Wetgevend bestand

Document nr. 54K0477
Sleutel 027277
Titel
Versie
Nummer 2
Code versie
Code 3
NL KAMER
FR CHAMBRE
Titel
FR Projet de loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne les libéralités accordées aux hautes écoles.
NL Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 wat de giften aan hogescholen betreft.
Titel
Versie
Nummer 1
Code versie
Code 1
NL AUTEUR
FR AUTEUR
Titel
FR Proposition de loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne les libéralités accordées aux hautes écoles.
NL Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 wat de giften aan hogescholen betreft.
Titel (kort)
FR HAUTES ECOLES - LIBERALITES
NL HOGESCHOLEN - GIFTEN
Artikel Grondwet
Code 74
FR procédure monocamérale
NL monocamerale procedure
Stand van zaken
Kamer FR ADOPTE CHAMBRE
Kamer NL AANGENOMEN KAMER
Zittingsperiode 54
Kamer en/of Senaat
Hoofddocument
BICAM Nr 00/000-K0477/001-2014/2015-0
Document nr 54K0477001
Volgnummer 1
Zittingsperiode 54
Zitting 2014/2015-0
Bron
Code (K / S / R) K
NL KAMER
FR CHAMBRE
Indieningsdatum 21/10/2014
Type
NL WETSVOORSTEL
FR PROPOSITION DE LOI
Code 05
Inoverwegingsneming 20141106
Datum ronddeling 24/10/2014
Verzendingsdatum 06/11/2014
Auteur
Nummer 01139
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Van Biesen
Voornaam Luk
Partij Open Vld
Flag 0
Auteur
Nummer 06423
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Piedboeuf
Voornaam Benoît
Partij MR
Flag 0
Auteur
Nummer 06435
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Dispa
Voornaam Benoît
Partij cdH
Flag 0
Commentaar
FR IMPOTS - IMPOTS DIRECTS
NL IMPOTS - IMPOTS DIRECTS
Stemming
Datum 16/06/2016
Type
Code 16
NL AANGENOMEN
FR ADOPTE
Subdocumenten
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 002
Datum 02/02/2016
Datum ronddeling 03/02/2016
Type
NL ADDENDUM
FR ADDENDUM
Code 52
PDF
Link 54K0477002
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 00402
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Greffe/Griffie
Partij ZZZ
Flag 0
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 003
Datum 18/05/2016
Datum ronddeling 18/05/2016
Type
NL ADDENDUM
FR ADDENDUM
Code 52
PDF
Link 54K0477003
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 00402
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Greffe/Griffie
Partij ZZZ
Flag 0
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 004
Datum 01/06/2016
Datum ronddeling 06/06/2016
Type
NL AMENDEMENT
FR AMENDEMENT
Code 31
PDF
Link 54K0477004
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 01139
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Van Biesen
Voornaam Luk
Partij Open Vld
Flag 0
Auteurs
Sleutel 00090
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Van Rompuy
Voornaam Eric
Partij CD&V
Flag 0
Auteurs
Sleutel 06219
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Thiéry
Voornaam Damien
Partij MR
Flag 0
Auteurs
Sleutel 06536
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Crusnière
Voornaam Stéphane
Partij PS
Flag 0
Auteurs
Sleutel 06401
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Wouters
Voornaam Veerle
Partij N-VA
Flag 0
Auteurs
Sleutel 06435
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Dispa
Voornaam Benoît
Partij cdH
Flag 0
Auteurs
Sleutel 00917
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Vanvelthoven
Voornaam Peter
Partij sp.a
Flag 0
