Wetgevend bestand

Document nr. 54K0722
Sleutel 027588
Titel
Versie
Nummer 1
Code versie
Code 1
NL AUTEUR
FR AUTEUR
Titel
FR Proposition de résolution concernant la situation au Burundi.
NL Voorstel van resolutie betreffende de situatie in Burundi.
Titel (kort)
FR SITUATION AU BURUNDI
NL SITUATIE IN BURUNDI
Stand van zaken
Kamer FR ADOPTE CHAMBRE
Kamer NL AANGENOMEN KAMER
Zittingsperiode 54
Kamer en/of Senaat
Hoofddocument
BICAM Nr 00/000-K0722/001-2014/2015-0
Document nr 54K0722001
Volgnummer 1
Zittingsperiode 54
Zitting 2014/2015-0
Bron
Code (K / S / R) K
NL KAMER
FR CHAMBRE
Indieningsdatum 18/12/2014
Type
NL VOORSTEL VAN RESOLUTIE
FR PROPOSITION DE RESOLUTION
Code 06
Inoverwegingsneming 20141218
Datum ronddeling 22/12/2014
Verzendingsdatum 18/12/2014
Auteur
Nummer 06918
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Claerhout
Voornaam Sarah
Partij CD&V
Flag 0
Auteur
Nummer 06852
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Van Hoof
Voornaam Els
Partij CD&V
Flag 0
Auteur
Nummer 01042
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Lanjri
Voornaam Nahima
Partij CD&V
Flag 0
Auteur
Nummer 01231
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Vercamer
Voornaam Stefaan
Partij CD&V
Flag 0
Auteur
Nummer 01207
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Jadin
Voornaam Kattrin
Partij MR
Flag 0
Auteur
Nummer 01260
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Luykx
Voornaam Peter
Partij N-VA
Flag 0
Auteur
Nummer 06796
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Capoen
Voornaam An
Partij N-VA
Flag 0
Auteur
Nummer 06823
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Vandenput
Voornaam Tim
Partij Open Vld
Flag 0
Auteur
Nummer 01179
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Lijnen
Voornaam Nele
Partij Open Vld
Flag 0
Commentaar
FR AFFAIRES ETRANGERES
NL AFFAIRES ETRANGERES
Stemming
Datum 26/03/2015
Type
Code 16
NL AANGENOMEN
FR ADOPTE
Subdocumenten
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 002
Datum 15/01/2015
Datum ronddeling 15/01/2015
Type
NL ADDENDUM
FR ADDENDUM
Code 52
PDF
Link 54K0722002
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 00402
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Greffe/Griffie
Partij ZZZ
Flag 0
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 003
Datum 03/03/2015
Datum ronddeling 11/03/2015
Type
NL AMENDEMENT
FR AMENDEMENT
Code 31
PDF
Link 54K0722003
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 01199
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam De Vriendt
Voornaam Wouter
Partij Ecolo-Groen
Flag 0
Auteurs
Sleutel 01303
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Hellings
Voornaam Benoit
Partij Ecolo-Groen
Flag 0
Auteurs
Sleutel 06823
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Vandenput
Voornaam Tim
Partij Open Vld
Flag 0
Auteurs
Sleutel 06918
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Claerhout
Voornaam Sarah
Partij CD&V
Flag 0
Auteurs
Sleutel 01260
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Luykx
Voornaam Peter
Partij N-VA
Flag 0
Auteurs
Sleutel 01207
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Jadin
Voornaam Kattrin
Partij MR
Flag 0
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 004
Datum 06/03/2015
Datum ronddeling 11/03/2015
Type
NL AMENDEMENT
FR AMENDEMENT
Code 31
PDF
Link 54K0722004
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 06536
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Crusnière
Voornaam Stéphane
Partij PS
Flag 0
Auteurs
Sleutel 06018
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Grovonius
Voornaam Gwenaëlle
Partij PS
Flag 0
Auteurs
Sleutel 01288
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Blanchart
Voornaam Philippe
Partij PS
Flag 0
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 005
Datum 10/03/2015
Datum ronddeling 11/03/2015
Type
NL AMENDEMENT
FR AMENDEMENT
Code 31
PDF
Link 54K0722005
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 00565
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Van der Maelen
Voornaam Dirk
Partij sp.a
Flag 0
Auteurs
Sleutel 06918
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Claerhout
Voornaam Sarah
Partij CD&V
Flag 0
Auteurs
Sleutel 06588
