Wetgevend bestand

Document nr. 54K1523
Sleutel 028498
Titel
Versie
Nummer 1
Code versie
Code 1
NL AUTEUR
FR AUTEUR
Titel
FR Proposition de loi modifiant la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 en ce qui concerne l'obligation de réintégration des titulaires en incapacité de travail.
NL Wetsvoorstel tot wijziging van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, wat de verplichte re-integratie van de arbeidsongeschikte gerechtigden betreft.
Titel (kort)
FR TITULAIRES EN INCAPACITE DE TRAVAIL - OBLIGATION DE REINTEGRATION
NL ARBEIDSONGESCHIKTE GERECHTIGDEN - VERPLICHTE RE-INTEGRATIE
Artikel Grondwet
Code 74
FR procédure monocamérale
NL monocamerale procedure
Stand van zaken
Kamer FR PENDANT CHAMBRE
Kamer NL HANGEND KAMER
Zittingsperiode 54
Kamer en/of Senaat
Hoofddocument
BICAM Nr 00/000-K1523/001-2015/2016-0
Document nr 54K1523001
Volgnummer 1
Zittingsperiode 54
Zitting 2015/2016-0
Bron
Code (K / S / R) K
NL KAMER
FR CHAMBRE
Indieningsdatum 10/12/2015
Type
NL WETSVOORSTEL
FR PROPOSITION DE LOI
Code 05
Inoverwegingsneming 20151217
Datum ronddeling 11/12/2015
Verzendingsdatum 17/12/2015
Auteur
Nummer 06759
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Hedebouw
Voornaam Raoul
Partij PTB-GO!
Flag 0
Auteur
Nummer 06701
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Van Hees
Voornaam Marco
Partij PTB-GO!
Flag 0
Commentaar
FR TRAVAIL
NL TRAVAIL
Stemming
Datum
Type
Code 00
NL IN BESPREKING
FR EN DISCUSSION
Type
Datum van vervallenverklaring
Ontheven van verval
Datum
Nummer 54K1523001
Alle commissies
Commissie
Sleutel 005
Type
NL OPENBAAR
FR PUBLIC
Code P
Naam
FR Affaires sociales
NL Sociale Zaken
Type van vergadering
Kode 0
NL Kamer
FR Chambre
Verslag
Datum verslag
Datum aanvul. verslag
Incident
Bevoegheid
Code Z11
Datum 10/12/2015
NL AANGELEGENHEID BEDOELD IN ARTIKEL 74
FR MATIERE VISEE A L'ARTICLE 74
Aantal dagen 000
Descriptoren, trefwoorden
Eurovoc descriptoren
Code 0001343
FR INCAPACITE DE TRAVAIL
NL ARBEIDSONGESCHIKTHEID
D ARBEITSUNFAEHIGKEIT
Eurovoc-hoofddescriptor
Code 0001343
FR INCAPACITE DE TRAVAIL
NL ARBEIDSONGESCHIKTHEID
D ARBEITSUNFAEHIGKEIT
Eurovoc descriptoren
Code 0003386
FR DROITS DU MALADE
NL RECHTEN VAN DE ZIEKE
D PATIENTENRECHTE
Eurovoc descriptoren
Code 0003530
FR ASSURANCE MALADIE
NL ZIEKTEVERZEKERING
D KRANKENVERSICHERUNG
Eurovoc descriptoren
Code 0003534
FR REINSERTION PROFESSIONNELLE
NL HERINTREDING
D BERUFLICHE WIEDEREINGLIEDERUNG
Eurovoc descriptoren
Code 0004074
FR SECURITE SOCIALE
NL SOCIALE ZEKERHEID
D SOZIALE SICHERHEIT
Stemming Kamer
Stemming Senaat
Stemming motie
Stemming kandidatuur
Publicatie
Staatsblad
Staatsblad datum
Datum wet
Staatsblad nr. 000
Staatsblad erratum
Indieningsdatum 10/12/2015