Wetgevend bestand

Document nr. 54K1173
Sleutel 028097
Titel
Versie
Nummer 1
Code versie
Code 1
NL AUTEUR
FR AUTEUR
Titel
FR Proposition de résolution relative à des mesures visant à lutter contre les dommages pour la santé liés à la consommation abusive et problématique d'alcool et à l'alcoolisme.
NL Voorstel van resolutie betreffende maatregelen voor het tegengaan van gezondheidsschade bij overmatig en problematisch alcoholgebruik en alcoholisme.
Titel (kort)
FR ALCOOLISME - CONSOMMATION ABUSIVE ET PROBLEMATIQUE - DOMMAGES POUR SANTE
NL ALCOHOLISME - OVERMATIG EN PROBLEMATISCH ALCOHOLGEBRUIK - GEZONDHEIDSSCHADE
Stand van zaken
Kamer FR SANS OBJET CHAMBRE
Kamer NL ZONDER VOORWERP KAMER
Zittingsperiode 54
Kamer en/of Senaat
Hoofddocument
BICAM Nr 00/000-K1173/001-2014/2015-0
Document nr 54K1173001
Volgnummer 1
Zittingsperiode 54
Zitting 2014/2015-0
Bron
Code (K / S / R) K
NL KAMER
FR CHAMBRE
Indieningsdatum 16/06/2015
Type
NL VOORSTEL VAN RESOLUTIE
FR PROPOSITION DE RESOLUTION
Code 06
Inoverwegingsneming 20150618
Datum ronddeling 17/06/2015
Verzendingsdatum 18/06/2015
Auteur
Nummer 01070
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Jiroflée
Voornaam Karin
Partij sp.a
Flag 0
Auteur
Nummer 06813
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Dedry
Voornaam Anne
Partij Ecolo-Groen
Flag 0
Auteur
Nummer 00946
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Gerkens
Voornaam Muriel
Partij Ecolo-Groen
Flag 0
Auteur
Nummer 06047
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Temmerman
Voornaam Karin
Partij sp.a
Flag 0
Commentaar
FR SANTE PUBLIQUE
NL SANTE PUBLIQUE
Stemming
Datum 14/07/2016
Type
Code 14
NL ZONDER VOORWERP
FR SANS OBJET
Subdocumenten
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 002
Datum 08/07/2016
Datum ronddeling 18/07/2016
Type
NL VERSLAG (VERWIJZEND)
FR RAPPORT (RENVOI)
Code 41
PDF
Link 54K1173002
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 06682
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Senesael
Voornaam Daniel
Partij PS
Flag 0
Commentaar
Commentaar NL VOIR DOC. / ZIE STUK K0406/6-2015/2016
Commentaar FR VOIR DOC. / ZIE STUK K0406/6-2015/2016
Type sub-document
Gekoppeld(e)/verbonden document(en)
Type
NL (GEKOPPELDE DOCUMENTEN)
FR (DOCUMENTS JOINTS)
Nr. 54K0406001
Datum van vervallenverklaring
Ontheven van verval
Datum
Nummer 54K1173001
Alle commissies
Commissie
Sleutel 096
Type
NL OPENBAAR
FR PUBLIC
Code P
Naam
FR Santé publique, Environnement et Renouveau de la Société
NL Volksgezondheid, Leefmilieu en Maatschappelijke Hernieuwing
Type van vergadering
Kode 0
NL Kamer
FR Chambre
Rapporteur
Sleutel 06682
Naam Senesael
Voornaam Daniel
Partij PS
Kalender
Kode 00
NL IN BESPREKING
FR EN DISCUSSION
Datum 10/05/2016
Kalender
Kode 11
NL START VERGADERING
FR EN REUNION
Datum 10/05/2016
Kalender
Kode 00
NL IN BESPREKING
FR EN DISCUSSION
Datum 07/06/2016
Kalender
Kode 00
NL IN BESPREKING
FR EN DISCUSSION
Datum 28/06/2016
Kalender
Kode 14
NL ZONDER VOORWERP
FR SANS OBJET
Datum 28/06/2016
Opmerking SUITE ADOPTION / TGV AANNEMING K406/1
Verslag
Verslag 54K1173002
Datum verslag 08/07/2016
Datum aanvul. verslag
Commissie
Sleutel 0990
Type
NL OPENBAAR
FR PUBLIC
Code P
Naam
FR SEANCE PLENIERE
NL PLENUMVERGADERING
Type van vergadering
Kode 0
NL Kamer
FR Chambre
Rapporteur
Rapporteur
Rapporteur
Rapporteur
Kalender
Kode 00
NL IN BESPREKING
FR EN DISCUSSION
Datum 14/07/2016
Kalender
Kode 11
NL START VERGADERING
FR EN REUNION
Datum 14/07/2016
Kalender
Kode 14
NL ZONDER VOORWERP
FR SANS OBJET
Datum 14/07/2016
Opmerking SUITE ADOPTION / TGV AANNEMING K406/1
Descriptoren, trefwoorden
Eurovoc descriptoren
Code 0001170
FR ALCOOLISME
NL ALCOHOLISME
D ALKOHOLISMUS
Eurovoc-hoofddescriptor
Code 0001170
FR ALCOOLISME
NL ALCOHOLISME
D ALKOHOLISMUS
Eurovoc descriptoren
Code 0003909
FR SANTE PUBLIQUE
NL VOLKSGEZONDHEID
D VOLKSGESUNDHEIT
Eurovoc-hoofddescriptor
Code 0003909
FR SANTE PUBLIQUE
NL VOLKSGEZONDHEID
D VOLKSGESUNDHEIT
Eurovoc descriptoren
Code 0020947
FR RESOLUTION DU PARLEMENT
NL MOTIE VAN HET PARLEMENT
D ENTSCHLIESSUNG DES PARLAMENTS
Stemming Kamer
Stemming Senaat
Stemming motie
Stemming kandidatuur
Publicatie
Staatsblad
Staatsblad datum
Datum wet
Staatsblad nr. 000
Staatsblad erratum
Indieningsdatum 16/06/2015