Wetgevend bestand

Document nr. 54K0818
Sleutel 027698
Titel
Versie
Nummer 1
Code versie
Code 1
NL AUTEUR
FR AUTEUR
Titel
FR Proposition de loi relative à la réforme de l'Ordre des architectes.
NL Wetsvoorstel betreffende de hervorming van de Orde van Architecten.
Titel (kort)
FR ORDRE DES ARCHITECTES - SCISSION
NL ORDE VAN ARCHITECTEN - SPLITSING
Artikel Grondwet
Code 74
FR procédure monocamérale
NL monocamerale procedure
Stand van zaken
Kamer FR PENDANT CHAMBRE
Kamer NL HANGEND KAMER
Zittingsperiode 54
Kamer en/of Senaat
Hoofddocument
BICAM Nr 00/000-K0818/001-2014/2015-0
Document nr 54K0818001
Volgnummer 1
Zittingsperiode 54
Zitting 2014/2015-0
Bron
Code (K / S / R) K
NL KAMER
FR CHAMBRE
Indieningsdatum 21/01/2015
Type
NL WETSVOORSTEL
FR PROPOSITION DE LOI
Code 05
Inoverwegingsneming 20150129
Datum ronddeling 23/01/2015
Verzendingsdatum 29/01/2015
Auteur
Nummer 01260
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Luykx
Voornaam Peter
Partij N-VA
Flag 0
Auteur
Nummer 06842
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam De Coninck
Voornaam Inez
Partij N-VA
Flag 0
Auteur
Nummer 01239
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Van de Velde
Voornaam Robert
Partij N-VA
Flag 0
Auteur
Nummer 06840
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Vuye
Voornaam Hendrik
Partij N-VA
Flag 0
Commentaar
FR ORGANISATION DE LA PROFESSION - ARCHITECTES
NL ORGANISATION DE LA PROFESSION - ARCHITECTES
Stemming
Datum
Type
Code 00
NL IN BESPREKING
FR EN DISCUSSION
Type
Datum van vervallenverklaring
Ontheven van verval
Datum
Nummer 54K0818001
Alle commissies
Commissie
Sleutel 092
Type
NL OPENBAAR
FR PUBLIC
Code P
Naam
FR Économie, Politique scientifique, Éducation, Institutions scientifiques et culturelles nationales, Classes moyennes et Agriculture
NL Bedrijfsleven, Wetenschapsbeleid, Onderwijs, Nationale Wetenschappelijke en Culturele Instellingen, Middenstand en Landbouw
Type van vergadering
Kode 0
NL Kamer
FR Chambre
Verslag
Datum verslag
Datum aanvul. verslag
Incident
Bevoegheid
Code Z11
Datum 21/01/2015
NL AANGELEGENHEID BEDOELD IN ARTIKEL 74
FR MATIERE VISEE A L'ARTICLE 74
Aantal dagen 000
Descriptoren, trefwoorden
Eurovoc descriptoren
Code 0002172
FR ORDRE PROFESSIONNEL
NL BEROEPSORDE
D BERUFSKAMMER
Eurovoc-hoofddescriptor
Code 0002172
FR ORDRE PROFESSIONNEL
NL BEROEPSORDE
D BERUFSKAMMER
Eurovoc descriptoren
Code 0002189
FR ORGANISATION DE LA PROFESSION
NL BEROEPSORGANISATIE
D ORGANISIERUNG DES BERUFSSTANDES
Eurovoc-hoofddescriptor
Code 0002189
FR ORGANISATION DE LA PROFESSION
NL BEROEPSORGANISATIE
D ORGANISIERUNG DES BERUFSSTANDES
Eurovoc descriptoren
Code 0002483
FR ARCHITECTURE
NL ARCHITECTUUR
D BAUKUNST
Eurovoc-hoofddescriptor
Code 0002483
FR ARCHITECTURE
NL ARCHITECTUUR
D BAUKUNST
Stemming Kamer
Stemming Senaat
Stemming motie
Stemming kandidatuur
Publicatie
Staatsblad
Staatsblad datum
Datum wet
Staatsblad nr. 000
Staatsblad erratum
Indieningsdatum 21/01/2015