMENDEMENT
FR AMENDEMENT
Code 31
PDF
Link 54K1901002
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 01219
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Smeyers
Voornaam Sarah
Partij N-VA
Flag 0
Auteurs
Sleutel 01042
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Lanjri
Voornaam Nahima
Partij CD&V
Flag 0
Auteurs
Sleutel O1057
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Burton
Voornaam Emmanuel
Partij MR
Flag 0
Auteurs
Sleutel 06885
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Gabriëls
Voornaam Katja
Partij Open Vld
Flag 0
Auteurs
Sleutel O2321
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Heeren
Voornaam Veerle
Partij CD&V
Flag 0
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 003
Datum 23/06/2016
Datum ronddeling 28/06/2016
Type
NL VERSLAG
FR RAPPORT
Code 32
PDF
Link 54K1901003
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 01219
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Smeyers
Voornaam Sarah
Partij N-VA
Flag 0
Commentaar
Commentaar NL 1ERE LECTURE / 1STE LEZING
Commentaar FR 1ERE LECTURE / 1STE LEZING
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 004
Datum 23/06/2016
Datum ronddeling 23/06/2016
Type
NL ARTIKELEN BIJ 1E STEMMING AANGENOMEN
FR ARTICLES ADOPTES AU 1ER VOTE
Code 48
PDF
Link 54K1901004
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 00406
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Commission/Commissie
Partij ZZZ
Flag 0
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 005
Datum 06/07/2016
Datum ronddeling 08/07/2016
Type
NL ADVIES VAN DE RAAD VAN STATE
FR AVIS DU CONSEIL D'ETAT
Code 36
PDF
Link 54K1901005
Datum //???
Film ???
Blip ???
Commentaar
Commentaar NL N° 59 674/4
Commentaar FR N° 59 674/4
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 006
Datum 12/07/2016
Datum ronddeling 19/07/2016
Type
NL AMENDEMENT
FR AMENDEMENT
Code 31
PDF
Link 54K1901006
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 01219
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Smeyers
Voornaam Sarah
Partij N-VA
Flag 0
Auteurs
Sleutel 01042
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Lanjri
Voornaam Nahima
Partij CD&V
Flag 0
Auteurs
Sleutel 01083
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Schepmans
Voornaam Françoise
Partij MR
Flag 0
Auteurs
Sleutel 01281
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Matz
Voornaam Vanessa
Partij cdH
Flag 0
Auteurs
Sleutel 06645
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Kir
Voornaam Emir
Partij PS
Flag 0
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 007
Datum 27/09/2016
Datum ronddeling 04/10/2016
Type
NL ADVIES VAN DE RAAD VAN STATE
FR AVIS DU CONSEIL D'ETAT
Code 36
PDF
Link 54K1901007
Datum //???
Film ???
Blip ???
Commentaar
Commentaar NL N° 59 855/2/V
Commentaar FR N° 59 855/2/V
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 008
Datum 29/09/2016
Datum ronddeling 04/10/2016
Type
NL ADVIES VAN DE RAAD VAN STATE
FR AVIS DU CONSEIL D'ETAT
Code 36
PDF
Link 54K1901008
Datum //???
Film ???
Blip ???
Commentaar
Commentaar NL N° 59.856/2/V
Commentaar FR N° 59.856/2/V
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 009
Datum 05/10/2016
Datum ronddeling 06/10/2016
Type
NL AMENDEMENT
FR AMENDEMENT
Code 31
PDF
Link 54K1901009
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 01219
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Smeyers
Voornaam Sarah
Partij N-VA
Flag 0
Auteurs
Sleutel 01042
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Lanjri
Voornaam Nahima
Partij CD&V
Flag 0
Auteurs
Sleutel 06591
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Metsu
Voornaam Koen
Partij N-VA
Flag 0
Auteurs
Sleutel 06885
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Gabriëls
Voornaam Katja
Partij Open Vld
Flag 0
Auteurs
Sleutel 01032
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Lahaye-Battheu
Voornaam Sabien
Partij Open Vld
Flag 0
Auteurs
Sleutel 01083
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Schepmans
Voornaam Françoise
Partij MR
Flag 0
Auteurs
Sleutel 01183
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam De Coninck
Voornaam Monica
Partij sp.a
Flag 0
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 010
Datum 07/11/2016
Datum ronddeling 08/11/2016
Type
NL VERSLAG
FR RAPPORT
