Wetgevend bestand

Document nr. 54K1077
Sleutel 027999
Titel
Versie
Nummer 1
Code versie
Code 1
NL AUTEUR
FR AUTEUR
Titel
FR Proposition de loi visant à adapter la procédure de réorganisation judiciaire aux spécificités du secteur agricole.
NL Wetsvoorstel tot afstemming van de procedure van gerechtelijke reorganisatie op de specifieke kenmerken van de landbouwsector.
Titel (kort)
FR SECTEUR AGRICOLE - PROCEDURE DE REORGANISATION JUDICIAIRE
NL LANDBOUWSECTOR - PROCEDURE VAN GERECHTELIJKE REORGANISATIE
Artikel Grondwet
Code 74
FR procédure monocamérale
NL monocamerale procedure
Stand van zaken
Kamer FR PENDANT CHAMBRE
Kamer NL HANGEND KAMER
Zittingsperiode 54
Kamer en/of Senaat
Hoofddocument
BICAM Nr 00/000-K1077/001-2014/2015-0
Document nr 54K1077001
Volgnummer 1
Zittingsperiode 54
Zitting 2014/2015-0
Bron
Code (K / S / R) K
NL KAMER
FR CHAMBRE
Indieningsdatum 07/05/2015
Type
NL WETSVOORSTEL
FR PROPOSITION DE LOI
Code 05
Inoverwegingsneming 20150521
Datum ronddeling 08/05/2015
Verzendingsdatum 21/05/2015
Auteur
Nummer 01259
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Clarinval
Voornaam David
Partij MR
Flag 0
Auteur
Nummer 06663
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Friart
Voornaam Benoît
Partij MR
Flag 0
Auteur
Nummer 06287
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Scourneau
Voornaam Vincent
Partij MR
Flag 0
Auteur
Nummer 01056
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Ducarme
Voornaam Denis
Partij MR
Flag 0
Auteur
Nummer 01123
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Gustin
Voornaam Luc
Partij MR
Flag 0
Auteur
Nummer 06383
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Goffin
Voornaam Philippe
Partij MR
Flag 0
Auteur
Nummer 06712
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Foret
Voornaam Gilles
Partij MR
Flag 0
Commentaar
FR DROIT COMMERCIAL - FAILLITES
NL DROIT COMMERCIAL - FAILLITES
Stemming
Datum
Type
Code 00
NL IN BESPREKING
FR EN DISCUSSION
Type
Datum van vervallenverklaring
Ontheven van verval
Datum
Nummer 54K1077001
Alle commissies
Commissie
Sleutel 018
Type
NL OPENBAAR
FR PUBLIC
Code P
Naam
FR de Droit commercial et économique
NL voor Handels- en Economisch Recht
Type van vergadering
Kode 0
NL Kamer
FR Chambre
Verslag
Datum verslag
Datum aanvul. verslag
Incident
Bevoegheid
Code Z11
Datum 07/05/2015
NL AANGELEGENHEID BEDOELD IN ARTIKEL 74
FR MATIERE VISEE A L'ARTICLE 74
Aantal dagen 000
Descriptoren, trefwoorden
Eurovoc descriptoren
Code 0000944
FR EXPLOITANT AGRICOLE
NL LANDBOUWER
D LANDWIRT
Eurovoc descriptoren
Code 0000945
FR EXPLOITATION AGRICOLE
NL LANDBOUWONDERNEMING
D LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEB
Eurovoc descriptoren
Code 0000968
FR FAILLITE
NL FAILLISSEMENT
D KONKURS
Eurovoc-hoofddescriptor
Code 0000968
FR FAILLITE
NL FAILLISSEMENT
D KONKURS
Eurovoc descriptoren
Code 0001547
FR JUGE
NL RECHTER
D RICHTER
Eurovoc descriptoren
Code 0002978
FR AIDE A L'AGRICULTURE
NL STEUN AAN DE LANDBOUW
D AGRARBEIHILFE
Eurovoc descriptoren
Code 0003136
FR REGLEMENT JUDICIAIRE
NL AKKOORDPROCEDURE
D GERICHTLICHES VERGLEICHSVERFAHREN
Eurovoc descriptoren
Code 0003966
FR SOLVABILITE FINANCIERE
NL FINANCIELE SOLVABILITEIT
D ZAHLUNGSFAEHIGKEIT
Eurovoc descriptoren
Code 0004007
FR JURIDICTION COMMERCIALE
NL COMMERCIELE RECHTSPRAAK
D HANDELSGERICHTSBARKEIT
Eurovoc descriptoren
Code 0021696
FR ENTREPRISE EN DIFFICULTE
NL ONDERNEMING IN MOEILIJKHEDEN
D UNTERNEHMEN IN SCHWIERIGKEITEN
Stemming Kamer
Stemming Senaat
Stemming motie
Stemming kandidatuur
Publicatie
Staatsblad
Staatsblad datum
Datum wet
Staatsblad nr. 000
Staatsblad erratum
Indieningsdatum 07/05/2015