Wetgevend bestand

Document nr. 54K0825
Sleutel 027691
Titel
Versie
Nummer 1
Code versie
Code 1
NL AUTEUR
FR AUTEUR
Titel
FR Proposition de loi modifiant la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration des établissements pénitentiaires ainsi que le statut juridique des détenus, en vue de garantir la disponibilité du personnel des prisons.
NL Wetsvoorstel tot wijziging van de basiswet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden teneinde de beschikbaarheid van het personeel van de gevangenissen te garanderen.
Titel (kort)
FR PRISONS - GREVE - SERVICE MINIMUM
NL GEVANGENISSEN - STAKING - MINIMALE DIENSTVERLENING
Artikel Grondwet
Code 74
FR procédure monocamérale
NL monocamerale procedure
Stand van zaken
Kamer FR SANS OBJET CHAMBRE
Kamer NL ZONDER VOORWERP KAMER
Zittingsperiode 54
Kamer en/of Senaat
Hoofddocument
BICAM Nr 00/000-K0825/001-2014/2015-0
Document nr 54K0825001
Volgnummer 1
Zittingsperiode 54
Zitting 2014/2015-0
Bron
Code (K / S / R) K
NL KAMER
FR CHAMBRE
Indieningsdatum 21/01/2015
Type
NL WETSVOORSTEL
FR PROPOSITION DE LOI
Code 05
Inoverwegingsneming 20150129
Datum ronddeling 21/01/2015
Verzendingsdatum 29/01/2015
Auteur
Nummer 01230
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Van Cauter
Voornaam Carina
Partij Open Vld
Flag 0
Auteur
Nummer 01032
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Lahaye-Battheu
Voornaam Sabien
Partij Open Vld
Flag 0
Auteur
Nummer 00972
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Van Quickenborne
Voornaam Vincent
Partij Open Vld
Flag 0
Commentaar
FR DROIT PENAL - PRISONS
NL DROIT PENAL - PRISONS
Stemming
Datum 14/03/2019
Type
Code 14
NL ZONDER VOORWERP
FR SANS OBJET
Subdocumenten
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 002
Datum 20/07/2017
Datum ronddeling 24/07/2017
Type
NL AMENDEMENT
FR AMENDEMENT
Code 31
PDF
Link 54K0825002
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 01230
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Van Cauter
Voornaam Carina
Partij Open Vld
Flag 0
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 003
Datum 11/03/2019
Datum ronddeling 11/03/2019
Type
NL VERSLAG (VERWIJZEND)
FR RAPPORT (RENVOI)
Code 41
PDF
Link 54K0825003
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 06230
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Van Vaerenbergh
Voornaam Kristien
Partij N-VA
Flag 0
Commentaar
Commentaar NL VOIR DOC. / ZIE STUKKEN K3351/4 ET 7-2018/2019
Commentaar FR VOIR DOC. / ZIE STUKKEN K3351/4 ET 7-2018/2019
Type sub-document
Gekoppeld(e)/verbonden document(en)
Type
NL (GEKOPPELDE DOCUMENTEN)
FR (DOCUMENTS JOINTS)
Nr. 54K3351001
Datum van vervallenverklaring
Ontheven van verval
Datum
Nummer 54K0825001
Alle commissies
Commissie
Sleutel 009
Type
NL OPENBAAR
FR PUBLIC
Code P
Naam
FR Justice
NL Justitie
Type van vergadering
Kode 0
NL Kamer
FR Chambre
Rapporteur
Sleutel 06230
Naam Van Vaerenbergh
Voornaam Kristien
Partij N-VA
Kalender
Kode 00
NL IN BESPREKING
FR EN DISCUSSION
Datum 28/11/2018
Kalender
Kode 11
NL START VERGADERING
FR EN REUNION
Datum 28/11/2018
Kalender
Kode 00
NL IN BESPREKING
FR EN DISCUSSION
Datum 22/01/2019
Kalender
Kode 00
NL IN BESPREKING
FR EN DISCUSSION
Datum 29/01/2019
Kalender
Kode 14
NL ZONDER VOORWERP
FR SANS OBJET
Datum 19/02/2019
Opmerking SUITE ADOPTION / TGV AANNEMING K3351/1
Kalender
Kode 00
NL IN BESPREKING
FR EN DISCUSSION
Datum 19/02/2019
Opmerking 2IEME LECTURE / 2DE LEZING
Verslag
Verslag 54K0825003
Datum verslag 11/03/2019
Datum aanvul. verslag
Commissie
Sleutel 0990
Type
NL OPENBAAR
FR PUBLIC
Code P
Naam
FR SEANCE PLENIERE
NL PLENUMVERGADERING
Type van vergadering
Kode 0
NL Kamer
FR Chambre
Rapporteur
Rapporteur
Rapporteur
Rapporteur
Kalender
Kode 00
NL IN BESPREKING
FR EN DISCUSSION
Datum 14/03/2019
Kalender
Kode 11
NL START VERGADERING
FR EN REUNION
Datum 14/03/2019
Kalender
Kode 14
NL ZONDER VOORWERP
FR SANS OBJET
Datum 14/03/2019
Opmerking SUITE ADOPTION / TGV AANNEMING K3351/1
Incident
Bevoegheid
Code Z11
Datum 21/01/2015
NL AANGELEGENHEID BEDOELD IN ARTIKEL 74
FR MATIERE VISEE A L'ARTICLE 74
Aantal dagen 000
Descriptoren, trefwoorden
Eurovoc descriptoren
Code 0000579
FR DROIT PENAL
NL STRAFRECHT
D STRAFRECHT
Eurovoc-hoofddescriptor
Code 0000579
FR DROIT PENAL
NL STRAFRECHT
D STRAFRECHT
Eurovoc descriptoren
Code 0000885
FR ETABLISSEMENT PENITENTIAIRE
NL STRAFGEVANGENIS
D JUSTIZVOLLZUGSANSTALT
Eurovoc descriptoren
Code 0001195
FR GREVE
NL STAKING
D STREIK
Eurovoc descriptoren
Code 0002364
FR PERSONNEL PENITENTIAIRE
NL GEVANGENISPERSONEEL
D STRAFVOLLZUGSPERSONAL
Eurovoc descriptoren
Code 0003433
FR REQUISITION DES TRAVAILLEURS
NL REKWISITIE VAN ARBEIDSKRACHTEN
D ARBEITSVERPFLICHTUNG
Eurovoc descriptoren
Code 0003979
FR DETENU
NL GEDETINEERDE
D HAEFTLING
Eurovoc descriptoren
Code 0003987
FR ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
NL GEVANGENISWEZEN
D VERWALTUNG EINER JUSTIZVOLLZUGSANSTALT
Stemming Kamer
Stemming Senaat
Stemming motie
Stemming kandidatuur
Publicatie
Staatsblad
Staatsblad datum
Datum wet
Staatsblad nr. 000
Staatsblad erratum
Indieningsdatum 21/01/2015