Auteurs
Sleutel 01205
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Gilkinet
Voornaam Georges
Partij Ecolo-Groen
Flag 0
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 005
Datum 10/06/2016
Datum ronddeling 10/06/2016
Type
NL VERSLAG
FR RAPPORT
Code 32
PDF
Link 54K0477005
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 06461
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Laaouej
Voornaam Ahmed
Partij PS
Flag 0
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 006
Datum 10/06/2016
Datum ronddeling 14/06/2016
Type
NL AANGENOMEN TEKST
FR TEXTE ADOPTE
Code 34
PDF
Link 54K0477006
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 00406
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Commission/Commissie
Partij ZZZ
Flag 0
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 007
Datum 16/06/2016
Datum ronddeling 20/06/2016
Type
NL AANGENOMEN TEKST
FR TEXTE ADOPTE
Code 34
PDF
Link 54K0477007
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 00193
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Chambre/Kamer
Partij ZZZ
Flag 0
Type sub-document
Gekoppeld(e)/verbonden document(en)
Type
NL (GEKOPPELDE DOCUMENTEN)
FR (DOCUMENTS JOINTS)
Nr. 54K0098001
Datum van vervallenverklaring
Ontheven van verval
Datum
Nummer 54K0477001
Alle commissies
Commissie
Sleutel 094
Type
NL OPENBAAR
FR PUBLIC
Code P
Naam
FR Finances et Budget
NL Financiën en Begroting
Type van vergadering
Kode 0
NL Kamer
FR Chambre
Rapporteur
Sleutel 06461
Naam Laaouej
Voornaam Ahmed
Partij PS
Kalender
Kode 00
NL IN BESPREKING
FR EN DISCUSSION
Datum 13/01/2016
Kalender
Kode 11
NL START VERGADERING
FR EN REUNION
Datum 13/01/2016
Kalender
Kode 00
NL IN BESPREKING
FR EN DISCUSSION
Datum 23/02/2016
Kalender
Kode 00
NL IN BESPREKING
FR EN DISCUSSION
Datum 01/06/2016
Kalender
Kode 16
NL AANGENOMEN
FR ADOPTE
Datum 01/06/2016
Opmerking A L'UNANIMITE / EENPARIG
Verslag
Verslag 54K0477005
Datum verslag 10/06/2016
Datum aanvul. verslag
Commissie
Sleutel 0990
Type
NL OPENBAAR
FR PUBLIC
Code P
Naam
FR SEANCE PLENIERE
NL PLENUMVERGADERING
Type van vergadering
Kode 0
NL Kamer
FR Chambre
Rapporteur
Rapporteur
Rapporteur
Rapporteur
Kalender
Kode 00
NL IN BESPREKING
FR EN DISCUSSION
Datum 16/06/2016
Kalender
Kode 11
NL START VERGADERING
FR EN REUNION
Datum 16/06/2016
Kalender
Kode 16
NL AANGENOMEN
FR ADOPTE
Datum 16/06/2016
Incident
Bevoegheid
Code Z11
Datum 21/10/2014
NL AANGELEGENHEID BEDOELD IN ARTIKEL 74
FR MATIERE VISEE A L'ARTICLE 74
Aantal dagen 000
Descriptoren, trefwoorden
Eurovoc descriptoren
Code 0000367
FR DEDUCTION FISCALE
NL BELASTINGAFTREK
D STEUERABZUG
Eurovoc descriptoren
Code 0000504
FR DON
NL GIFT
D SPENDE
Eurovoc descriptoren
Code 0000808
FR ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
NL HOGER ONDERWIJS
D HOCHSCHULAUSBILDUNG
Eurovoc descriptoren
Code 0001008
FR FINANCEMENT
NL FINANCIERING
D FINANZIERUNG
Eurovoc descriptoren
Code 0001322
FR IMPOT DIRECT
NL DIRECTE BELASTING
D DIREKTE STEUER
Eurovoc-hoofddescriptor
Code 0001322
FR IMPOT DIRECT
NL DIRECTE BELASTING
D DIREKTE STEUER
Stemming Kamer 16/06/2016
Stemming Senaat
Stemming motie
Stemming kandidatuur
Publicatie
Staatsblad
Staatsblad datum 22/07/2016
Datum wet 10/07/2016
Staatsblad nr. 196
Staatsblad erratum
Staatsblad erratum datum 02/03/2017
Staatsblad erratum nr. 066
Staatsblad erratum
Indieningsdatum 21/10/2014