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam De Roover
Voornaam Peter
Partij N-VA
Flag 0
Auteurs
Sleutel 06823
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Vandenput
Voornaam Tim
Partij Open Vld
Flag 0
Auteurs
Sleutel 06852
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Van Hoof
Voornaam Els
Partij CD&V
Flag 0
Auteurs
Sleutel 06664
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Miller
Voornaam Richard
Partij MR
Flag 0
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 006
Datum 19/03/2015
Datum ronddeling 19/03/2015
Type
NL VERSLAG
FR RAPPORT
Code 32
PDF
Link 54K0722006
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 06592
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Bellens
Voornaam Rita
Partij N-VA
Flag 0
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 007
Datum 19/03/2015
Datum ronddeling 20/03/2015
Type
NL AANGENOMEN TEKST
FR TEXTE ADOPTE
Code 34
PDF
Link 54K0722007
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 00406
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Commission/Commissie
Partij ZZZ
Flag 0
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 008
Datum 20/03/2015
Datum ronddeling 24/03/2015
Type
NL AMENDEMENT
FR AMENDEMENT
Code 31
PDF
Link 54K0722008
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 06536
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Crusnière
Voornaam Stéphane
Partij PS
Flag 0
Auteurs
Sleutel 06018
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Grovonius
Voornaam Gwenaëlle
Partij PS
Flag 0
Auteurs
Sleutel 01288
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Blanchart
Voornaam Philippe
Partij PS
Flag 0
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 009
Datum 26/03/2015
Datum ronddeling 27/03/2015
Type
NL AMENDEMENT
FR AMENDEMENT
Code 31
PDF
Link 54K0722009
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 01199
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam De Vriendt
Voornaam Wouter
Partij Ecolo-Groen
Flag 0
Auteurs
Sleutel 01303
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Hellings
Voornaam Benoit
Partij Ecolo-Groen
Flag 0
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 010
Datum 26/03/2015
Datum ronddeling 27/03/2015
Type
NL AANGENOMEN TEKST
FR TEXTE ADOPTE
Code 34
PDF
Link 54K0722010
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 00193
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Chambre/Kamer
Partij ZZZ
Flag 0
Type sub-document
Gekoppeld(e)/verbonden document(en)
Type
NL (GEKOPPELDE DOCUMENTEN)
FR (DOCUMENTS JOINTS)
Nr. 54K0493001
Datum van vervallenverklaring
Ontheven van verval
Datum
Nummer 54K0722001
Alle commissies
Commissie
Sleutel 010
Type
NL OPENBAAR
FR PUBLIC
Code P
Naam
FR Relations extérieures
NL Buitenlandse Betrekkingen
Type van vergadering
Kode 0
NL Kamer
FR Chambre
Rapporteur
Sleutel 06592
Naam Bellens
Voornaam Rita
Partij N-VA
Kalender
Kode 00
NL IN BESPREKING
FR EN DISCUSSION
Datum 10/03/2015
Kalender
Kode 11
NL START VERGADERING
FR EN REUNION
Datum 10/03/2015
Kalender
Kode 16
NL AANGENOMEN
FR ADOPTE
Datum 10/03/2015
Verslag
Verslag 54K0722006
Datum verslag 19/03/2015
Datum aanvul. verslag
Commissie
Sleutel 0990
Type
NL OPENBAAR
FR PUBLIC
Code P
Naam
FR SEANCE PLENIERE
NL PLENUMVERGADERING
Type van vergadering
Kode 0
NL Kamer
FR Chambre
Rapporteur
Rapporteur
Rapporteur
Rapporteur
Kalender
Kode 00
NL IN BESPREKING
FR EN DISCUSSION
Datum 26/03/2015
Kalender
Kode 11
NL START VERGADERING
FR EN REUNION
Datum 26/03/2015
Kalender
Kode 16
NL AANGENOMEN
FR ADOPTE
Datum 26/03/2015
Descriptoren, trefwoorden
Eurovoc descriptoren
Code 0000543
FR DROIT DE L'INDIVIDU
NL RECHTEN VAN HET INDIVIDU
D RECHT DES EINZELNEN
Eurovoc descriptoren
Code 0000703
FR ELECTION
NL VERKIEZING
D WAHL
Eurovoc descriptoren
Code 0001629
FR LIBERTE D'EXPRESSION
NL VRIJHEID VAN MENINGSUITING
D REDEFREIHEIT
Eurovoc descriptoren
Code 0005099
FR BURUNDI
NL BURUNDI
D BURUNDI
Eurovoc descriptoren
Code 0020947
FR RESOLUTION DU PARLEMENT
NL MOTIE VAN HET PARLEMENT
D ENTSCHLIESSUNG DES PARLAMENTS
Stemming Kamer 26/03/2015
Stemming Senaat
Stemming motie
Stemming kandidatuur
Publicatie
Staatsblad
Staatsblad datum
Datum wet
Staatsblad nr. 000
Staatsblad erratum
Indieningsdatum 18/12/2014