Wetgevend bestand

Document nr. 53K3279
Sleutel 026226
Titel
Versie
Nummer 1
Code versie
Code 1
NL AUTEUR
FR AUTEUR
Titel
FR Proposition de loi modifiant le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne la possibilité de transmission d'une maladie contagieuse grave.
NL Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering wat de mogelijkheid van overbrenging van een ernstige besmettelijke ziekte betreft.
Titel (kort)
FR MALADIE CONTAGIEUSE GRAVE - POSSIBILITE DE TRANSMISSION - TEST SANGUIN
NL ERNSTIGE BESMETTELIJKE ZIEKTE - MOGELIJKHEID VAN OVERBRENGING - BLOEDTEST
Artikel Grondwet
Code 78
FR procédure bicamérale optionnelle
NL optioneel bicamerale procedure
Stand van zaken
Kamer FR CADUQUE CHAMBRE
Kamer NL VERVALLEN KAMER
Zittingsperiode 53
Kamer en/of Senaat
Hoofddocument
BICAM Nr 00/000-K3279/001-2013/2014-0
Document nr 53K3279001
Volgnummer 1
Zittingsperiode 53
Zitting 2013/2014-0
Bron
Code (K / S / R) K
NL KAMER
FR CHAMBRE
Indieningsdatum 09/01/2014
Type
NL WETSVOORSTEL
FR PROPOSITION DE LOI
Code 05
Inoverwegingsneming 20140116
Datum ronddeling 14/01/2014
Verzendingsdatum 16/01/2014
Auteur
Nummer 01230
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Van Cauter
Voornaam Carina
Partij Open Vld
Flag 0
Commentaar
FR DROIT PENAL
NL DROIT PENAL
Stemming
Datum
Type
Code 00
NL IN BESPREKING
FR EN DISCUSSION
Subdocumenten
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 002
Datum 25/04/2014
Datum ronddeling 25/04/2014
Type
NL VERSLAG
FR RAPPORT
Code 32
PDF
Link 53K3279002
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 06141
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam De Wit
Voornaam Sophie
Partij N-VA
Flag 0
Type sub-document
Gekoppeld(e)/verbonden document(en)
Type
NL (GEKOPPELDE DOCUMENTEN)
FR (DOCUMENTS JOINTS)
Nr. 53K3440001
Datum van vervallenverklaring 28/04/2014
Ontheven van verval
Datum
Nummer 53K3279001
Alle commissies
Commissie
Sleutel 009
Type
NL OPENBAAR
FR PUBLIC
Code P
Naam
FR Justice
NL Justitie
Type van vergadering
Kode 0
NL Kamer
FR Chambre
Rapporteur
Sleutel 06141
Naam De Wit
Voornaam Sophie
Partij N-VA
Kalender
Kode 00
NL IN BESPREKING
FR EN DISCUSSION
Datum 11/02/2014
Kalender
Kode 11
NL START VERGADERING
FR EN REUNION
Datum 11/02/2014
Kalender
Kode 00
NL IN BESPREKING
FR EN DISCUSSION
Datum 18/02/2014
Kalender
Kode 00
NL IN BESPREKING
FR EN DISCUSSION
Datum 19/03/2014
Kalender
Kode 00
NL IN BESPREKING
FR EN DISCUSSION
Datum 26/03/2014
Verslag
Verslag 53K3279002
Datum verslag 25/04/2014
Datum aanvul. verslag
Incident
Bevoegheid
Code Z13
Datum 09/01/2014
NL AANGELEGENHEID BEDOELD IN ARTIKEL 78
FR MATIERE VISEE A L'ARTICLE 78
Aantal dagen 000
Descriptoren, trefwoorden
Eurovoc descriptoren
Code 0001769
FR MALADIE INFECTIEUSE
NL INFECTIEZIEKTE
D INFEKTIONSKRANKHEIT
Eurovoc descriptoren
Code 0002716
FR PROCEDURE PENALE
NL STRAFPROCEDURE
D STRAFVERFAHREN
Eurovoc-hoofddescriptor
Code 0002716
FR PROCEDURE PENALE
NL STRAFPROCEDURE
D STRAFVERFAHREN
Eurovoc descriptoren
Code 0004721
FR VICTIME
NL SLACHTOFFER
D OPFER
Eurovoc descriptoren
Code 0004753
FR VIOLENCE SEXUELLE
NL SEKSUEEL GEWELD
D SEXUELLE GEWALT
Eurovoc descriptoren
Code 0005199
FR SIDA
NL AIDS
D AIDS
Eurovoc descriptoren
Code 0023951
FR EXAMEN MEDICAL
NL MEDISCH ONDERZOEK
D MEDIZINISCHE UNTERSUCHUNG
Stemming Kamer
Stemming Senaat
Stemming motie
Stemming kandidatuur
Publicatie
Staatsblad
Staatsblad datum
Datum wet
Staatsblad nr. 000
Staatsblad erratum
Indieningsdatum 09/01/2014