Wetgevend bestand

Document nr. 54K1583
Sleutel 028564
Titel
Versie
Nummer 1
Code versie
Code 1
NL AUTEUR
FR AUTEUR
Titel
FR Proposition de résolution relative aux élections au Congo.
NL Voorstel van resolutie betreffende de verkiezingen in Congo.
Titel (kort)
FR ELECTIONS AU CONGO
NL VERKIEZINGEN IN CONGO
Stand van zaken
Kamer FR SANS OBJET CHAMBRE
Kamer NL ZONDER VOORWERP KAMER
Zittingsperiode 54
Kamer en/of Senaat
Hoofddocument
BICAM Nr 00/000-K1583/001-2015/2016-0
Document nr 54K1583001
Volgnummer 1
Zittingsperiode 54
Zitting 2015/2016-0
Bron
Code (K / S / R) K
NL KAMER
FR CHAMBRE
Indieningsdatum 13/01/2016
Type
NL VOORSTEL VAN RESOLUTIE
FR PROPOSITION DE RESOLUTION
Code 06
Inoverwegingsneming 20160121
Datum ronddeling 15/01/2016
Verzendingsdatum 21/01/2016
Auteur
Nummer 01260
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Luykx
Voornaam Peter
Partij N-VA
Flag 0
Commentaar
FR AFFAIRES ETRANGERES
NL AFFAIRES ETRANGERES
Stemming
Datum 20/07/2016
Type
Code 14
NL ZONDER VOORWERP
FR SANS OBJET
Subdocumenten
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 002
Datum 19/07/2016
Datum ronddeling 01/09/2016
Type
NL VERSLAG (VERWIJZEND)
FR RAPPORT (RENVOI)
Code 41
PDF
Link 54K1583002
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 06536
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Crusnière
Voornaam Stéphane
Partij PS
Flag 0
Commentaar
Commentaar NL VOIR DOC. / ZIE STUK K1887/9-2015/2016
Commentaar FR VOIR DOC. / ZIE STUK K1887/9-2015/2016
Type sub-document
Gekoppeld(e)/verbonden document(en)
Type
NL (GEKOPPELDE DOCUMENTEN)
FR (DOCUMENTS JOINTS)
Nr. 54K1563001
Type
NL (GEKOPPELDE DOCUMENTEN)
FR (DOCUMENTS JOINTS)
Nr. 54K1887001
Datum van vervallenverklaring
Ontheven van verval
Datum
Nummer 54K1583001
Alle commissies
Commissie
Sleutel 010
Type
NL OPENBAAR
FR PUBLIC
Code P
Naam
FR Relations extérieures
NL Buitenlandse Betrekkingen
Type van vergadering
Kode 0
NL Kamer
FR Chambre
Rapporteur
Sleutel 06536
Naam Crusnière
Voornaam Stéphane
Partij PS
Kalender
Kode 00
NL IN BESPREKING
FR EN DISCUSSION
Datum 28/06/2016
Kalender
Kode 11
NL START VERGADERING
FR EN REUNION
Datum 28/06/2016
Kalender
Kode 00
NL IN BESPREKING
FR EN DISCUSSION
Datum 12/07/2016
Kalender
Kode 14
NL ZONDER VOORWERP
FR SANS OBJET
Datum 12/07/2016
Opmerking SUITE ADOPTION / TGV AANNEMING K1887/1
Verslag
Verslag 54K1583002
Datum verslag 19/07/2016
Datum aanvul. verslag
Commissie
Sleutel 0990
Type
NL OPENBAAR
FR PUBLIC
Code P
Naam
FR SEANCE PLENIERE
NL PLENUMVERGADERING
Type van vergadering
Kode 0
NL Kamer
FR Chambre
Rapporteur
Rapporteur
Rapporteur
Rapporteur
Kalender
Kode 00
NL IN BESPREKING
FR EN DISCUSSION
Datum 20/07/2016
Kalender
Kode 11
NL START VERGADERING
FR EN REUNION
Datum 20/07/2016
Kalender
Kode 14
NL ZONDER VOORWERP
FR SANS OBJET
Datum 20/07/2016
Opmerking SUITE ADOPTION / TGV AANNEMING K1887/1
Descriptoren, trefwoorden
Eurovoc descriptoren
Code 0000190
FR CONTROLE PARLEMENTAIRE
NL PARLEMENTAIR TOEZICHT
D PARLAMENTARISCHE KONTROLLE
Eurovoc descriptoren
Code 0000590
FR DROITS DE L'HOMME
NL RECHTEN VAN DE MENS
D MENSCHENRECHTE
Eurovoc descriptoren
Code 0000709
FR ELECTION PARLEMENTAIRE
NL PARLEMENTSVERKIEZING
D PARLAMENTSWAHL
Eurovoc descriptoren
Code 0000712
FR ELECTION PRESIDENTIELLE
NL PRESIDENTSVERKIEZING
D PRAESIDENTSCHAFTSWAHL
Eurovoc descriptoren
Code 0003091
FR AIDE AU DEVELOPPEMENT
NL ONTWIKKELINGSHULP
D ENTWICKLUNGSHILFE
Eurovoc descriptoren
Code 0004756
FR VIOLENCE POLITIQUE
NL POLITIEK GEWELD
D POLITISCHE GEWALT
Eurovoc descriptoren
Code 0004805
FR REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
NL DEMOCRATISCHE REPUBLIEK KONGO
D DEMOKRATISCHE REPUBLIK KONGO
Eurovoc-hoofddescriptor
Code 0004805
FR REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
NL DEMOCRATISCHE REPUBLIEK KONGO
D DEMOKRATISCHE REPUBLIK KONGO
Eurovoc descriptoren
Code 0020947
FR RESOLUTION DU PARLEMENT
NL MOTIE VAN HET PARLEMENT
D ENTSCHLIESSUNG DES PARLAMENTS
Stemming Kamer
Stemming Senaat
Stemming motie
Stemming kandidatuur
Publicatie
Staatsblad
Staatsblad datum
Datum wet
Staatsblad nr. 000
Staatsblad erratum
Indieningsdatum 13/01/2016