Code 32
PDF
Link 54K1901010
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 01219
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Smeyers
Voornaam Sarah
Partij N-VA
Flag 0
Commentaar
Commentaar NL 2IEME LECTURE / 2DE LEZING
Commentaar FR 2IEME LECTURE / 2DE LEZING
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 011
Datum 07/11/2016
Datum ronddeling 07/11/2016
Type
NL AANGENOMEN TEKST
FR TEXTE ADOPTE
Code 34
PDF
Link 54K1901011
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 00406
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Commission/Commissie
Partij ZZZ
Flag 0
Commentaar
Commentaar NL 2IEME LECTURE / 2DE LEZING
Commentaar FR 2IEME LECTURE / 2DE LEZING
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 012
Datum 22/11/2016
Datum ronddeling 23/11/2016
Type
NL AMENDEMENT
FR AMENDEMENT
Code 31
PDF
Link 54K1901012
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 01183
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam De Coninck
Voornaam Monica
Partij sp.a
Flag 0
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 013
Datum 24/11/2016
Datum ronddeling 01/12/2016
Type
NL AANGENOMEN TEKST
FR TEXTE ADOPTE
Code 34
PDF
Link 54K1901013
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 00193
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Chambre/Kamer
Partij ZZZ
Flag 0
Type sub-document
Type
Datum van vervallenverklaring
Ontheven van verval
Datum
Nummer 54K1901001
Alle commissies
Commissie
Sleutel 061
Type
NL OPENBAAR
FR PUBLIC
Code P
Naam
FR Intérieur, Affaires générales et Fonction publique
NL Binnenlandse Zaken, Algemene Zaken en Openbaar Ambt
Type van vergadering
Kode 0
NL Kamer
FR Chambre
Rapporteur
Sleutel 01219
Naam Smeyers
Voornaam Sarah
Partij N-VA
Kalender
Kode 00
NL IN BESPREKING
FR EN DISCUSSION
Datum 22/06/2016
Kalender
Kode 11
NL START VERGADERING
FR EN REUNION
Datum 22/06/2016
Kalender
Kode 00
NL IN BESPREKING
FR EN DISCUSSION
Datum 12/07/2016
Opmerking DEUXIEME LECTURE / 2DE LEZING
Kalender
Kode 00
NL IN BESPREKING
FR EN DISCUSSION
Datum 05/10/2016
Kalender
Kode 00
NL IN BESPREKING
FR EN DISCUSSION
Datum 26/10/2016
Kalender
Kode 16
NL AANGENOMEN
FR ADOPTE
Datum 26/10/2016
Verslag
Verslag 54K1901010
Datum verslag 07/11/2016
Datum aanvul. verslag
Commissie
Sleutel 0990
Type
NL OPENBAAR
FR PUBLIC
Code P
Naam
FR SEANCE PLENIERE
NL PLENUMVERGADERING
Type van vergadering
Kode 0
NL Kamer
FR Chambre
Rapporteur
Rapporteur
Rapporteur
Rapporteur
Kalender
Kode 12
NL VERDAAGD
FR AJOURNE
Datum 17/11/2016
Kalender
Kode 00
NL IN BESPREKING
FR EN DISCUSSION
Datum 23/11/2016
Kalender
Kode 11
NL START VERGADERING
FR EN REUNION
Datum 23/11/2016
Kalender
Kode 16
NL AANGENOMEN
FR ADOPTE
Datum 24/11/2016
Commissie
Sleutel 0991
Type
NL OPENBAAR
FR PUBLIC
Code P
Naam
FR PRESIDENT CHAMBRE
NL VOORZITTER KAMER
Type van vergadering
Kode 0
NL Kamer
FR Chambre
Rapporteur
Rapporteur
Rapporteur
Rapporteur
Incident
Incident
NL VRAAG OM ADVIES VAN DE RAAD VAN STATE
FR DEMANDE AVIS CONSEIL D'ETAT
Datum 23/06/2016
Raad van State (RVS)
Datum verzending aanvraag advies Raad van State
Datum advies Raad van State
Incident
NL VRAAG OM ADVIES VAN DE RAAD VAN STATE
FR DEMANDE AVIS CONSEIL D'ETAT
Datum 19/07/2016
Raad van State (RVS)
Datum verzending aanvraag advies Raad van State
Datum advies Raad van State
Bevoegheid
Code Z11
Datum 16/06/2016
NL AANGELEGENHEID BEDOELD IN ARTIKEL 74
FR MATIERE VISEE A L'ARTICLE 74
Aantal dagen 000
Descriptoren, trefwoorden
Eurovoc descriptoren
Code 0000558
FR DROIT DES ETRANGERS
NL VREEMDELINGENRECHT
D AUSLAENDERRECHT
Eurovoc-hoofddescriptor
Code 0000558
FR DROIT DES ETRANGERS
NL VREEMDELINGENRECHT
D AUSLAENDERRECHT
Eurovoc descriptoren
Code 0001471
FR INTEGRATION DES MIGRANTS
NL INTEGRATIE VAN MIGRANTEN
D INTEGRATION DER ZUWANDERER
Eurovoc descriptoren
Code 0004027
FR RESSORTISSANT ETRANGER
NL BUITENLANDSE STAATSBURGER
D AUSLAENDISCHER STAATSANGEHOERIGER
Eurovoc descriptoren
Code 0004028
FR DROIT DE SEJOUR
NL VERBLIJFSRECHT
D AUFENTHALTSRECHT
Stemming Kamer 24/11/2016
Stemming Senaat
Stemming motie
Stemming kandidatuur
Publicatie
Staatsblad
Staatsblad datum 08/02/2017
Datum wet 18/12/2016
Staatsblad nr. 038
Staatsblad erratum
Staatsblad erratum datum 13/06/2017
Staatsblad erratum nr. 154
Staatsblad erratum
Indieningsdatum 16/06/2016